61,9800 zł
-0,32% -0,2000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Akcjonariat - UNICREDIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 125 337 126 802,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 022 218 890 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Liczba głosów na WZA: 2 022 218 890 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,57%
Kapitał akcyjny: 21 220 169 840,48 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
UniCredit SpA 143 769 935 (7,10%) 143 769 935 (0,00%) 2022-07-08 BCA
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (5,56%) 112 561 154 (5,99%) 2017-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 1 034 172
2 225 945 295
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-06
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe
2 226 657 313
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
podwyższenie kapitału 7 085 138
2 237 261 803
21 059 536 950,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-20
akcje zwykłe 103 880 025
5 969 658 488
20 257 667 511,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-10
akcje zwykłe 5 865 778 463
5 865 778 463
2 932 889 231,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-10
podwyższenie kapitału
2 243 550 408
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-30
podwyższenie kapitału 6 811 312
2 184 404 611
21 220 169 840,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-25
akcje zwykłe 9 203 428
5 789 452 007
36 415 653 124,03
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
2012-02-28
akcje zwykłe 3 850 399 510
5 780 248 579
36 386 664 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-02-03
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 cena emisyjna w EUR 1 606 876 817
12 999 633 449,53
8,09 2 224 911 123
20 862 962 205,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-05
scalenie akcji 10:1 2011-12-14
1 929 849 069
12 148 463 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-21
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023
5 789 536 030
19 647 948 525,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587
5 791 633 617
19 654 856 199,43
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660
5 981 652 148
20 298 341 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-04
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925
6 180 343 073
20 846 893 436,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 10:1 2017-01-17
618 034 306
20 846 893 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-26
prawo poboru 352:1 cena emisyjna w EUR 2017-12-04 6 304 964
103 023 111,76
16,34
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352
2 230 176 665
20 940 398 466,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2021-04-15 -1 400 047 460
2 177 593 299
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-04-08 -162 185 721
2 022 218 890
21 220 169 840,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-19
połączenie z UniCredit Services S.C.p.A bez podwyższania kapitału 2022-04-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-07
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2022-09-14

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Crivelli S.r.l. bez podwyższania kapitału 2022-09-20

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
UniCredit SpA 143 769 935 (24 939 619) 6,58 (1,15) 143 769 935 (24 939 619) 0,00 2022-07-08
UniCredit SpA 118 830 316 5,43 (5,43) 118 830 316 0,00 2022-07-01
UniCredit SpA 0 (-17 420 888) 0,00 (-0,78) 0 (-17 420 888) 0,00 2021-10-26
UniCredit SpA 17 420 888 (2 645 266) 0,78 (0,12) 17 420 888 (2 645 266) 0,00 2021-06-23
UniCredit SpA 14 775 622 (4 155 967) 0,66 (0,19) 14 775 622 (4 155 967) 0,00 2021-06-18
UniCredit SpA 10 619 655 (1 139 577) 0,47 (0,05) 10 619 655 (1 139 577) 0,00 2021-06-11
UniCredit SpA 9 480 078 (1 360 100) 0,42 (0,06) 9 480 078 (1 360 100) 0,00 2021-06-04
UniCredit SpA 8 119 978 (5 109 287) 0,36 (0,23) 8 119 978 (5 109 287) 0,00 2021-05-28
UniCredit SpA 3 010 691 0,13 3 010 691 0,00 2021-05-14
Uniqa OFE portfel 1 012 486 (163 486) 0,04 1 012 486 (163 486) 0,04 2018-12-31
NN OFE portfel 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 216 629 0,00 216 629 0,00 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 187 693 (3 693) 0,05 1 187 693 (3 693) 0,05 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 719 073 (10 073) 0,03 719 073 (10 073) 0,03 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 849 000 0,04 849 000 0,04 2017-12-31
NN OFE portfel 4 384 000 0,20 4 384 000 0,20 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 184 000 0,05 1 184 000 0,05 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 709 000 0,03 709 000 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 433 000 0,06 1 433 000 0,06 2017-12-31
