REKLAMA

ABG: UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MEMORANDUM INFORMACYJNEGO I INFORMACJA O ZAWIESZENIU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

2008-09-18 18:11
publikacja
2008-09-18 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2008
Data sporządzenia: 2008-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ABG
Temat
UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MEMORANDUM INFORMACYJNEGO I INFORMACJA O ZAWIESZENIU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 września 2008 r. zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") pismo informujące, że w związku z upływem w dniu 17 września 2008 r. terminu do zgłoszenia przez KNF sprzeciwu wobec dokonywanej oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego złożonego do KNF wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r.) ("Memorandum Informacyjne"), KNF nie zgłasza sprzeciwu wobec dokonywania oferty publicznej akcji serii H Asseco. Akcje serii H zostaną wydane akcjonariuszom Spółki w związku z połączeniem Spółki z Asseco ("Połączenie").
Spółka informuje, iż w dniu 18 września 2008 r. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.abg.com.pl oraz na stronie internetowej Asseco: www.asseco.pl.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złożony został przez Asseco wniosek o rejestrację Połączenia. W związku z powyższym zarząd Spółki w porozumieniu z zarządem Asseco złożył wniosek o zawieszenie notowań akcji ABG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dniem 30 września 2008 r. Po uzyskaniu informacji o rejestracji Połączenia i dokonaniu stosownych uzgodnień z zarządem GPW Zarząd Asseco poinformuje w formie raportu bieżącego o dacie rozpoczęcia notowań Akcji Połączeniowych na GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-18 Karol Cieślak Wiceprezes Zarządu
2008-09-18 Maciej Gawlikowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki