6,9000 zł
-1,43% -0,1000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Komunikaty spółki - TOWERINVT

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Asymilacja akcji serii A Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym
Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW akcji serii A Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym.
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Przedterminowy wykup obligacji serii A, C, D Emitenta
Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę
Wystąpienie przez Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji Spółki
Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę
Wyniki finansowe
Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę
Emisja obligacji serii D
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.