Akcjonariat - VINDEXUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 82 694 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 680 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 767 141
Liczba głosów na WZA: 11 680 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,50%
Kapitał akcyjny: 1 168 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 767 141
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kuchno, Jan Piotr ZWZ 4 619 000 (39,55%) 4 619 000 (39,73%) 2020-07-06 -
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 114 641 (18,10%) 2 114 641 (18,19%) 2020-10-19 TSG, IPE, SNW, MBR, TRI, BDZ, CAV, WIK, K2H
Kuchno Piotr ZWZ 1 033 500 (8,85%) 1 033 500 (8,89%) 2020-07-06 -
GPM Vindexus SA 54 000 (0,46%) 54 000 (0,00%) 2017-09-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 4 100
410 000,00
100,00 100,00 4 100
410 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 246
24 600,00
100,00 100,00 4 346
434 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 654
65 400,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-10
seria D 1 600
100,00 6 600
660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-10-27
seria E 2005-12-29 900
100,00 7 500
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-17
Seria F 2006-04-03 800
100,00 8 300
830 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-28
Seria G 2006-05-16 250
100,00 8 550
855 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

0000-00-00
seria H 2006-05-31 1 750
100,00 10 300
1 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-11
split 1:1000 2006-10-19
0,10 10 300 000
1 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-26
seria I 2007-07-09 291 938
0,10 10 591 938
1 059 193,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-15
2009-04-07
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-02-09 1 000 000
5 200 000,00
0,10 5,20 11 591 938
1 159 193,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
połączenie z Adimo Egze SA bez podwyższania kapitału 2016-12-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-31
seria K - subskrypcja prywatna 2018-06-19 48 062
48 062,00
0,10 1,00 11 640 000
1 164 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-25
seria L - subskrypcja prywatna 2019-06-28 40 000
40 000,00
0,10 1,00 11 680 000
1 168 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-11
seria M - program motywacyjny 2021-06-30 20 000
20 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 378 353 (-600 000) 3,24 (-5,14) 378 353 (-600 000) 3,25 (-5,17) 2020-10-19
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 978 353 8,38 978 353 8,42 2019-11-18
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-888 775) 0,00 (-7,61) 0 (-888 775) 0,00 (-7,64) 2019-11-18
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 570 547 (-129 453) 4,90 (-1,11) 570 547 (-129 453) 4,92 (-1,12) 2019-08-22
Opoka TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 700 000 6,01 700 000 6,04 2019-06-06
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 888 775 7,61 (-0,03) 888 775 7,64 (-0,03) 2019-06-06
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 888 775 (-575 362) 7,64 (-4,94) 888 775 (-575 362) 7,67 (-4,97) 2019-06-06
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 464 137 (-275 292) 12,58 (-2,43) 1 464 137 (-275 292) 12,64 (-2,44) 2019-02-19
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 555 776 13,37 (0,05) 1 555 776 13,43 (0,05) 2019-02-15
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 555 776 (1 303 618) 13,32 (11,14) 1 555 776 (1 303 618) 13,38 (11,20) 2019-02-15
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 739 429 15,01 (0,07) 1 739 429 15,08 (0,07) 2018-08-09
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 739 429 (211 957) 14,94 (1,76) 1 739 429 (211 957) 15,01 (1,77) 2018-08-09
TFI PZU SA portfele 212 398 (-6 550) 1,83 (-0,06) 212 398 (-6 550) 1,83 (-0,06) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 264 582 2,28 264 582 2,28 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 104 896 (-8 908) 0,90 (-0,08) 104 896 (-8 908) 0,90 (-0,08) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 252 158 (-453 129) 2,18 (-3,90) 252 158 (-453 129) 2,18 (-3,93) 2018-06-30
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 527 472 (291 312) 13,18 (2,52) 1 527 472 (291 312) 13,24 (2,53) 2018-05-25
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 236 160 (467 280) 10,66 (4,03) 1 236 160 (467 280) 10,71 (4,05) 2018-05-04
