REKLAMA
WAŻNE

4FUN MEDIA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR przez spółkę zależną

2020-06-09 23:07
publikacja
2020-06-09 23:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Otrzymanie subwencji finansowej z PFR przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Emitent”) powziął wiadomość o otrzymaniu subwencji finansowej przez spółkę zależną Screen Network S.A. („Spółka”) w wysokości 2.410.735,00 złotych.

W związku z wprowadzonymi restrykcjami administracyjnymi wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, a dotyczącymi m.in. zakazu swobodnego przemieszczania się i podróżowania oraz zamknięcia galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych, Spółka działająca w branży cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH), odnotowała znaczący spadek przychodów.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny oraz konieczność pozyskania środków na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności operacyjnej, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Regulamin programu dotyczący warunków udzielania subwencji przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% otrzymanej kwoty, w zależności od spełnienia przez Spółkę określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlegać będzie zwrotowi, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-06-09 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki