REKLAMA

ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 23:26
publikacja
2021-05-31 23:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ASM_Skonsolidowany&JednostkowyRaportKwartalny_202103.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 54 462,0 56 277,0 11 912,0 12 801,0
II. Koszty działalności operacyjnej 54 064,0 55 242,0 11 825,0 12 566,0
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 1 577,0 2 986,0 345,0 679,0
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 247,0 1 906,0 54,0 433,0
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -208,0 516,0 -46,0 117,0
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 4 119,0 0,0 937,0
VII. Zysk (strata) netto -208,0 4 635,0 -46,0 1 054,0
VIII. Aktywa trwałe 86 674,0 138 513,0 18 598,0 30 427,0
IX. Aktywa obrotowe 66 822,0 139 149,0 14 339,0 30 567,0
X. AKTYWA OGÓŁEM 153 496,0 277 662,0 32 937,0 60 994,0
XI. Kapitał własny 41 781,0 63 847,0 8 965,0 14 025,0
XII. Zobowiązania długoterminowe 46 799,0 49 175,0 10 042,0 10 802,0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 916,0 164 640,0 13 930,0 36 167,0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ASM_Skonsolidowany&JednostkowyRaportKwartalny_202103.pdfASM_Skonsolidowany&JednostkowyRaportKwartalny_202103.pdf skonsolidowany raportKwartalny03_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-05-31 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki