37,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
TIM SA (TIM)

Akcjonariat - TIM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 831 360 040 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 199 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 845 814
Liczba głosów na WZA: 22 199 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,35%
Kapitał akcyjny: 22 199 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 845 814
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta, ZWZ 5 204 814 (23,45%) 5 204 814 (23,45%) 2021-06-15 SON, ELT
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 (13,51%) 3 000 000 (13,51%) 2009-04-03 ELT, SON
NN OFE portfel, ZWZ 1 641 000 (7,39%) 1 641 000 (7,39%) 2021-06-15 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -3 620 000
1,00 20 380 000
20 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-04
realizacja oferty menedżerskiej seria E 409 200
1,00 22 199 200
22 199 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-07
2012-06-13
podwyższenie kapitału realizacja oferty menedżerskiej (seria E) 210 000
210 000,00
1,00 1,00 23 647 000
23 647 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-18
2009-04-03
2009-05-22
umorzenie akcji -30 000
1,00 4 800 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-01-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-05-15 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1994-05-17
1998-02-16
seria C - subskrypcja publiczna 1997-04-30 2 000 000
21 200 000,00
1,00 10,60 5 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-11-21
1998-02-16
seria B - kap. zapasowy na akcyjny 1997-04-30 2 900 000
2 900 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-05-09
1998-02-16
umorzenie akcji 1998-11-21 -170 000
1,00 4 830 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-29
seria D - prawo poboru 1:4 dywidendowe 2000-05-13 19 200 000
19 200 000,00
1,00 1,00 24 000 000
24 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-13
2001-01-16
2001-03-13
kapitał docelowy 2001-05-26 20 600 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 20:3 2006-11-24 3 057 000
91 710 000,00
1,00 30,00 23 437 000
23 437 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-18
2007-05-08
seria E - oferta menedżerska za warranty serii A; zmieniona uchwałą z 16.06.2009 2007-06-11 620 000
620 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2009-06-16 -547 000
1,00 23 100 000
23 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-17
2009-11-18
2010-02-18
umorzenie akcji seria F 2010-10-28 -1 310 000
1,00 21 790 000
21 790 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-23
2010-12-03
seria G - program motywacyjny program motywacyjny 2020-10-23 1 100 800
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 104 108 (-927 865) 4,97 (-4,18) 1 104 108 (-927 865) 4,97 (-4,18) 2021-01-05
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta, NWZ 5 175 018 (75 018) 23,31 (0,34) 5 175 018 (75 018) 23,31 (0,34) 2020-10-23
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 031 973 (-554 158) 9,15 (-2,50) 2 031 973 (-554 158) 9,15 (-2,50) 2020-07-23
Norges Bank 1 095 642 (-17 993) 4,94 (-0,08) 1 095 642 (-17 993) 4,94 (-0,08) 2019-11-20
Uniqa OFE portfel 449 627 (-3 373) 2,02 (-0,02) 449 627 (-3 373) 2,02 (-0,02) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 115 275 (-725) 0,51 (-0,01) 115 275 (-725) 0,51 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 565 649 (-12 351) 7,05 (-0,06) 1 565 649 (-12 351) 7,05 (-0,06) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 586 131 (2 586 061) 11,65 (11,65) 2 586 131 (2 586 061) 11,65 (11,65) 2018-12-14
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 232 589 (-1 834 831) 1,05 (-8,26) 232 589 (-1 834 831) 1,05 (-8,26) 2018-12-11
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 5 100 000 (50 000) 22,97 (0,22) 5 100 000 (50 000) 22,97 (0,22) 2018-10-04
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 5 050 000 (66 413) 22,75 (0,30) 5 050 000 (66 413) 22,75 (0,30) 2018-09-21
Norges Bank 1 113 635 5,02 1 113 635 5,02 2018-09-03
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 067 420 (-449 881) 9,31 (-2,03) 2 067 420 (-449 881) 9,31 (-2,03) 2018-08-29
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 983 587 (88 587) 22,45 (0,40) 4 983 587 (88 587) 22,45 (0,40) 2018-08-06
Rockbridge TFI SA portfele 70 0,00 70 0,00 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 28 587 (-434 493) 0,13 (-1,96) 28 587 (-434 493) 0,13 (-1,96) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 138 017 (-27 802) 0,62 (-0,13) 138 017 (-27 802) 0,62 (-0,13) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 2 451 (-11 310) 0,01 (-0,05) 2 451 (-11 310) 0,01 (-0,05) 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 517 301 (-454 382) 11,34 (-2,05) 2 517 301 (-454 382) 11,34 (-2,05) 2018-05-23
Uniqa OFE portfel 453 000 2,04 453 000 2,04 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 463 080 (-612 807) 2,09 (-2,75) 463 080 (-612 807) 2,09 (-2,75) 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 26 070 (-929 547) 0,12 (-3,95) 26 070 (-929 547) 0,12 (-3,95) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 116 000 0,52 116 000 0,52 2017-12-31
NN OFE 1 578 000 (12 351) 7,11 (0,06) 1 578 000 (12 351) 7,11 (0,06) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 165 819 (-880 324) 0,75 (-3,96) 165 819 (-880 324) 0,75 (-3,96) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 13 761 0,06 13 761 0,06 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 698 000 (-15 967) 3,14 (-0,08) 698 000 (-15 967) 3,14 (-0,08) 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 971 683 (-310 924) 13,39 (-1,40) 2 971 683 (-310 924) 13,39 (-1,40) 2017-12-01
Government of Norway ZWZ 662 584 2,99 662 584 2,99 2017-06-26
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 895 000 (378 328) 22,05 (1,70) 4 895 000 (378 328) 22,05 (1,70) 2017-05-31
NN OFE 1 565 649 7,05 1 565 649 7,05 2017-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 713 967 (-965 033) 3,22 (-4,34) 713 967 (-965 033) 3,22 (-4,34) 2017-03-01
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 679 000 (-388 108) 7,56 (-1,75) 1 679 000 (-388 108) 7,56 (-1,75) 2016-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 282 607 (-103 868) 14,79 (-0,46) 3 282 607 (-103 868) 14,79 (-0,46) 2016-10-05
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 386 475 (613 550) 15,25 (2,76) 3 386 475 (613 550) 15,25 (2,76) 2016-10-04
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 516 672 (2 406) 20,35 (0,01) 4 516 672 (2 406) 20,35 (0,01) 2016-06-24
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 772 925 (446 744) 12,49 (2,01) 2 772 925 (446 744) 12,49 (2,01) 2016-06-17
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 514 266 (3 374) 20,34 (0,02) 4 514 266 (3 374) 20,34 (0,02) 2016-06-13
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 510 892 (892) 20,32 4 510 892 (892) 20,32 2016-06-08
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 510 000 (9 400) 20,32 (0,05) 4 510 000 (9 400) 20,32 (0,05) 2016-05-23
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 500 600 (10 000) 20,27 (0,04) 4 500 600 (10 000) 20,27 (0,04) 2016-05-20
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 490 600 (46 000) 20,23 (0,21) 4 490 600 (46 000) 20,23 (0,21) 2016-05-19
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 600 (50) 20,02 4 444 600 (50) 20,02 2016-04-11
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 550 (550) 20,02 (0,01) 4 444 550 (550) 20,02 (0,01) 2016-04-07
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 326 181 (132 484) 10,48 (0,60) 2 326 181 (132 484) 10,48 (0,60) 2016-01-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 2 193 697 (1 042 561) 9,88 (4,70) 2 193 697 (1 042 561) 9,88 (4,70) 2016-01-28
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 444 000 (32 785) 20,01 (0,14) 4 444 000 (32 785) 20,01 (0,14) 2015-12-18
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 411 215 (11 215) 19,87 (0,05) 4 411 215 (11 215) 19,87 (0,05) 2015-12-16
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 400 000 (21 801) 19,82 (0,10) 4 400 000 (21 801) 19,82 (0,10) 2015-11-19
NN Investment Partners TFI SA 1 046 143 (268 554) 4,71 (1,21) 1 046 143 (268 554) 4,71 (1,21) 2015-09-14
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 378 199 (78 199) 19,72 (0,35) 4 378 199 (78 199) 19,72 (0,35) 2015-09-14
Quercus TFI SA 1 075 887 (-359 752) 4,84 (-1,62) 1 075 887 (-359 752) 4,84 (-1,62) 2015-07-03
Quercus TFI SA WZA 1 435 639 (-159 804) 6,46 (-0,72) 1 435 639 (-159 804) 6,46 (-0,72) 2015-06-11
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 067 108 (890 394) 9,31 (4,22) 2 067 108 (890 394) 9,31 (4,22) 2015-06-11
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 151 136 5,18 1 151 136 5,18 2015-05-27
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 4 300 000 (40 000) 19,37 (0,19) 4 300 000 (40 000) 19,37 (0,19) 2015-05-14
NN Investment Partners TFI SA 777 589 (-503 349) 3,50 (-2,27) 777 589 (-503 349) 3,50 (-2,27) 2015-04-21
Folta Krzysztof 4 260 000 (69 500) 19,18 (0,31) 4 260 000 (69 500) 19,18 (0,31) 2015-04-15
Nowakowski Mirosław 1 109 800 (-1 000) 4,99 (-0,01) 1 109 800 (-1 000) 4,99 (-0,01) 2015-02-23
Folta Krzysztof 4 190 500 (95 500) 18,87 (0,43) 4 190 500 (95 500) 18,87 (0,43) 2014-11-26
Folta Krzysztof 4 095 000 (95 000) 18,44 (0,43) 4 095 000 (95 000) 18,44 (0,43) 2014-11-20
Folta Krzysztof 4 000 000 (300 000) 18,01 (1,35) 4 000 000 (300 000) 18,01 (1,35) 2014-06-12
Nowakowski Mirosław 1 110 800 (-2 200) 5,00 (-0,01) 1 110 800 (-2 200) 5,00 (-0,01) 2014-06-02
NN Investment Partners TFI SA 1 280 938 (-587 826) 5,77 (-2,64) 1 280 938 (-587 826) 5,77 (-2,64) 2014-04-09
Posadzy, Maciej Roman 95 000 0,42 95 000 0,42 2014-04-04
Posadzy, Maciej Roman 95 000 (36 538) 0,42 (0,16) 95 000 (36 538) 0,42 (0,16) 2014-04-04
Słobodzian-Puła Anna 36 094 0,16 36 094 0,16 2014-04-03
Piekarczyk Artur 200 000 0,90 200 000 0,90 2014-04-03
Piekarczyk Artur 200 000 (60 800) 0,90 (0,28) 200 000 (60 800) 0,90 (0,28) 2014-04-03
Quercus TFI SA 1 595 443 7,18 1 595 443 7,18 2014-02-25
MetLife OFE 1 104 921 (-500 000) 4,97 (-2,25) 1 104 921 (-500 000) 4,97 (-2,25) 2014-02-24
MetLife OFE 1 604 921 (-925 836) 7,22 (-4,18) 1 604 921 (-925 836) 7,22 (-4,18) 2014-02-17
Nowakowski Mirosław przez Cinco sp. z o.o. -XXXV-SKA 1 113 000 (-109 000) 5,01 (-0,15) 1 113 000 (-109 000) 5,01 (-0,26) 2013-11-25
NN Investment Partners TFI SA 1 868 764 (-65 456) 8,41 (-0,30) 1 868 764 (-65 456) 8,41 (-0,30) 2013-07-17
NN Investment Partners TFI SA 1 934 220 (-409 858) 8,71 (-1,84) 1 934 220 (-409 858) 8,71 (-1,84) 2012-06-25
MetLife OFE 2 530 757 (187 096) 11,40 (1,49) 2 530 757 (187 096) 11,40 (1,28) 2012-06-25
NN Investment Partners TFI SA 2 344 078 (-3 655) 10,55 (-0,02) 2 344 078 (-3 655) 10,55 (-0,02) 2012-05-18
Posadzy, Maciej Roman 58 462 (37 500) 0,26 (0,17) 58 462 (37 500) 0,26 (0,17) 2012-05-15
Piekarczyk Artur 139 200 (45 000) 0,62 (0,22) 139 200 (45 000) 0,62 (0,22) 2012-05-15
NN Investment Partners TFI SA 2 347 733 (-387 081) 10,57 (-1,98) 2 347 733 (-387 081) 10,57 (-1,98) 2012-05-15
Folta Krzysztof 3 700 000 (60 500) 16,66 (0,27) 3 700 000 (60 500) 16,66 (0,27) 2012-05-15
NN Investment Partners TFI SA 2 734 814 (-2 231) 12,55 (-0,01) 2 734 814 (-2 231) 12,55 (-0,01) 2011-09-08
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 12,56 (0,24) 2 737 045 12,56 (0,24) 2011-09-08
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 (-128 714) 12,32 (-0,83) 2 737 045 (-128 714) 12,32 (-0,83) 2011-09-08
NN Investment Partners TFI SA 2 865 759 (128 714) 13,15 (0,59) 2 865 759 (128 714) 13,15 (0,59) 2011-08-20
NN Investment Partners TFI SA 2 737 045 (-235 976) 12,56 (-1,08) 2 737 045 (-235 976) 12,56 (-1,08) 2011-08-16
Folta Krzysztof 3 639 500 16,39 (-0,31) 3 639 500 16,39 (-0,31) 2011-07-18
Folta Krzysztof 3 639 500 (10 000) 16,70 (1,36) 3 639 500 (10 000) 16,70 (1,03) 2011-07-18
NN Investment Partners TFI SA 2 973 021 (-418 595) 13,64 (-1,92) 2 973 021 (-418 595) 13,64 (-1,92) 2011-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 (118 595) 15,56 (0,54) 3 391 616 (118 595) 15,56 (0,54) 2011-05-10
NN Investment Partners TFI SA 3 273 021 (407 262) 15,02 (2,02) 3 273 021 (407 262) 15,02 (2,02) 2010-12-16
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2010-10-28
TIM SA w celu umorzenia 0 (-1 310 000) 0,00 (-5,67) 0 (-1 310 000) 0,00 2010-10-28
TIM SA w celu umorzenia 1 310 000 (12 040) 5,67 (0,06) 1 310 000 (12 040) 0,00 2010-09-15
TIM SA w celu umorzenia 1 297 960 (26 675) 5,61 (0,11) 1 297 960 (26 675) 0,00 2010-09-01
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09 20 962 0,09 2010-08-13
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09 20 962 0,09 2010-08-13
Posadzy, Maciej Roman 20 962 0,09 20 962 0,09 2010-08-13
Stogniew Kazimierz 747 000 (-618 028) 3,23 (-2,67) 747 000 (-618 028) 3,23 (-3,02) 2010-08-03
Stogniew Kazimierz 1 365 028 5,90 (0,90) 1 365 028 6,25 (0,26) 2010-07-30
Stogniew Kazimierz wraz z małżonką 1 365 028 (-200 020) 5,00 (-1,61) 1 365 028 (-200 020) 5,99 (-0,77) 2010-07-30
TIM SA w celu umorzenia 1 271 285 5,50 (5,50) 1 271 285 0,00 2010-07-08
NN Parasol FIO 0 (-1 174 182) 0,00 (-5,08) 0 (-1 174 182) 0,00 (-5,08) 2010-05-13
NN Investment Partners TFI SA 2 865 759 (-525 857) 13,00 (-1,68) 2 865 759 (-525 857) 13,00 (-1,68) 2010-04-20
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 14,68 (-0,88) 3 391 616 14,68 (-0,88) 2010-04-20
NN Investment Partners TFI SA 3 391 616 (-19 549) 15,56 (0,80) 3 391 616 (-19 549) 15,56 (0,80) 2010-04-20
NN Investment Partners TFI SA 3 411 165 (-498 820) 14,76 (-1,77) 3 411 165 (-498 820) 14,76 (-2,13) 2010-04-19
NN Parasol FIO 1 174 182 5,08 (1,08) 1 174 182 5,08 (0,08) 2010-03-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,09 (-0,31) 1 176 714 5,09 (-0,31) 2010-02-17
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,40 (0,10) 1 176 714 5,40 (0,10) 2010-02-17
Aviva OFE Aviva Santander 1 176 714 5,30 1 176 714 5,30 2010-02-17
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2009-06-16
TIM SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2009-06-16
TIM SA w celu umorzenia 0 (-547 000) 0,00 (-2,31) 0 (-547 000) 0,00 2009-06-16
NN Parasol FIO 1 174 182 4,00 (-0,96) 1 174 182 5,00 (-0,07) 2009-05-05
TIM SA w celu umorzenia 547 000 (4 557) 2,31 (0,02) 547 000 (4 557) 0,00 2009-05-04
TIM SA w celu umorzenia 542 443 (2 055) 2,29 (0,01) 542 443 (2 055) 0,00 2009-04-30
TIM SA w celu umorzenia 540 388 (1 372) 2,28 (0,01) 540 388 (1 372) 0,00 2009-04-29
TIM SA w celu umorzenia 539 016 (40 288) 2,27 (0,15) 539 016 (40 288) 0,00 2009-04-27
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 12,68 (-0,30) 3 000 000 12,95 (-0,03) 2009-04-03
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 12,98 (-0,78) 3 000 000 12,98 (-0,78) 2009-04-03
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 13,76 (0,96) 3 000 000 13,76 (0,96) 2009-04-03
Stogniew Kazimierz 1 565 048 6,61 (-0,16) 1 565 048 6,76 (-0,01) 2009-04-03
Stogniew Kazimierz 1 565 048 6,77 (-0,90) 1 565 048 6,77 (-0,90) 2009-04-03
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,16 (-0,13) 1 222 000 5,27 (-0,02) 2009-04-03
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,29 (-0,31) 1 222 000 5,29 (-0,31) 2009-04-03
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,60 (0,10) 1 222 000 5,60 (0,10) 2009-04-03
Nowakowski Mirosław 1 222 000 5,50 (0,29) 1 222 000 5,50 (0,20) 2009-04-03
NN Parasol FIO 1 174 182 4,96 (-0,04) 1 174 182 5,07 (0,07) 2009-04-03
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 16,53 (-0,39) 3 909 985 16,89 (-0,03) 2009-04-03
