REKLAMA

ASBISc: Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

2021-05-05 14:01
publikacja
2021-05-05 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 05 maja 2021 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Pana Tasos.A. Panteli oraz Panią Marię Petridou.

Pan Tasos dołączył do Spółki w 2019 roku. Rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001 roku pracując dla Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat. Od 2005 roku pracuje dla Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat ( od 2010 roku jako Adwokat – Partner).
W 1999 roku uzyskał tytuł Licencjata Prawa na Uniwersytecie Queen Mary and Westfield, a w 2000 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law. W tym samym roku ukończył kurs adwokacki na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law i został wpisany na listę adwokatów. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie King’s College London. W 2002 roku został przyjęty do Cypryjskiej Izby Adwokackiej.
Jest członkiem zarządu cypryjskiej Spółki Hydrocarbons (CHC) Ltd, członkiem Cypryjskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem Honorowego Towarzystwa Lincolna Inn. Tasos jest jednym z dwóch Dyrektorów Niewykonawczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tasos.A. Panteli nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Pani Maria Petridou rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited.

Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwesytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Petridou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc
Enterprises Plc.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces that the Annual General Meeting of
Shareholders, that was held on May 5th, 2021 reelected Mr Tasos.A.
Panteli and Mrs. Maria Petridou to the Board of Directors.


Mr Tasos.A. Panteli joined the Company in 2019. He started his
professional career at Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates –
Legal Consultants), holding the position of Advocate in 2001. Since
2005, Mr Tasos has been working at Andreas M. Sofocleous & Co LLC
(Advocates – Legal Consultants) as Advocate ( Advocate - Partner since
2010). He received a Bachelor of Laws (LLB) from the Queen Mary and
Westfield College (1999), a Postgraduate Diploma in Legal Skills from
the City University London, Inns of Court School of Law (2000). In the
same year, he completed the Bar Vocational Course at the City University
London, Inns of Court School of Law and was Called to the Bar. In 2001
he received a Master of Laws (LLM) from the King’s College London. In
2002 he was admitted to the Cyprus Bar Association. He is a member of
the Board of Directors of Cyprus Hydrocarbons Company (CHC) Ltd, a
member of the Cyprus Bar Association and a member of the Honourable
Society of Lincoln’s Inn (Barrister at Law). Tasos is one of the two
Non-Executive Directors of the Company.


According to the submitted statement, Mr Tasos.A. Panteli does not run
any other business competitive to the Company; he is not involved in any
activities of a competitive company as a partner of a civil partnership,
limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and
is not engaged in any competitive legal entity as its board member


According to the submitted statement, his name does not appear in the
Insolvent Debtors Register.

Mrs. Maria Petridou started her professional career at KPMG Metaxas,
Loizides, Syrimis (Limassol, Cyprus), holding the position of Audit
Supervisor (1998-2002). Since 2002 Mrs. Maria Petridou has worked at EFG
EUROBANK SA (Athens, Greece) as an Assistant Manager, Finance and
Control Department. Between 2006 and 2007 she has worked for
KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cyprus) as a Manager at
Accounting Department. Since 2008 she has held the position of Finance
Lead, SOX Compliance Office at MF GLOBAL LIMITED (London, UK). Between
2011 and 2012 she has worked for Versatile Apparel Ltd (London, UK),
holding the position of Finance Director. Since 2013 she has worked as a
Head of Fund Administration Services for AMF Horwath DSP (Limassol,
Cyprus). Between 2016 and 2018 she has been engaged in accounting and
financial services projects as a consultant. Since 2018 she has held the
position of Chief Accountant at Agri Europe Cyprus Limited.


Mrs. Maria Petridou received a Bachelor of Arts in accounting and
financial management (1998) and was awarded an Upper Second Class
Honours degree at UNIVERSITY OF ESSEX (Colchester, England). She is a
member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW).


According to the submitted statement, Mrs. Maria Petridou does not run
any other business competitive to the Company; she is not involved in
any activities of a competitive company as a partner of a civil
partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock
company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board
member.


According to the submitted statement, her name does not appear in the
Insolvent Debtors Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki