14,9500 zł
-3,86% -0,6000 zł
Ultimate Games (ULG)

Komunikaty spółki - ULTGAMES

Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.
Wyniki finansowe
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r.
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2023 r.
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 13 czerwca 2023 r.
Wypłata dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
Wyniki finansowe
Powołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu na nową kadencję
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r.
Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2023 r.
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.