REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2021-05-20 08:05
publikacja
2021-05-20 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_I_Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody i straty z inwestycji 425 2 558 93 582
II. Pozostałe przychody operacyjne 192 526 42 120
III. Koszty operacyjne (583) (774) (128) (176)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 2 310 7 525
V. Zysk (strata) netto (218) 2 058 (48) 468
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (208) 2 064 (45) 469
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,05 0,00 0,01
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 80 (1 043) 17 (237)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (507) (301) (111) (68)
X. Przepływy pieniężne netto (427) (1 344) (93) (306)
XI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa, razem 85 938 85 593 18 440 18 547
XIII. Zobowiązania, razem 23 763 23 200 5 099 5 027
XIV. Kapitał własny, razem 62 175 62 393 13 341 13 520
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 59 688 59 896 12 808 12 979
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,45 1,46 0,31 0,32
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł\EUR) 1,40 1,40 0,30 0,30
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji 248 2 048 54 466
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 1 1 0 0
XX. Koszty operacyjne (187) (192) (41) (44)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 1 857 14 422
XXII. Zysk (strata) netto 93 1 871 20 426
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,04 0,00 0,01
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 069) (232) (234) (53)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto (1 069) (232) (234) (53)
XXVII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa, razem 56 149 56 072 12 048 12 150
XXIX. Zobowiązania, razem 457 473 98 102
XXX. Kapitał własny, razem 55 692 55 599 11 950 12 048
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,30 1,30 0,28 0,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_1Q2021.pdfOCTAVA_SSF_1Q2021.pdf Raport skonsolidowany Q01-2020
Octava_I Q_2021.pdfOctava_I Q_2021.pdf Komentarz Zarządu Octava do skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki