REKLAMA

ARCHICOM S.A.: Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

2022-01-05 13:18
publikacja
2022-01-05 13:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Archicom S.A. przekazuje kwartalną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Archicom w 4Q 2021 r.

Zawarte notarialne umowy deweloperskie i przedwstępne sprzedaży mieszkań:
• 227 umów zawartych w czwartym kwartale 2021 r., w porównaniu do 194 umów zawartych w czwartym kwartale 2020 r.;
• 1275 umów zawartych w 2021 r., w porównaniu do 971 umów zawartych w 2020 r.

Liczba umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali:
• 721 lokali przekazanych w czwartym kwartale 2021 r., w porównaniu do 560 lokali przekazanych w czwartym kwartale 2020 r.;
• 1266 lokali przekazanych w 2021 r., w porównaniu do 1349 lokali przekazanych w 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, iż raport dot. sprzedanych i przekazanych mieszkań począwszy od danych za I półrocze 2021 prezentowany jest w standardzie, w jakim raportuje podmiot dominujący Emitenta, tj. spółka Echo Investment S.A. Dotychczasowe raporty Spółki dot. sprzedaży obejmowały umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne. W nowym, porównywalnym z Echo Investment S.A. standardzie, sprzedaż obejmuje wyłącznie notarialne umowy deweloperskie i przedwstępne oraz dodatkowo konwersje umów zawartych wcześniej jako rezerwacyjne na umowy deweloperskie. W raporcie uwzględniono również zmiany w strukturze Grupy Archicom, tym samym Spółka zaprzestała raportowania umów zawieranych przez Archicom Polska, co dotyczy tak okresu bieżącego jak i porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-05 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2022-01-05 Rafał Zboch Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki