REKLAMA

ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:19
publikacja
2021-04-30 23:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_Grupy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_GROUP_BSSF_2020_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_-_Stanowisko_zarzadu_zastrzezenie_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_do_Skonsolidowanego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_Skonsolidowanego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 215 977,0 257 415,0 48 272,0 59 839,0
II. II.Koszty działalności operacyjnej 217 822,0 252 288,0 48 684,0 58 647,0
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 1 015,0 5 268,0 227,0 1 225,0
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 376,0 2 001,0 -754,0 465,0
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -8 249,0 -1 880,0 -1 844,0 -437,0
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -21 631,0 -25 312,0 -4 835,0 -5 884,0
VII. Zysk (strata) netto -29 881,0 -27 192,0 -6 678,0 -6 321,0
VIII. Aktywa trwałe 88 245,0 135 090,0 19 122,0 31 722,0
IX. Aktywa obrotowe 75 811,0 135 003,0 16 428,0 31 702,00
X. AKTYWA OGÓŁEM 164 056,0 270 093,0 35 550,0 63 424,00
XI. Kapitał własny 42 161,0 57 007,0 9 136,0 13 387,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 45 939,0 50 229,0 9 955,0 11 795,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75 956,0 162 857,0 16 459,0 38 243,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST.pdfLIST.pdf List Prezesa
ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2020.pdfASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2020.pdf Skonsolidowany Raport Roczny 2020
Sprawozdanie z działalności za rok_2020.pdfSprawozdanie z działalności za rok_2020.pdf Sprawozdanie z działalności 2020
Sprawozdanie niefinansowe Grupy_2020.pdfSprawozdanie niefinansowe Grupy_2020.pdf Sprawozdanie niefinansowe za 2020
ASM GROUP_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdfASM GROUP_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania
ASM - Stanowisko zarządu zastrzeżenie_final.pdfASM - Stanowisko zarządu zastrzeżenie_final.pdf Stanowisko Zarządu w sprawie opinii
Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu.pdfOświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu.pdf Oświadczenie Zarządu
Informacja Zarządu do Skonsolidowanego Raportu.pdfInformacja Zarządu do Skonsolidowanego Raportu.pdf Informacja Zarządu
Ocena Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu.pdfOcena Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu.pdf Ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-04-30 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
2021-04-30 Andrzej Nowak Członek Zarządu Andrzej Nowak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bożena Dubińska Główna Księgowa Bożena Dubińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki