REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z EKIPA S.A.

2020-12-15 17:33
publikacja
2020-12-15 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z EKIPA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: All in! Games) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 r. zawarł ze spółką EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) list intencyjny (dalej: List Intencyjny), na podstawie którego Strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry (dalej: Gra) przy założeniu, że All In! Games będzie pełnił rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu Gry. Na podstawie Listu Intencyjnego Strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji, których celem będzie uzgodnienie zasad współpracy Stron przy stworzeniu i wydaniu Gry. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku podpisaniem przez Strony umowy regulującej zasady współpracy Stron przy stworzeniu i wydaniu Gry (umowa wydawnicza).
Ewentualne wzajemne zobowiązania Stron związane z współpracą przy tworzeniu i wydaniu Gry, lub kolejnych gier, mogą powstać tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń i czynności prawnych mających miejsce po sporządzeniu Listu Intencyjnego. List Intencyjny nie nakłada na którąkolwiek ze Stron obowiązku ponoszenia jakichkolwiek wydatków.
Zarząd All In! Games S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-15 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2020-12-15 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2020-12-15 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki