29,0000 zł
-1,02% -0,3000 zł
Ultimate Games (ULG)

Komunikaty spółki - ULTGAMES

Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
Wypłata dywidendy
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
Wyniki finansowe
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2021 r.
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.
Aktualizacja polityki dywidendowej Spółki oraz rekomendacja Zarządu co do dywidendy za 2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
ULTGAMES -1,02% 29,00
2021-06-18 17:00:00

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.