87,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Komunikaty spółki - WIRTUALNA

Zawarcie umowy z animatorem rynku
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Errata błędu edytorskiego w Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
Wyniki finansowe
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.