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 16,92 (0,24) 3 909 985 16,92 (0,24) 2009-04-03
MetLife OFE 2 343 661 9,91 (-0,23) 2 343 661 10,12 (-0,02) 2009-04-03
MetLife OFE 2 343 661 10,14 (-0,61) 2 343 661 10,14 (-0,61) 2009-04-03
MetLife OFE 2 343 661 10,75 (0,20) 2 343 661 10,75 (0,20) 2009-04-03
MetLife OFE 2 343 661 10,55 (0,56) 2 343 661 10,55 (0,56) 2009-04-03
Folta Krzysztof 3 629 500 15,34 (-0,37) 3 629 500 15,67 (-0,04) 2009-04-03
Folta Krzysztof 3 629 500 15,71 (-0,94) 3 629 500 15,71 (-0,94) 2009-04-03
Folta Krzysztof 3 629 500 16,65 (1,17) 3 629 500 16,65 (0,89) 2009-04-03
TIM SA w celu umorzenia 498 728 (30 422) 2,12 (0,13) 498 728 (30 422) 0,00 2009-03-30
TIM SA w celu umorzenia 468 306 (20 000) 1,99 (0,08) 468 306 (20 000) 0,00 2009-03-11
TIM SA w celu umorzenia 448 306 (39 852) 1,91 (0,17) 448 306 (39 852) 0,00 2009-02-28
Piekarczyk Artur 94 200 0,40 94 200 0,40 2009-02-24
Piekarczyk Artur 94 200 0,40 (-0,03) 94 200 0,40 (-0,03) 2009-02-24
Piekarczyk Artur 94 200 0,43 (0,01) 94 200 0,43 (0,01) 2009-02-24
Piekarczyk Artur 94 200 (22 000) 0,42 (0,12) 94 200 (22 000) 0,42 (0,12) 2009-02-24
Nowakowski Mirosław 1 222 000 (22 000) 5,21 (0,09) 1 222 000 (22 000) 5,30 (0,18) 2009-02-24
Folta Krzysztof 3 629 500 (29 500) 15,48 (0,12) 3 629 500 (29 500) 15,76 (0,40) 2009-02-24
TIM SA w celu umorzenia 408 454 (40 000) 1,74 (0,17) 408 454 (40 000) 0,00 2009-02-20
TIM SA w celu umorzenia 368 454 (31 168) 1,57 (0,14) 368 454 (31 168) 0,00 2009-01-30
TIM SA w celu umorzenia 337 286 (60 000) 1,43 (0,25) 337 286 (60 000) 0,00 2009-01-28
TIM SA w celu umorzenia 277 286 (59 515) 1,18 (0,26) 277 286 (59 515) 0,00 2009-01-16
TIM SA w celu umorzenia 217 771 (11 400) 0,92 (0,04) 217 771 (11 400) 0,00 2008-12-23
TIM SA w celu umorzenia 206 371 (71 922) 0,88 (0,31) 206 371 (71 922) 0,00 2008-12-23
TIM SA w celu umorzenia 134 449 (40 000) 0,57 (0,17) 134 449 (40 000) 0,00 2008-12-15
TIM SA w celu umorzenia 94 449 (40 000) 0,40 (0,17) 94 449 (40 000) 0,00 2008-12-11
TIM SA w celu umorzenia 54 449 (39 784) 0,23 (0,17) 54 449 (39 784) 0,00 2008-11-28
TIM SA w celu umorzenia 14 665 0,06 (0,06) 14 665 0,00 2008-10-31
MetLife OFE 2 343 661 9,99 (9,99) 2 343 661 9,99 (9,99) 2008-07-22
NN Investment Partners TFI SA 3 909 985 (75 768) 16,68 (0,33) 3 909 985 (75 768) 16,68 (0,33) 2008-02-13
Folta Krzysztof wraz z żoną 3 600 000 15,36 (0,37) 3 600 000 15,36 (0,37) 2008-02-13
Folta Krzysztof 3 600 000 (-21 025) 14,99 (-0,45) 3 600 000 (-21 025) 14,99 (-0,45) 2008-02-13
Folta Krzysztof wraz z żoną 3 621 025 (21 025) 15,44 (0,08) 3 621 025 (21 025) 15,44 (0,08) 2008-01-21
NN Parasol FIO 1 174 182 5,00 1 174 182 5,00 2008-01-10
NN Investment Partners TFI SA 3 834 217 (479 371) 16,35 (2,04) 3 834 217 (479 371) 16,35 (2,04) 2008-01-03
Piekarczyk Artur 72 200 (63 534) 0,30 (0,30) 72 200 (63 534) 0,30 (0,30) 2007-11-22
NN Investment Partners TFI SA 3 354 846 (906 099) 14,31 (2,30) 3 354 846 (906 099) 14,31 (2,30) 2007-10-23
Wieczorkowski Krzysztof 3 000 000 (-195 862) 12,80 (-0,83) 3 000 000 (-195 862) 12,80 (-0,83) 2007-07-25
Piekarczyk Artur 8 666 0,00 (-0,04) 8 666 0,00 (-0,04) 2007-07-25
