REKLAMA
PIT 2023

APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.

2019-02-20 11:09
publikacja
2019-02-20 11:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-20
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż przyjął do realizacji zamówienia na dostawę wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemem diagnostyki oraz rejestratorów ciśnień do wagonów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. (FPS), w ramach podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej z FPS na dostawę towarów (Umowa). O przyjęciu pierwszego zamówienia Emitent poinformował raportem bieżącym 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przyjęte do realizacji dwa zamówienia urządzeń są o wartości netto 13.695.000,00 oraz 2.849.000,00 PLN tj. łącznie 16.544.000,00 PLN netto. Przyjęcie zamówienia o wyższej wartości, uzyskało zgodę Rady Nadzorczej, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. Harmonogram dostaw dla urządzeń ustalony został na około 24 miesiące od podpisania zamówienia, natomiast pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone we wrześniu 2019 r.

Określone w Umowie kary za niedotrzymanie warunków dostawy towaru oraz zabezpieczenia roszczeń związanych z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań zostały przedstawione w ww. raporcie bieżącym nr 20/2017.

Emitent udziela FPS gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres: do 41 miesięcy od dnia dostawy - dla przetwornic statycznych i rejestratorów ciśnień oraz do 61 miesięcy od daty dostawy - dla systemów diagnostyki pokładowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-20 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2019-02-20 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki