REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Rezygnacja członka zarządu Allegro sp. z o.o.

2023-09-12 17:55
publikacja
2023-09-12 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Rezygnacja członka zarządu Allegro sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2023 r. pan Alvise Favara złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Allegro sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej, będącej w pełni własnością Spółki oraz innych pozycji sprawowanych w grupie Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Alvise Favara wskazał, że rezygnuje z powodów osobistych.

Alvise Favara pozostanie dostępny do 31 marca 2024 r. dla zapewnienia płynnego przekazania funkcji swojemu następcy na stanowisku Chief Commercial Officer (CCO).


Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 19/2023

12 September, 2023

Resignation of a member of the Management Board of Allegro sp. z o.o.

Legal basis: Article 17 of MAR - inside information

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company”) hereby reports that
on 12 September 2023, Mr. Alvise Favara resigned from the position of
member of the Management Board of Allegro sp z o.o., a wholly owned
indirect subsidiary of the Company, and other positions held within the
Company's group, with immediate effect. Alvise Favara has indicated that
his resignation is for personal reasons.

Alvise Favara will remain available until 31 March 2024 to ensure a
smooth transition of functions to his successor as Chief Commercial
Officer (CCO).
Allegro.eu is a Luxembourg public limited company (société anonyme),
registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Roy Perticucci Director
2023-09-12 Rafał Janiak Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki