50,8500 zł
1,48% 0,7400 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Akcjonariat - UNICREDIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 113 198 686 092 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 226 129 520 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Liczba głosów na WZA: 2 226 129 520 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,06%
Kapitał akcyjny: 21 133 469 082,48 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (5,05%) 112 561 154 (5,05%) 2017-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe
2 226 657 313
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
akcje zwykłe 3 850 399 510
5 780 248 579
36 386 664 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-02-03
akcje zwykłe 9 203 428
5 789 452 007
36 415 653 124,03
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
2012-02-28
podwyższenie kapitału 7 085 138
2 237 261 803
21 059 536 950,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-20
akcje zwykłe 1 034 172
2 225 945 295
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-06
akcje zwykłe 5 865 778 463
5 865 778 463
2 932 889 231,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-10
akcje zwykłe 103 880 025
5 969 658 488
20 257 667 511,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-10
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 cena emisyjna w EUR 1 606 876 817
12 999 633 449,53
8,09 2 224 911 123
20 862 962 205,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-05
podwyższenie kapitału
2 243 550 408
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-30
scalenie akcji 10:1 2011-12-14
1 929 849 069
12 148 463 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-21
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023
5 789 536 030
19 647 948 525,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587
5 791 633 617
19 654 856 199,43
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660
5 981 652 148
20 298 341 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-04
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925
6 180 343 073
20 846 893 436,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 10:1 2017-01-17
618 034 306
20 846 893 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-26
prawo poboru 352:1 cena emisyjna w EUR 2017-12-04 6 304 964
103 023 111,76
16,34
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352
2 230 176 665
20 940 398 466,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2021-04-15 -1 400 047 460
2 226 129 520
21 133 469 082,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
UniCredit SpA 0 (-17 420 888) 0,00 (-0,78) 0 (-17 420 888) 0,00 2021-10-26
UniCredit SpA 17 420 888 (2 645 266) 0,78 (0,12) 17 420 888 (2 645 266) 0,00 2021-06-23
UniCredit SpA 14 775 622 (4 155 967) 0,66 (0,19) 14 775 622 (4 155 967) 0,00 2021-06-18
UniCredit SpA 10 619 655 (1 139 577) 0,47 (0,05) 10 619 655 (1 139 577) 0,00 2021-06-11
UniCredit SpA 9 480 078 (1 360 100) 0,42 (0,06) 9 480 078 (1 360 100) 0,00 2021-06-04
UniCredit SpA 8 119 978 (5 109 287) 0,36 (0,23) 8 119 978 (5 109 287) 0,00 2021-05-28
UniCredit SpA 3 010 691 0,13 3 010 691 0,00 2021-05-14
Uniqa OFE portfel 1 012 486 (163 486) 0,04 1 012 486 (163 486) 0,04 2018-12-31
NN OFE portfel 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 137 257 (257) 0,00 (-0,01) 137 257 (257) 0,00 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 216 629 0,00 216 629 0,00 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 187 693 (3 693) 0,05 1 187 693 (3 693) 0,05 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 719 073 (10 073) 0,03 719 073 (10 073) 0,03 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 849 000 0,04 849 000 0,04 2017-12-31
NN OFE portfel 4 384 000 0,20 4 384 000 0,20 2017-12-31
MetLife OFE portfel 137 000 0,01 137 000 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 184 000 0,05 1 184 000 0,05 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 709 000 0,03 709 000 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 433 000 0,06 1 433 000 0,06 2017-12-31
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01 112 561 154 5,04 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01 (-0,05) 112 561 154 5,04 (-0,02) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 (0,05) 112 561 154 5,06 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01 (-0,05) 112 561 154 5,05 (-0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 (0,05) 112 561 154 5,06 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01 (-0,04) 112 561 154 5,05 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,05 (0,02) 112 561 154 5,05 (0,02) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,03 (0,02) 112 561 154 5,03 (0,02) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01 112 561 154 5,01 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (419 978) 5,01 (-0,03) 112 561 154 (419 978) 5,01 (-0,03) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (0,08) 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (0,08) 2017-04-20
