11,3000 zł
0,44% 0,0500 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Komunikaty spółki - WITTCHEN

Wittchen Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji uchwalonego w 2019 r. II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Wyniki finansowe
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2020.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy o linię wieloproduktową
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020.
Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2021
WITTCHEN 0,44% 11,30
2021-08-04 16:49:48

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.