27,9500 zł
-0,36% -0,1000 zł
TIM SA (TIM)

Komunikaty spółki - TIM

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.
Regulamin odkupu akcji własnych TIM S.A.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy.
Program motywacyjny TIM S.A.- opcje objęcia akcji za 2023 rok.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na dzień 15.11.2022 r zgłoszony przez akcjonariusza.
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za październik 2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. - 15.11.2022 r.
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za wrzesień 2022 r.
Odwołanie przez 3LP S.A. oferty publicznej akcji.
Wyniki finansowe
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za sierpień 2022 r.
TIM -0,36% 27,95
2022-11-25 17:02:40

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,35 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,35 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.