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,02 (0,01) 299 912 608 5,02 (0,01) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,01 (0,01) 299 912 608 5,01 (0,01) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 (269 921 348) 5,00 (0,15) 299 912 608 (269 921 348) 5,00 (0,15) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 29 991 260 (-273 719 315) 4,85 (-0,32) 29 991 260 (-273 719 315) 4,85 (-0,32) 2015-09-18
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 4,96 (-0,09) 296 417 767 4,96 (-0,09) 2015-05-13
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 (-79 782 233) 5,05 (-1,44) 296 417 767 (-79 782 233) 5,05 (-1,44) 2015-05-13
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,17 (0,09) 303 710 575 5,17 (0,09) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,08 (-0,16) 303 710 575 5,08 (-0,16) 2014-03-07
BlackRock Inc. 303 710 575 5,24 (0,07) 303 710 575 5,24 (0,07) 2014-03-07
BlackRock Inc. 303 710 575 5,17 (0,17) 303 710 575 5,17 (0,17) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 (18 859 115) 5,00 (0,08) 303 710 575 (18 859 115) 5,00 (0,08) 2014-03-07
BlackRock Inc. 284 851 460 (-6 610 273) 4,92 (-0,11) 284 851 460 (-6 610 313) 4,92 (-0,11) 2013-03-11
BlackRock Inc. 291 461 733 5,03 291 461 773 5,03 2013-01-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 290 000 000 5,00 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 (0,06) 290 000 000 5,00 (0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 289 476 801 5,00 289 476 801 5,00 2012-06-27
Mediobanca SpA 0 (-1 011 293 781) 0,00 (-5,24) 0 (-1 011 293 781) 0,00 (-5,24) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 6,49 376 200 000 6,49 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 294 600 000 (-667 400 000) 5,02 (-0,71) 294 600 000 (-667 400 000) 5,02 (-0,71) 2012-05-01
Mediobanca SpA 1 011 293 781 (910 164 403) 5,24 1 011 293 781 (910 164 403) 5,24 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 5,24 (3,50) 101 129 378 5,24 (3,50) 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 (-890 082 482) 1,74 (-4,16) 101 129 378 (-890 082 482) 1,74 (-4,16) 2011-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-1,12) 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-1,12) 2011-09-30
Loli Giorgio 0 (-30 000) 0,00 0 (-30 000) 0,00 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 5,73 (0,75) 962 000 000 5,73 (0,75) 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,98 (0,98) 962 000 000 4,98 (0,98) 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,00 962 000 000 4,00 2010-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 5,32 (0,69) 894 149 221 5,32 (0,69) 2010-08-26
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 (-66 491 387) 4,63 (-1,09) 894 149 221 (-66 491 387) 4,63 (-1,09) 2010-08-26
Mediobanca SpA 991 211 860 5,90 (0,77) 991 211 860 5,90 (0,77) 2010-03-31
Mediobanca SpA 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 2010-03-31
Gutty Gianfranco 60 000 0,00 60 000 0,00 2010-03-31
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 4,00 (-1,72) 961 421 874 4,00 (-1,72) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 5,72 (0,74) 961 421 874 5,72 (0,74) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 4,98 961 421 874 4,98 2010-03-31
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2010-03-31
Mediobanca SpA 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 2009-09-30
Mediobanca SpA 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 2009-06-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 959 568 553 5,71 959 568 553 5,71 2009-06-30
Mediobanca SpA 968 192 307 7,24 968 192 307 7,24 2009-03-02
Gutty Gianfranco 60 000 (30 000) 0,00 60 000 (30 000) 0,00 2008-10-24
Loli Giorgio 30 000 0,00 30 000 0,00 2008-03-26
Gutty Gianfranco 30 000 (17 000) 0,00 30 000 (17 000) 0,00 2008-03-13
Gutty Gianfranco 13 000 (-7 000) 0,00 13 000 (-7 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 20 000 (13 000) 0,00 20 000 (13 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 7 000 0,00 7 000 0,00 2008-02-01
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2008-01-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2021-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2018-01-25 Prawo poboru 352:1
2017-02-07 Prawo poboru 5:13
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.