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,03 (-0,02) 112 561 154 5,03 (-0,02) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,05 (-0,10) 112 561 154 5,05 (-0,10) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,15 112 561 154 5,15 (-0,36) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,15 (0,09) 112 561 154 5,51 (0,45) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 112 561 154 5,06 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 (0,01) 112 561 154 5,06 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 (419 978) 5,05 (0,01) 112 561 154 (419 978) 5,05 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (-0,01) 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (-0,01) 2017-04-20
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,01 (0,01) 299 912 608 5,01 (0,01) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 (269 921 348) 5,00 (0,15) 299 912 608 (269 921 348) 5,00 (0,15) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 29 991 260 (-269 921 348) 4,85 (-0,17) 29 991 260 (-269 921 348) 4,85 (-0,17) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 (-3 797 967) 5,02 (-0,22) 299 912 608 (-3 797 967) 5,02 (-0,22) 2015-09-18
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 5,05 (0,09) 296 417 767 5,05 (0,09) 2015-05-13
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 (-79 782 233) 4,96 (-1,53) 296 417 767 (-79 782 233) 4,96 (-1,53) 2015-05-13
BlackRock Inc. 303 710 575 5,24 (0,07) 303 710 575 5,24 (0,07) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,17 (0,09) 303 710 575 5,17 (0,09) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 (18 859 115) 5,08 (0,16) 303 710 575 (18 859 115) 5,08 (0,16) 2014-03-07
BlackRock Inc. 284 851 460 (-6 610 273) 4,92 (-0,11) 284 851 460 (-6 610 313) 4,92 (-0,11) 2013-03-11
BlackRock Inc. 291 461 733 5,03 291 461 773 5,03 2013-01-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 290 000 000 5,00 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 (0,06) 290 000 000 5,00 (0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 289 476 801 5,00 289 476 801 5,00 2012-06-27
Mediobanca SpA 0 (-101 129 378) 0,00 (-5,24) 0 (-101 129 378) 0,00 (-5,24) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 294 600 000 (-81 600 000) 5,02 (-1,47) 294 600 000 (-81 600 000) 5,02 (-1,47) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 (-585 800 000) 6,49 (0,76) 376 200 000 (-585 800 000) 6,49 (0,76) 2012-05-01
Mediobanca SpA 101 129 378 5,24 (3,50) 101 129 378 5,24 (3,50) 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 (-910 164 403) 1,74 (-3,50) 101 129 378 (-910 164 403) 1,74 (-3,50) 2011-09-30
Mediobanca SpA 1 011 293 781 (20 081 921) 5,24 (-0,66) 1 011 293 781 (20 081 921) 5,24 (-0,66) 2011-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-0,43) 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-0,43) 2011-09-30
Loli Giorgio 0 (-30 000) 0,00 0 (-30 000) 0,00 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 5,73 (1,73) 962 000 000 5,73 (1,73) 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,00 962 000 000 4,00 2010-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 4,63 (-0,69) 894 149 221 4,63 (-0,69) 2010-08-26
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 (-66 491 387) 5,32 (-0,40) 894 149 221 (-66 491 387) 5,32 (-0,40) 2010-08-26
Mediobanca SpA 991 211 860 5,90 (0,77) 991 211 860 5,90 (0,77) 2010-03-31
Mediobanca SpA 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 2010-03-31
Gutty Gianfranco 60 000 0,00 60 000 0,00 2010-03-31
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 5,72 (1,72) 961 421 874 5,72 (1,72) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 4,00 961 421 874 4,00 2010-03-31
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2010-03-31
Mediobanca SpA 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 2009-09-30
Mediobanca SpA 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 2009-06-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 959 568 553 5,71 959 568 553 5,71 2009-06-30
Mediobanca SpA 968 192 307 7,24 968 192 307 7,24 2009-03-02
Gutty Gianfranco 60 000 (30 000) 0,00 60 000 (30 000) 0,00 2008-10-24
Loli Giorgio 30 000 0,00 30 000 0,00 2008-03-26
Gutty Gianfranco 30 000 (17 000) 0,00 30 000 (17 000) 0,00 2008-03-13
Gutty Gianfranco 13 000 (-7 000) 0,00 13 000 (-7 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 20 000 (13 000) 0,00 20 000 (13 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 7 000 0,00 7 000 0,00 2008-02-01
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2008-01-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2022-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2021-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2021-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2018-01-25 Prawo poboru 352:1
2017-02-07 Prawo poboru 5:13
2016-05-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2015-05-20 Prawo poboru 50:1
2015-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2014-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2014-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2013-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2013-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2012-01-12 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.