0,2900 zł
-3,33% -0,0100 zł
AMPLI SA (APL)

Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu tj. Waldemara Madury, Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w dniu 14 czerwca 2019r. wybrała w skład Zarządu Spółki, na kolejną 3 letnia kadencję::

- Pana Waldemara Madurę – powołując go jednocześnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Waldemar Madura – pełnił funkcje Prezesa Zarządu także w czasie siedmiu poprzednich kadencji, wiek 55 lat, wykształcenie wyższe techniczne (absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Transportu). Założyciel i współwłaściciel spółki cywilnej „AMPLI”, następnie Spółki Akcyjnej „AMPLI” .
Pan Waldemar Madura jest członkiem rady nadzorczej Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Tarnowie.

Pan Waldemar Madura od drugiej połowy 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie, wynajmowaniu i zarządzania nieruchomościami – jako wspólnik spółki cywilnej. Działalność ta nie ma jednak charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Poza tym Pan Waldemar Madura nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Madura nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.