Nowakowski Mirosław 1 200 000 (-100 000) 5,12 (-1,25) 1 200 000 (-100 000) 5,12 (-1,25) 2007-07-25
Folta Krzysztof 3 600 000 (-100 000) 15,36 (-2,79) 3 600 000 (-100 000) 15,36 (-2,79) 2007-07-25
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 343 661 9,99 (9,99) 2 343 661 9,99 (9,99) 2007-07-25
American Life Insurance Company 0 (-2 748 724) 0,00 (-11,72) 0 (-2 748 724) 0,00 (-11,72) 2007-07-25
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 748 724 (-400) 11,72 (-1,76) 2 748 724 (-400) 11,72 (-1,76) 2007-05-17
Opera TFI SA zarządane fundusze 955 617 (-283 776) 4,07 (-2,01) 955 617 (-283 776) 4,07 (-2,01) 2007-04-18
Wieczorkowski Krzysztof 3 195 862 (171 646) 13,63 (-1,20) 3 195 862 (171 646) 13,63 (-1,20) 2007-03-15
Piekarczyk Artur 8 666 (1 128) 0,04 (0,01) 8 666 (1 128) 0,04 (0,01) 2007-03-14
Stogniew Kazimierz 1 565 048 (200 020) 7,67 (0,98) 1 565 048 (200 020) 7,67 (0,98) 2007-02-07
Nowakowski Mirosław 1 300 000 (148 647) 6,37 (0,73) 1 300 000 (148 647) 6,37 (0,73) 2007-02-07
NN Investment Partners TFI SA 2 448 747 (409 596) 12,01 (2,01) 2 448 747 (409 596) 12,01 (2,01) 2007-01-31
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 749 124 (213 817) 13,48 (1,04) 2 749 124 (213 817) 13,48 (1,04) 2007-01-29
Stogniew Kazimierz 1 365 028 (-200 020) 6,69 (-0,98) 1 365 028 (-200 020) 6,69 (-0,98) 2007-01-26
Nowakowski Mirosław 1 151 353 (-148 647) 5,64 (-0,73) 1 151 353 (-148 647) 5,64 (-0,73) 2007-01-26
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 535 307 (241 525) 12,44 (1,19) 2 535 307 (241 525) 12,44 (1,19) 2006-12-01
Piekarczyk Artur 7 538 0,03 7 538 0,03 2006-11-08
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 229 920 (-2 000 000) 1,12 (-8,17) 229 920 (-2 000 000) 1,12 (-8,17) 2006-04-11
MetLife OFE przez AIG OFE 0 (-1 513 502) 0,00 (-7,42) 0 (-1 513 502) 0,00 (-7,42) 2006-04-11
American Life Insurance Company przez AIG OFE i AIG AM SA 2 293 782 11,25 2 293 782 11,25 2006-04-11
Opera TFI SA zarządane fundusze 1 239 393 6,08 1 239 393 6,08 2005-12-29
MetLife OFE przez AIG OFE 1 513 502 7,42 1 513 502 7,42 2005-12-27
Wieczorkowski Krzysztof 3 024 216 (-1 000 000) 14,83 (-4,91) 3 024 216 (-1 000 000) 14,83 (-4,91) 2005-12-21
Walulik Marek 822 390 (-100 000) 4,03 (-0,49) 822 390 (-100 000) 4,03 (-0,49) 2005-12-21
Nowakowski Mirosław 1 300 000 (98 025) 6,37 (0,48) 1 300 000 (98 025) 6,37 (0,48) 2005-12-21
Folta Krzysztof 3 700 000 (-398 639) 18,15 (-1,96) 3 700 000 (-398 639) 18,15 (-1,96) 2005-12-21
Walulik Marek 922 390 4,52 922 390 4,52 2005-06-16
Nowakowski Mirosław 1 201 975 (-350 830) 5,89 (-1,72) 1 201 975 (-350 830) 5,89 (-1,72) 2005-06-16
Kosendiak Tomasz 61 000 0,29 61 000 0,29 2005-06-16
Folta Krzysztof 4 098 639 (-21 086) 20,11 (-0,10) 4 098 639 (-21 086) 20,11 (-0,10) 2005-06-16
Drozd Jan 2 411 0,01 2 411 0,01 2005-06-16
NN Investment Partners TFI SA 2 039 151 (659 801) 10,00 (4,26) 2 039 151 (659 801) 10,00 (4,26) 2005-04-13
Folta Krzysztof 4 119 725 (15 000) 20,21 (3,11) 4 119 725 (15 000) 20,21 (3,11) 2005-02-28
Wieczorkowski Krzysztof 4 024 216 (-98 300) 19,74 (2,57) 4 024 216 (-98 300) 19,74 (2,57) 2004-12-31
