11,1000 zł
-3,48% -0,4000 zł
Ultimate Games (ULG)

Komunikaty spółki - ULTGAMES

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Strategia Ultimate Games S.A. na lata 2024 - 2028
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartały 2023 r.
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartały 2023 r.
Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
Wyniki finansowe
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2023 r.
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
Wypłata dywidendy
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.