REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-19 23:39
publikacja
2021-04-19 23:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_AWM_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_SzDZ_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_Oswiadczenie_RN_dot._KA_za_rok_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_Ocena_RN_(jednostka_+_GK)_dot._SF..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_AWM_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 0 294 0 68
II. Zysk (strata) ze sprzedaży (2 206) (1 824) (493) (424)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 878) (641) (420) (149)
IV. Zysk (strata) netto (2 060) (779) (460) (181)
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
V. - podstawowy (0,04) (0,01) (0,00) (0,00)
VI. - rozwodniony (0,04) (0,01) (0,00) (0,00)
VII. Całkowite dochody ogółem (2 060) (779) (460) (181)
VIII. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
IX. Aktywa trwałe 27 982 35 716 6 064 8 387
X. Aktywa obrotowe 21 936 6 178 4 753 1 451
XI. Aktywa ogółem 49 918 41 894 10 817 9 838
XII. Kapitał własny 29 773 31 833 6 452 7 475
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 781 4 938 1 036 1 160
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 364 5 123 3 329 1 203
XV. Pasywa ogółem 49 918 41 894 10 817 9 838
XVI. 2020 2019 2020 2019
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 268) 5 690 (507) 1 323
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 347) (7 363) (1 195) (1 712)
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 976 1 449 2 006 337
XX. Przepływy pieniężne netto razem 1 361 (224) 304 (52)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_AWM_2020..pdfJSF_AWM_2020..pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe AWM 2020
AWM_SzDZ_2020..pdfAWM_SzDZ_2020..pdf Sprawozdanie z Działalności AWM 2020
AWM_Oświadczenie RN dot. KA_za rok 2020..pdfAWM_Oświadczenie RN dot. KA_za rok 2020..pdf Oświadczenie RN dot Komitetu Audytu
AWM_Ocena RN (jednostka + GK) dot. SF..pdfAWM_Ocena RN (jednostka + GK) dot. SF..pdf Ocena RN dot SF
SzB_AWM_2020..pdfSzB_AWM_2020..pdf Sprawozdanie z badania AWM 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2021-04-19 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
2021-04-19 Oron Zachar Członek Zarządu Oron Zachar


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki