REKLAMA
PIT 2023

ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 00:04
publikacja
2023-11-23 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Grupy_Kapitalowej_Archicom_SA_za_III_kwartaly_2023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 316 446 379 023 69 134 80 850
II. Zysk na działalności operacyjnej 82 826 89 437 18 095 19 078
III. Zysk/Strata brutto 82 187 93 647 17 955 19 976
IV. Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego 75 495 92 995 16 493 19 837
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Aktywa ogółem 2 529 492 1 326 943 545 667 282 936
VII. Aktywa trwałe 188 910 96 702 40 752 20 619
VIII. Aktywa obrotowe 2 340 582 1 230 241 504 915 262 317
IX. Zobowiązania ogółem 1 630 910 595 246 351 823 126 921
X. Zobowiązania długoterminowe 169 078 175 982 36 474 37 524
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 461 832 419 264 315 349 89 397
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 898 582 731 697 193 844 156 015
XIII. Kapitał udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIV. Przychody ze sprzedaży 31 017 18 760 6 776 4 002
XV. Zysk na działalności operacyjnej 51 764 84 523 11 309 18 030
XVI. Zysk brutto 26 876 58 801 5 872 12 543
XVII. Zysk netto 28 764 58 144 6 284 12 403
XVIII. Aktywa ogółem 1 448 326 1 000 836 312 435 213 402
XIX. Aktywa obrotowe 25 469 103 252 5 494 22 016
XX. Zobowiązania ogółem 624 402 422 464 134 697 90 080
XXI. Zobowiązania długoterminowe 464 011 335 331 100 097 71 501
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 160 391 87 133 34 600 18 579
XXIII. Kapitał własny 823 924 578 372 177 738 123 323
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2023-sig-sig.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2023-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2023-11-23 Agata Skowrońska-Domańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki