35,2550 zł
-0,13% -0,0450 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Akcjonariat - UNICREDIT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 78 874 664 864,765 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 237 261 803 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Liczba głosów na WZA: 2 237 261 803 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,03%
Kapitał akcyjny: 21 059 536 950,48 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (5,03%) 112 561 154 (5,03%) 2017-12-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału 7 085 138
0,00
0,00 0,00 2 237 261 803
21 059 536 950,48
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-20
akcje zwykłe 3 850 399 510
0,00
0,00 0,00 5 780 248 579
36 386 664 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-02-03
akcje zwykłe 9 203 428
0,00
0,00 0,00 5 789 452 007
36 415 653 124,03
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
2012-02-28
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe 0
0,00
0,00 0,00 2 226 657 313
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
akcje zwykłe 1 034 172
0,00
0,00 0,00 2 225 945 295
20 880 549 801,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-06
akcje zwykłe 5 865 778 463
0,00
0,00 0,00 5 865 778 463
2 932 889 231,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-10
akcje zwykłe 103 880 025
0,00
0,00 0,00 5 969 658 488
20 257 667 511,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-10
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 cena emisyjna w EUR 1 606 876 817
12 999 633 449,53
0,00 8,09 2 224 911 123
20 862 962 205,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-05
scalenie akcji 10:1 2011-12-14 0
0,00
0,00 0,00 1 929 849 069
12 148 463 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-21
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023
0,00
0,00 0,00 5 789 536 030
19 647 948 525,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587
0,00
0,00 0,00 5 791 633 617
19 654 856 199,43
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660
0,00
0,00 0,00 5 981 652 148
20 298 341 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-04
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925
0,00
0,00 0,00 6 180 343 073
20 846 893 436,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 10:1 2017-01-17 0
0,00
0,00 0,00 618 034 306
20 846 893 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-26
prawo poboru 352:1 cena emisyjna w EUR 2017-12-04 6 304 964
103 023 111,76
0,00 16,34 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352
0,00
0,00 0,00 2 230 176 665
20 940 398 466,81
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 10 756 346 (1 316 346) 0,48 (0,06) 10 756 346 (1 316 346) 0,48 (0,06) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 56 809 (-191) 0,00 56 809 (-191) 0,00 2018-12-31
NN OFE portfel 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 4 386 823 (2 823) 0,19 (-0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 137 257 (257) 0,00 (-0,01) 137 257 (257) 0,00 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 216 629 0,00 216 629 0,00 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 012 486 (163 486) 0,04 1 012 486 (163 486) 0,04 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 187 693 (3 693) 0,05 1 187 693 (3 693) 0,05 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 719 073 (10 073) 0,03 719 073 (10 073) 0,03 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 1 548 386 (115 386) 0,07 (0,01) 2018-12-31
Ogółem 22 301 766 656 (20 071 589 991) 0 22 301 766 656 (20 071 589 991) 0 2018-04-09
Ogółem 2 230 176 665 (3 519 352) 0 2 230 176 665 (3 519 352) 0 2018-04-09
Ogółem 2 226 657 313 (712 018) 0 2 226 657 313 (712 018) 0 2018-03-12
PZU OFE Złota Jesień portfel 9 440 000 0,42 9 440 000 0,42 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 57 000 0,00 57 000 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 4 384 000 0,20 4 384 000 0,20 2017-12-31
MetLife OFE portfel 137 000 0,01 137 000 0,01 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 849 000 0,04 849 000 0,04 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 184 000 0,05 1 184 000 0,05 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 709 000 0,03 709 000 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 433 000 0,06 1 433 000 0,06 2017-12-31
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 112 561 154 5,06 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06 (0,01) 112 561 154 5,06 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 (419 978) 5,05 (0,01) 112 561 154 (419 978) 5,05 (0,01) 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (-0,01) 112 141 176 (-184 276 591) 5,04 (-0,01) 2017-04-20
Ogółem 2 225 945 295 (1 034 172) 0 2 225 945 295 (1 034 172) 0 2017-04-06
Ogółem 2 224 911 123 (1 607 129 306) 0 2 224 911 123 (1 607 129 306) 0 2017-03-05
Ogółem 617 781 817 (-5 562 561 256) 0 617 781 817 (-5 562 561 256) 0 2017-01-26
Ogółem 6 180 343 073 (198 690 925) 0 6 180 343 073 (198 690 925) 0 2016-05-05
Ogółem 5 981 652 148 (11 993 660) 0 5 981 652 148 (11 993 660) 0 2016-03-04
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 29 991 260 (-269 921 348) 4,85 (-0,17) 29 991 260 (-269 921 348) 4,85 (-0,17) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,02 (0,01) 299 912 608 5,02 (0,01) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,01 (0,01) 299 912 608 5,01 (0,01) 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 (-3 797 967) 5,00 (-0,24) 299 912 608 (-3 797 967) 5,00 (-0,24) 2015-09-18
Ogółem 5 969 658 488 (103 880 025) 0 5 969 658 488 (103 880 025) 0 2015-06-10
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 5,05 (0,09) 296 417 767 5,05 (0,09) 2015-05-13
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 (-79 782 233) 4,96 (-1,53) 296 417 767 (-79 782 233) 4,96 (-1,53) 2015-05-13
Ogółem 5 865 778 463 (74 144 846) 0 5 865 778 463 (74 144 846) 0 2014-06-10
BlackRock Inc. 303 710 575 5,24 (0,07) 303 710 575 5,24 (0,07) 2014-03-07
BlackRock Inc. 303 710 575 5,17 (0,17) 303 710 575 5,17 (0,17) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,00 (-0,17) 303 710 575 5,00 (-0,17) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,17 (0,09) 303 710 575 5,17 (0,09) 2014-03-07
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 (18 859 115) 5,08 (0,16) 303 710 575 (18 859 115) 5,08 (0,16) 2014-03-07
Ogółem 5 791 633 617 (2 097 587) 0 5 791 633 617 (2 097 587) 0 2013-03-25
BlackRock Inc. 284 851 460 (-6 610 273) 4,92 (-0,11) 284 851 460 (-6 610 313) 4,92 (-0,11) 2013-03-11
BlackRock Inc. 291 461 733 5,03 291 461 773 5,03 2013-01-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 290 000 000 5,00 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00 (0,06) 290 000 000 5,00 (0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 290 000 000 (523 199) 4,94 (-0,06) 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 289 476 801 5,00 289 476 801 5,00 2012-06-27
Mediobanca SpA 0 (-1 011 293 781) 0,00 (-5,24) 0 (-1 011 293 781) 0,00 (-5,24) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 376 200 000 (81 600 000) 6,49 (1,47) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 294 600 000 (-81 600 000) 5,02 (-1,47) 294 600 000 (-81 600 000) 5,02 (-1,47) 2012-05-01
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 (-585 800 000) 6,49 (0,76) 376 200 000 (-585 800 000) 6,49 (0,76) 2012-05-01
Ogółem 5 789 536 030 (9 287 451) 0 5 789 536 030 (9 287 451) 0 2012-04-06
Ogółem 5 780 248 579 (-9 203 428) 0 5 780 248 579 (-9 203 428) 0 2012-02-03
Ogółem 5 789 452 007 (3 859 602 938) 0 5 789 452 007 (-13 509 038 686) 0 2012-02-01
Ogółem 1 929 849 069 0 19 298 490 693 (17 368 641 624) 0 2012-01-02
Ogółem 1 929 849 069 (-17 368 641 624) 0 1 929 849 069 (-17 368 641 624) 0 2012-01-02
Mediobanca SpA 1 011 293 781 (910 164 403) 5,24 1 011 293 781 (910 164 403) 5,24 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 5,24 (3,50) 101 129 378 5,24 (3,50) 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74 101 129 378 1,74 2011-09-30
Mediobanca SpA 101 129 378 (-890 082 482) 1,74 (-4,16) 101 129 378 (-890 082 482) 1,74 (-4,16) 2011-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-1,12) 811 550 000 (-82 599 221) 4,20 (-1,12) 2011-09-30
Ogółem 19 298 490 693 (2 518 751 665) 0 19 298 490 693 (2 518 751 665) 0 2011-06-30
Loli Giorgio 0 (-30 000) 0,00 0 (-30 000) 0,00 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 5,73 (0,75) 962 000 000 5,73 (0,75) 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,98 (0,98) 962 000 000 4,98 (0,98) 2010-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,00 962 000 000 4,00 2010-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 5,32 (0,69) 894 149 221 5,32 (0,69) 2010-08-26
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 (-66 491 387) 4,63 (-1,09) 894 149 221 (-66 491 387) 4,63 (-1,09) 2010-08-26
Mediobanca SpA 991 211 860 5,90 (0,77) 991 211 860 5,90 (0,77) 2010-03-31
Mediobanca SpA 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 991 211 860 (23 633 676) 5,13 (-0,63) 2010-03-31
Gutty Gianfranco 60 000 0,00 60 000 0,00 2010-03-31
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 960 640 608 (1 072 055) 5,72 (0,01) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 5,72 (0,74) 961 421 874 5,72 (0,74) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 4,98 (0,98) 961 421 874 4,98 (0,98) 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 4,00 961 421 874 4,00 2010-03-31
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2010-03-31
Mediobanca SpA 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 967 578 184 (-728 708) 5,76 (-0,01) 2009-09-30
Mediobanca SpA 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 968 306 892 (114 585) 5,77 (-1,47) 2009-06-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 959 568 553 5,71 959 568 553 5,71 2009-06-30
Ogółem 16 779 739 028 (3 415 249 576) 0 16 779 739 028 (3 415 249 576) 0 2009-06-24
Mediobanca SpA 968 192 307 7,24 968 192 307 7,24 2009-03-02
Gutty Gianfranco 60 000 (30 000) 0,00 60 000 (30 000) 0,00 2008-10-24
Loli Giorgio 30 000 0,00 30 000 0,00 2008-03-26
Gutty Gianfranco 30 000 (17 000) 0,00 30 000 (17 000) 0,00 2008-03-13
Gutty Gianfranco 13 000 (-7 000) 0,00 13 000 (-7 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 20 000 (13 000) 0,00 20 000 (13 000) 0,00 2008-02-08
Gutty Gianfranco 7 000 0,00 7 000 0,00 2008-02-01
Bellei Franco 20 000 0,00 20 000 0,00 2008-01-24
Ogółem 13 364 489 452 0 13 364 489 452 0 2007-12-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2018-01-25 Prawo poboru 352:1
2017-02-07 Prawo poboru 5:13
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.