REKLAMA

A.C.E. S.A.: Resolutions of the Sole Shareholder of the Company - Discharge of old and appointment of new board Directors, mandates confirmation for executive Directors

2016-01-22 14:13
publikacja
2016-01-22 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-22
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
Resolutions of the Sole Shareholder of the Company - Discharge of old and appointment of new board Directors, mandates confirmation for executive Directors
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. (the Company) herby informs that on 21 January 2016 ISLO AUTOMOTIVE, S.L, the Sole shareholder of the Company, took the following resolutions:

1. The Sole Shareholder acknowledged the resignation of the following independent non-executive directors of the Company with effect as of 20 January 2016 and resolved to grant a full and complete discharge for the performance of their mandates as independent non-executive directors of the Company for the previous and the current financial year of the Company, which discharge will be confirmed by the next annual general meeting of the shareholders of the Company:

Mr. Rafal LOREK
Mr. Witold Jan FRANCZAK
Mr. Janusz PLOCICA
Mr. Piotr NADOLSKI
Mr. Krzysztof GERULA
Mr. Grzegorz STULGIS

2. The Sole Shareholder resolved to appoint the following persons as independent non-executive directors of the Company for a period terminating at the fourth (4th) annual general meeting of the Company following the date of their appointment and after which period they shall be re-eligible:

Mr. Olivier HAMOU
Mrs. Marie DRUINAUD
Mr. Jose Manuel ARANA
Mr. Jorge Mario GUZMAN

3. The Sole Shareholder resolved to confirm the mandate of José-Manuel CORRALES RUIZ and Raul SERRANO SECADA as executive directors of the Company.


Zarząd Automotive Components Europe S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku ISLO AUTOMOTIVE, S.L, jedyny akcjonariusz Spółki, podjął następujące uchwały:

1. Jedyny akcjonariusz Spółki potwierdził rezygnację następujących niezależnych nie-wykonawczych dyrektorów Spółki z dniem 20 stycznia 2016 roku i podjął uchwałę udzielającą im pełnego absolutorium z wykonywanych obowiązków jako niezależnych nie-wykonawczych dyrektorów Spółki za poprzedni i obecny rok obrotowy. Absolutorium to zostanie potwierdzone na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki:

Pan Rafał LOREK
Pan Witold Jan FRANCZAK
Pan Janusz PŁOCICA
Pan Piotr NADOLSKI
Pan Krzysztof GERULA
Pan Grzegorz STULGIS

2. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę o powołaniu następujących osób na stanowiska niezależnych nie-wykonawczych dyrektorów Spółki na okres kończący się podczas czwartego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki następującego po dacie ich wyboru, po którym to okresie będą mogli być ponownie wybrani:

Pan Olivier HAMOU
Pani Marie DRUINAUD
Pan Jose Manuel ARANA
Pan Jorge Mario GUZMAN

3. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę potwierdzającą mandaty Pana José-Manuel CORRALESA RUIZ oraz Pana Raula SERRANO SECADA do sprawowania funkcji dyrektorów wykonawczych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-22 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki