REKLAMA

24.11.2016r.

2016-11-24 07:42
publikacja
2016-11-24 07:42
Komentarz PLN:Mocniejszy USD zanegował odreagowanie na PLN

Czwartkowy, poranny handel na rynku walutowym charakteryzuje się próbą stabilizacji kwotowań PLN po wczorajszym wyraźnym impulsie spadkowym. Polska waluta wyceniania jest przez rynek następująco: 4,4309 PLN za euro, 4,2024 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,1248 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,2223 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,646% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na polskich aktywach (FX oraz FI) przyniosło ponowne spadki na wycenach. Początkowo PLN próbował kontynuować odreagowanie, a FI stabilizować się w okolicach 3,5% w przypadku papierów 10-letnich. Sytuacja na rynkach zmieniła się jednak po publikacji danych makro z USA, gdzie dobre odczyty z zakresu zamówień na dobra trwałe oraz wniosków o zasiłek spowodowały skokowy powrót wyceny dolara do okolic 14-letnich maksimów. Pochodną tych wydarzeń było podbicie rentowności amerykańskich papierów dłużnych, co w konsekwencji przełożyło się również na pozostałe obligacje, jak te związane z EM. Dodatkowo wczorajsze minutes FOMC potwierdziły rynkowe założenie o grudniowej podwyżce stóp. Obecnie wydaje się, iż inwestorzy spekulują ile podwyżek na 2017r. wstępnie prognozować będzie FED. Ostatnie dane makro oraz wydarzenia geopolityczne wskazują, iż możemy spodziewać się deklaracji o 2-3 próbach podwyższenia stóp. W szerszym ujęciu możemy wiec stwierdzić, iż
nieznaczne odreagowanie na wycenie PLN (i innych walut EM) zostało dość wyraźnie zanegowane przez skokowe wzrosty na koszyku dolara. Pewną szansą dla popytu pozostaje jednak fakt, iż handel w czwartek i piątek prowadzony będzie przy ograniczonej aktywności ze strony inwestorów z USA (dzień dziękczynienia), co wskazuje, iż możemy być świadkami próby stabilizacji na USD.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. Otrzymamy jeydnie minutes z ostatniego posiedzenia RPP, które będą miały ograniczony wpływ na rynek (niedawne przywiązanie Rady do utrzymania stóp). Ponadto NBP opublikuje raport do. Sytuacji finansowej gospodarstw domowych w III kw., a GUS poda odczyt koniunktury konsumenckiej za listopad. Z drugiej strony poranny, szeroki kalendarz makro przedstawia dość interesująco - przed południem poznamy m.in. finalny odczyt PKB dla Niemiec za III kw., analogiczne wskazanie dla Hiszpanii czy publikację indeksu instytutu IFO za listopad (oczek. 110,6 pkt.).

Z rynkowego punktu widzenia odreagowanie na PLN zostało wstępnie zanegowane. Warto jednak zwrócić uwagę, iż na większości par kurs ciągle znajduje się wyraźnie poniżej niedawnych maksimów - wyjątek stanowi USD/PLN i bieżący test okolic 4,20 PLN. Powoduje to, iż wraz z ograniczeniem aktywności rynków możemy być świadkami konsolidacji przy bieżących poziomach, aniżeli powrotu wyraźnej presji podażowej na PLN. Ponownie jednak głównym czynnikiem kreującym handel na PLN pozostają czynniki globalne.

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego
kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Specyfikacja i skład publikowanych instrumentów, w tym indeksów walutowych jest dostępna na stronie:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=981#demo
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki