1,4950 zł
0,34% 0,0050 zł
Wasko SA (WAS)

Komunikaty spółki - WASKO

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
Korekta Raportu Bieżącego nr 15/2020 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję
Powołanie członków Komitetu Audytu WASKO S.A. nowej kadencji
Powołanie Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.
Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.
Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej
Informacja dotycząca złożenia pozwu o zapłatę przeciwko Miastu Katowice z tytułu wykonania zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”.
Wyniki finansowe
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
WASKO 0,34% 1,50
2020-07-15 15:17:16

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.