ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

2020-09-17 06:52
publikacja
2020-09-17 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Archicom_2020_BSSF_Oswiadczenie_Zarzadu_PL_v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_S.A._2020_BSF_Oswiadczenie_Zarzadu_PL_v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_S.A._30.06.2020_BSF_MSSF_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_S.A._30.06.2020_BSSF_MSSF_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_SSF_1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_JSF_1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Archicom_SZ_1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 272 368 295 530 61 326 68 920
II. Zysk na działalności operacyjnej 106 540 79 228 23 988 18 477
III. Zysk/Strata brutto 99 625 76 045 22 431 17 734
IV. Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego 70 351 59 837 15 840 13 955
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 2 671 1 369 601 319
VI. Aktywa ogółem 1 546 189 1 381 443 346 213 324 397
VII. Aktywa trwałe 233 553 278 986 52 296 65 513
VIII. Aktywa obrotowe 1 301 181 1 102 457 291 353 258 884
IX. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 11 455 0 2 565 0
X. Zobowiązania ogółem 929 602 838 003 208 151 196 784
XI. Zobowiązania długoterminowe 388 465 267 937 86 983 62 918
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 539 378 570 066 120 774 133 866
XIII. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 1 759 0 394 0
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 583 787 513 311 130 718 120 538
XV. Kapitał udziałowców mniejszościowych 32 800 30 129 7 344 7 075
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVI. Przychody ze sprzedaży 12 050 13 469 2 713 3 141
XVII. Zysk na działalności operacyjnej 2 060 5 072 464 1 183
XVIII. Zysk brutto 37 752 36 382 8 500 8 485
XIX. Zysk netto 33 881 33 281 7 629 7 761
XX. Aktywa ogółem 1 082 389 941 737 242 362 221 143
XXI. Aktywa obrotowe 70 466 16 995 15 778 3 991
XXII. Zobowiązania ogółem 488 137 381 406 109 301 89 563
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 457 492 325 227 102 439 76 371
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 30 645 56 179 6 862 13 192
XXV. Kapitał własny 594 252 560 331 133 061 131 579
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Archicom 2020 BSSF Oświadczenie Zarządu PL v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdfArchicom 2020 BSSF Oświadczenie Zarządu PL v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Archicom S.A. 2020 BSF Oświadczenie Zarządu PL v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdfArchicom S.A. 2020 BSF Oświadczenie Zarządu PL v.fin-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Archicom S.A. 30.06.2020 BSF MSSF SzB PL-sig.pdfArchicom S.A. 30.06.2020 BSF MSSF SzB PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rezydenta z badania skróconego półrocznego sprawozdania finansowego
Archicom S.A. 30.06.2020 BSSF MSSF SzB PL-sig.pdfArchicom S.A. 30.06.2020 BSSF MSSF SzB PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rezydenta z badania skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Archicom SSF 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfArchicom SSF 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport półroczny
Archicom JSF 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfArchicom JSF 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe
Archicom SZ 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdfArchicom SZ 1H_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Dorota Jarodzka-Śródka Prezes Zarządu
2020-09-17 Artur Więznowski Członek Zarządu
2020-09-17 Tomasz Ślęzak Członek Zarządu
2020-09-17 Tomasz Sujak Członek Zarządu
2020-09-17 Krzysztof Suskiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki