REKLAMA

11 BIT STUDIOS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 1 698 akcji serii G

2021-04-23 13:56
publikacja
2021-04-23 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 1 698 akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz komunikatu bieżącego nr 22/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 23 kwietnia 2021 roku z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., w dniu 23 kwietnia 2021 roku zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1 698 (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji serii G 11 bit studios S.A., objętych w ramach publicznej oferty na łączną kwotę 175 539,24 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy, pięćset trzydzieści dziewięć złotych, 24/100). Wymienione akcje z dniem 23 kwietnia 2021 roku zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Jednocześnie Spółka informuje, że od dnia 23 kwietnia 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 236.314,3 PLN (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta czternaście złotych, 30/100) i dzieli się na 2 363 143 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) każda.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Przemysław Marszał Prezes Zarządu
2021-04-23 Grzegorz Miechowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki