3,2800 zł
-3,53% -0,1200 zł
Triton Development SA (TRI)

Akcjonariat - TRITON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 875 635,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 364 523 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 540 194
Liczba głosów na WZA: 10 864 523 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,34%
Kapitał akcyjny: 25 458 092,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 864 979
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szmagalski Andrzej 1 746 150 (27,43%) 4 595 970 (42,30%) 2011-07-14 -
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, w porozumieniu z Cezarym Grzegorczykiem 1 287 118 (20,22%) 1 287 118 (11,85%) 2020-10-12 TSG, IPE, WIK, K2H, SNW, VIN, MBR, BDZ
Szmagalska Magdalena 872 127 (13,70%) 1 522 116 (14,01%) 2008-05-14 -
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 (9,97%) 1 459 775 (13,44%) 2020-09-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-23 3 000 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-06-24
seria B - subskrypcja prywatna 1997-07-02 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 4 500 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-07-10
seria C - subskrypcja publiczna 1997-12-11 11 000 000
44 000 000,00
1,00 4,00 15 500 000
15 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1998-09-11
1998-11-12
zmiana firmy z AS Motors SA na 7bulls.com SA 2000-07-17 124 692
124 692,00
1,00 1,00 12 853 738
12 853 738,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-29
kapitał docelowy 2001-03-06 11 500 000
311 937 500 000,00
1,00 27 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji Uni-Truck Sp. z o.o. i AS Motors Investments Sp. z o.o. po 7,95 2001-09-18 -2 770 954
1,00 12 729 046
12 729 046,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-28
połączenie z 7bulls.com sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2001-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-28
zmiana firmy na AS Group SA 2003-08-29

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2007-02-06 12 729 046
101 832 368,00
1,00 8,00 25 458 092
25 458 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-13
2007-12-28
zmiana firmy z 7bulls.com SA na Triton Development SA 2007-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-02
seria E - subskrypcja prywatna 2008-06-30 1 812 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-07-10
4,00 6 364 523
25 458 092,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24
renumeracja akcji: seria C i D 2014-07-10
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Dzienio Romuald 0 (-1 795 188) 0,00 (-7,05) 0 (-4 995 108) 0,00 (-11,49) 2020-09-17
porozumienie akcjonariuszy Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 491 440 (-135 257) 7,72 (-2,13) 491 440 (-135 257) 4,52 (-1,25) 2017-04-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 765 866 (80 070) 12,03 (2,03) 765 866 (80 070) 7,05 (1,06) 2016-04-28
porozumienie akcjonariuszy Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 626 697 (-765 866) 9,85 (-12,03) 626 697 (-765 866) 5,77 (-7,04) 2016-04-20
porozumienie akcjonariuszy Agio RB FIZ, Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 1 392 563 21,88 1 392 563 12,81 2015-11-25
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 685 796 (-1 957 431) 10,00 (-0,38) 685 796 (-1 957 431) 5,99 (-0,09) 2014-05-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 643 227 (1 982 420) 10,38 2 643 227 (1 982 420) 6,08 2014-05-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 660 807 (-24 989) 10,38 (-0,39) 660 807 (-24 989) 6,08 (-0,23) 2014-05-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 685 796 10,77 685 796 6,31 2014-05-27
IDM SA 134 119 (-2 168 924) 0,52 (-8,52) 134 119 (-2 168 924) 0,30 (-4,99) 2014-04-08
IDM SA 2 303 043 (727 520) 9,04 (2,86) 2 303 043 (727 520) 5,29 (1,67) 2012-01-31
IDM SA 1 575 523 (-701 219) 6,18 (-2,76) 1 575 523 (-701 219) 3,62 (-1,61) 2012-01-30
IDM SA 2 276 742 8,94 2 276 742 5,23 2011-12-02
Szmagalski Andrzej 6 984 600 (10 500) 27,43 (0,04) 18 383 880 (10 500) 42,30 (0,03) 2011-07-14
Szmagalski Andrzej 6 974 100 (145 743) 27,39 (0,57) 18 373 380 (145 743) 42,27 (0,33) 2009-10-12
Szmagalski Andrzej 6 828 357 (1 128 717) 26,82 (4,44) 18 227 637 (1 128 717) 41,94 (2,60) 2009-09-30
Szmagalski Andrzej 5 699 640 (2 849 820) 22,38 (11,19) 17 098 920 (2 849 820) 39,34 (6,56) 2008-05-14
Szmagalska Magdalena 3 488 506 (2 616 380) 13,70 6 088 466 (4 566 350) 14,01 2008-05-14
Szmagalska Magdalena 872 126 (-1 057 990) 13,70 (6,12) 1 522 116 (-3 007 960) 14,01 (3,59) 2008-05-14
Dzienio Romuald 1 795 188 (1 346 391) 7,05 4 995 108 (3 746 331) 11,49 2008-05-14
Dzienio Romuald 448 797 (-546 411) 7,05 (3,15) 1 248 777 (-2 946 351) 11,49 (1,84) 2008-05-14
Szmagalska Magdalena 1 930 116 (11 482) 7,58 (0,05) 4 530 076 (11 482) 10,42 (0,03) 2008-04-28
Szmagalski Andrzej 2 849 820 11,19 (-7,20) 14 249 100 32,78 (-9,75) 2007-11-14
Szmagalska Magdalena 1 918 634 7,53 (-4,85) 4 518 594 10,39 (-3,10) 2007-11-14
Łuczak Jacek 5 0,00 5 0,00 2007-11-14
Łuczak Jacek 5 0,00 5 0,00 2007-11-14
Dzienio Romuald 995 208 3,90 (-3,84) 4 195 128 9,65 (-3,94) 2007-11-14
Szmagalska Lidia 1 226 565 8,99 (-0,55) 1 426 565 4,00 (-0,62) 2007-08-14
Dzienio Romuald 995 208 (-995 208) 7,74 (-0,07) 4 195 128 (-995 208) 13,59 (1,65) 2006-12-13
Dzienio Romuald 1 990 416 (-4 792) 7,81 (-7,86) 5 190 336 (-4 792) 11,94 (-4,96) 2006-12-13
Szmagalska Lidia 1 226 565 (-319 490) 9,54 (-0,43) 1 426 565 (-119 490) 4,62 2006-08-11
Łuczak Jacek 5 (-5) 0,00 5 (-5) 0,00 2006-08-11
Łuczak Jacek 10 0,00 10 0,00 2006-08-11
Dzienio Romuald 1 995 208 (-212 118) 15,67 (1,43) 5 195 128 (-212 118) 16,90 (0,76) 2002-06-27
Dzienio Romuald 2 207 326 14,24 (-3,10) 5 407 246 16,14 (-1,45) 2002-01-24
Dzienio Romuald 2 207 326 (55 200) 17,34 (3,46) 5 407 246 (55 200) 17,59 (1,61) 2002-01-24
Szmagalski Andrzej 2 849 820 18,39 (-3,99) 14 249 100 42,53 (-3,84) 2001-12-31
Szmagalski Andrzej 2 849 820 (-2 849 820) 22,38 14 249 100 (-2 849 820) 46,37 (7,03) 2001-12-31
Szmagalski Andrzej 5 699 640 (2 349 820) 22,38 (0,77) 17 098 920 (349 820) 39,34 (-10,66) 2001-12-31
Szmagalska Magdalena 1 918 634 12,38 (-2,69) 4 518 594 13,49 (-1,21) 2001-12-31
Szmagalska Magdalena 1 918 634 (-1 918 634) 15,07 4 518 594 (-1 918 634) 14,70 (-0,11) 2001-12-31
Szmagalska Magdalena 3 837 268 (2 215 129) 15,07 (4,60) 6 437 228 (4 315 129) 14,81 (8,48) 2001-12-31
Dzienio Romuald 2 152 126 (50 496) 13,88 (0,32) 5 352 046 (50 496) 15,98 (0,15) 2001-06-26
Dzienio Romuald 2 101 630 (650) 13,56 (0,01) 5 301 550 (650) 15,83 (0,01) 2001-01-23
Dzienio Romuald 2 100 980 (1 000) 13,55 5 300 900 (1 000) 15,82 2001-01-22
Dzienio Romuald 2 099 980 (1 000) 13,55 (0,01) 5 299 900 (1 000) 15,82 2001-01-19
Dzienio Romuald 2 098 980 (1 000) 13,54 5 298 900 (1 000) 15,82 (0,01) 2001-01-09
Dzienio Romuald 2 097 980 (1 000) 13,54 (0,01) 5 297 900 (1 000) 15,81 2001-01-08
Szmagalska Magdalena 1 622 139 (25 000) 10,47 (0,17) 2 122 099 (125 000) 6,33 (0,37) 2000-08-24
Szmagalska Lidia 1 546 055 9,97 1 546 055 4,62 2000-06-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 553 392 (8 531) 16,47 (0,05) 2 553 392 (8 531) 0,00 2000-02-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 544 861 (5 349) 16,42 (0,04) 2 544 861 (5 349) 0,00 2000-02-16
Dzienio Romuald 2 096 980 (6 000) 13,53 (0,04) 5 296 900 (6 000) 15,81 (0,02) 2000-02-14
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 539 512 (2 106) 16,38 (0,01) 2 539 512 (2 106) 0,00 2000-01-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 537 406 (16 912) 16,37 (0,11) 2 537 406 (16 912) 0,00 2000-01-26
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 520 494 (3 882) 16,26 (0,02) 2 520 494 (3 882) 0,00 2000-01-17
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 516 612 (23 060) 16,24 (0,15) 2 516 612 (23 060) 0,00 2000-01-13
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 493 552 (15 000) 16,09 (0,10) 2 493 552 (15 000) 0,00 2000-01-06
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 478 552 (173 929) 15,99 (1,12) 2 478 552 (173 929) 0,00 1999-12-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 304 623 (11 924) 14,87 (0,08) 2 304 623 (11 924) 0,00 1999-11-09
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 292 699 (13 350) 14,79 (0,08) 2 292 699 (13 350) 0,00 1999-10-22
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 279 349 (14 964) 14,71 (0,10) 2 279 349 (14 964) 0,00 1999-10-18
Szmagalska Magdalena 1 597 139 10,30 1 997 099 5,96 1999-10-18
Dzienio Romuald 2 090 980 (-709 000) 13,49 (-4,57) 5 290 900 (-709 000) 15,79 (-2,12) 1999-10-18
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 264 385 (5 000) 14,61 (0,03) 2 264 385 (5 000) 0,00 1999-09-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 259 385 (28 000) 14,58 (0,18) 2 259 385 (28 000) 0,00 1999-09-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 231 385 (19 791) 14,40 (0,13) 2 231 385 (19 791) 0,00 1999-09-24
Szmagalski Andrzej 3 349 820 (-50 000) 21,61 (-0,32) 16 749 100 (-250 000) 50,00 (-0,74) 1999-08-10
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 211 594 (33 240) 14,27 (0,22) 2 211 594 (33 240) 0,00 1999-07-23
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 178 354 (30 009) 14,05 (0,19) 2 178 354 (30 009) 0,00 1999-07-05
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 148 345 (612 023) 13,86 (3,95) 2 148 345 (612 023) 0,00 1999-06-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 1 536 322 9,91 1 536 322 0,00 1999-06-18
Dzienio Romuald 2 799 980 (2 000 000) 18,06 (0,28) 5 999 900 (2 000 000) 17,91 (0,13) 1998-09-11
Szmagalski Andrzej 3 399 820 21,93 (-53,62) 16 999 100 50,74 (-24,81) 1997-07-10
Szmagalski Andrzej 3 399 820 75,55 16 999 100 75,55 1997-07-10
Dzienio Romuald 799 980 17,78 3 999 900 17,78 1997-07-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-02 Split 4:1
2007-03-23 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.