16,5000 zł
-2,94% -0,5000 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Komunikaty spółki - WITTCHEN

Wybór biegłego rewidenta
Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Wittchen S.A.
Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2022
Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
Przyjęcie Regulaminu III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wittchen S.A. przez Radę Nadzorczą Emitenta
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.
Zakończenie II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2019 - 2021.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.
Informacja o wypłacie dywidendy
Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I kwartał 2022 roku
Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wittchen S.A.
Powołanie prokurenta Wittchen S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.