AgioFunds TFI SA 705 287 6,08 (0,02) 705 287 6,11 (0,02) 2018-03-31
AgioFunds TFI SA 705 287 (91 606) 6,06 (0,77) 705 287 (91 606) 6,09 (0,72) 2018-03-31
TFI PZU SA portfele 218 948 1,89 218 948 1,89 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 111 915 0,97 111 915 0,97 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 31 994 0,28 31 994 0,28 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 113 804 0,98 113 804 0,98 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 122 337 1,06 122 337 1,06 2017-12-31
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 768 880 6,63 768 880 6,66 2017-10-25
GPM Vindexus SA 54 000 0,47 (0,01) 54 000 0,00 2017-09-12
GPM Vindexus SA 54 000 (-100 000) 0,46 (-0,87) 54 000 (-100 000) 0,00 2017-09-12
GPM Vindexus SA 154 000 1,33 154 000 0,00 2017-01-31
RDI LLC 0 (-613 681) 0,00 (-5,29) 0 (-613 681) 0,00 (-5,29) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA 613 681 5,29 613 681 5,37 (0,08) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA 613 681 5,29 (5,29) 613 681 5,29 (5,29) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-584 180) 0,00 (-5,03) 0 (-584 180) 0,00 (-5,03) 2016-04-21
RDI LLC 613 681 5,29 613 681 5,29 2016-04-20
Litwin Mieczysław 0 (-1 108 566) 0,00 (-9,56) 0 (-1 108 566) 0,00 (-9,56) 2015-11-20
Litwin Mieczysław 1 108 566 (7 330) 9,56 (0,06) 1 108 566 (7 330) 9,56 (0,06) 2015-05-29
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 584 180 5,03 584 180 5,03 2014-07-29
Litwin Wojciech 398 764 3,44 (0,45) 398 764 3,44 (0,45) 2014-07-10
Litwin Wojciech 398 764 (-1 101 236) 2,99 (-9,94) 398 764 (-1 101 236) 2,99 (-9,94) 2014-07-10
Litwin Mieczysław 1 101 236 9,50 1 101 236 9,50 2014-07-10
Kuchno, Jan Piotr 4 570 000 39,42 4 570 000 39,42 (-0,53) 2014-07-01
Kuchno, Jan Piotr 4 570 000 39,42 (0,16) 4 570 000 39,95 (0,51) 2014-07-01
Kuchno, Jan Piotr 4 570 000 39,26 (0,13) 4 570 000 39,44 (0,13) 2014-07-01
Kuchno, Jan Piotr 4 570 000 (-400 000) 39,13 (-7,79) 4 570 000 (-400 000) 39,31 (-7,61) 2014-07-01
Currit Marta 200 000 1,72 (0,72) 200 000 1,72 (0,72) 2014-07-01
Currit Marta 200 000 1,00 200 000 1,00 2014-07-01
Litwin Wojciech 1 500 000 (-502 498) 12,93 (-5,97) 1 500 000 (-502 498) 12,93 (-5,97) 2014-02-12
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 537 351 (-51 459) 4,63 (-0,44) 537 351 (-51 459) 4,63 (-0,44) 2012-12-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 588 810 (71 181) 5,07 (0,61) 588 810 (71 181) 5,07 (0,61) 2012-07-20
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 517 629 4,46 517 629 4,46 2012-07-19
Leszczyński Grzegorz 250 000 2,00 (-0,15) 250 000 2,00 (-0,15) 2012-07-09
Leszczyński Grzegorz 250 000 2,15 250 000 2,15 2012-07-09
Kulesza Jerzy 254 000 2,19 (0,19) 254 000 2,19 (0,19) 2010-03-09
Kulesza Jerzy 254 000 2,00 (-0,39) 254 000 2,00 (-0,39) 2010-03-09
Kulesza Jerzy 254 000 (2 000) 2,39 (0,02) 254 000 (2 000) 2,39 (0,02) 2010-03-09
Kulesza Jerzy 252 000 2,37 252 000 2,37 2009-06-30
Litwin Wojciech 2 002 498 18,90 (1,63) 2 002 498 18,90 (1,63) 2009-05-15
Litwin Wojciech 2 002 498 (2 498) 17,27 (-1,61) 2 002 498 (2 498) 17,27 (-1,61) 2009-05-15
Kuchno, Jan Piotr 4 970 000 46,92 (4,05) 4 970 000 46,92 (4,05) 2009-05-15
Kuchno, Jan Piotr 4 970 000 (2 000) 42,87 (-4,03) 4 970 000 (2 000) 42,87 (-4,03) 2009-05-15
Litwin Wojciech 2 000 000 18,88 (-0,53) 2 000 000 18,88 (-0,53) 2009-04-07
Kuchno, Jan Piotr 4 968 000 46,90 (-1,33) 4 968 000 46,90 (-1,33) 2009-04-07
Kuchno Piotr 1 030 000 9,72 (0,84) 1 030 000 9,72 (0,84) 2009-04-07
Kuchno Piotr 1 030 000 8,88 (-0,01) 1 030 000 8,88 (-0,13) 2009-04-07
Kuchno Piotr 1 030 000 8,89 (0,04) 1 030 000 9,01 (0,12) 2009-04-07
Kuchno Piotr 1 030 000 8,85 (0,03) 1 030 000 8,89 (0,03) 2009-04-07
Kuchno Piotr 1 030 000 8,82 (-1,18) 1 030 000 8,86 (-1,14) 2009-04-07
Litwin Wojciech 2 000 000 19,41 (0,41) 2 000 000 19,41 (0,41) 2009-04-01
Kuchno, Jan Piotr 4 968 000 48,23 (0,24) 4 968 000 48,23 (0,24) 2009-04-01
Kuchno Piotr 1 030 000 10,00 1 030 000 10,00 2009-04-01
Jankowska-Kuchno Grażyna 2 000 0,01 2 000 0,01 2009-03-12
Jankowska-Kuchno Grażyna 2 000 0,01 (0,01) 2 000 0,01 (0,01) 2009-03-12
Jankowska-Kuchno Grażyna 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-03-12
Litwin Wojciech 2 000 000 19,00 2 000 000 19,00 2006-10-26
Kuchno, Jan Piotr 4 968 000 47,99 4 968 000 47,99 2006-10-26
Kuchno Piotr 1 030 000 10,00 1 030 000 10,00 2006-10-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.