73,4000 zł
-0,81% -0,6000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Komunikaty spółki - WIRTUALNA

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 roku
Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 lipca 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 lipca 2020 roku
WIRTUALNA -0,81% 73,40
2020-10-22 15:17:58

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.