Nowakowski Mirosław 1 552 805 (-164 573) 7,61 (0,46) 1 552 805 (-164 573) 7,61 (0,46) 2004-12-31
TIM SA umorzenie 0 (-3 620 000) 0,00 (-15,08) 0 (-3 620 000) 0,00 2004-11-04
NN Investment Partners TFI SA 1 379 350 5,74 (-1,02) 1 379 350 5,74 (-1,02) 2004-10-29
NN Investment Partners TFI SA 1 379 350 6,76 1 379 350 6,76 2004-10-29
Wieczorkowski Krzysztof 4 122 516 17,17 (-3,05) 4 122 516 17,17 (-3,05) 2004-10-22
Wieczorkowski Krzysztof 4 122 516 (-350 000) 20,22 (1,58) 4 122 516 (-350 000) 20,22 (1,58) 2004-10-22
Folta Krzysztof 4 104 725 17,10 (-3,04) 4 104 725 17,10 (-3,04) 2004-10-22
Folta Krzysztof 4 104 725 (-350 000) 20,14 (1,58) 4 104 725 (-350 000) 20,14 (1,58) 2004-10-22
TIM SA w celu umorzenia 3 620 000 (2 321) 15,08 (0,01) 3 620 000 (2 321) 0,00 2003-10-22
Bank Handlowy SA 23 813 (-2 373 187) 0,09 (-9,89) 23 813 (-2 373 187) 0,09 (-9,89) 2003-10-22
TIM SA w celu umorzenia 3 617 679 (2 374 034) 15,07 (9,89) 3 617 679 (2 374 034) 0,00 2003-10-16
Sołkiewicz Tadeusz 1 195 175 (-345 400) 4,97 (-1,45) 1 195 175 (-345 400) 4,97 (-1,45) 2003-07-24
Folta Krzysztof 4 454 725 (292 409) 18,56 (1,22) 4 454 725 (292 409) 18,56 (1,22) 2003-07-21
TIM SA w celu umorzenia 1 243 645 (25 000) 5,18 (0,11) 1 243 645 (25 000) 0,00 2003-07-08
Folta Krzysztof 4 162 316 (557 316) 17,34 (2,32) 4 162 316 (557 316) 17,34 (2,32) 2003-07-08
TIM SA w celu umorzenia 1 218 645 (12 350) 5,07 (0,05) 1 218 645 (12 350) 0,00 2003-06-25
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 397 000 (-194 550) 9,98 (-0,82) 2 397 000 (-194 550) 9,98 (-0,82) 2003-06-03
TIM SA w celu umorzenia 1 206 295 (9 743) 5,02 (0,04) 1 206 295 (9 743) 0,00 2003-05-15
TIM SA w celu umorzenia 1 196 552 (60) 4,98 1 196 552 (60) 0,00 2003-05-12
TIM SA w celu umorzenia 1 196 492 (893) 4,98 1 196 492 (893) 0,00 2003-05-09
TIM SA w celu umorzenia 1 195 599 (12 850) 4,98 (0,06) 1 195 599 (12 850) 0,00 2003-05-07
TIM SA w celu umorzenia 1 182 749 (66 900) 4,92 (0,28) 1 182 749 (66 900) 0,00 2003-05-02
TIM SA w celu umorzenia 1 115 849 (37 200) 4,64 (0,15) 1 115 849 (37 200) 0,00 2003-04-28
TIM SA w celu umorzenia 1 078 649 (87 849) 4,49 (0,37) 1 078 649 (87 849) 0,00 2003-03-20
TIM SA w celu umorzenia 990 800 (116 871) 4,12 (0,48) 990 800 (116 871) 0,00 2003-03-13
TIM SA w celu umorzenia 873 929 (35 240) 3,64 (0,15) 873 929 (35 240) 0,00 2003-03-11
TIM SA w celu umorzenia 838 689 (53 012) 3,49 (0,22) 838 689 (53 012) 0,00 2003-03-05
TIM SA w celu umorzenia 785 677 (228 705) 3,27 (0,95) 785 677 (228 705) 0,00 2003-01-31
TIM SA w celu umorzenia 556 972 (236 247) 2,32 (0,99) 556 972 (236 247) 0,00 2003-01-24
TIM SA w celu umorzenia 320 725 1,33 (1,33) 320 725 0,00 2002-12-31
Walulik Jan 1 002 390 4,17 1 002 390 4,17 2002-08-13
Nowakowski Mirosław 1 717 378 7,15 (-1,27) 1 717 378 7,15 (-1,27) 2002-08-13
Nowakowski Mirosław 1 717 378 (679 378) 8,42 (4,10) 1 717 378 (679 378) 8,42 (4,10) 2002-08-13
Diakun Andrzej 892 409 (2 409) 3,71 (0,01) 892 409 (2 409) 3,71 (0,01) 2002-08-13
Nowakowski Mirosław 1 038 000 (64 800) 4,32 (0,26) 1 038 000 (-684 805) 4,32 (-2,86) 2002-06-22
Walulik Jan 1 002 390 (227 105) 4,17 (0,94) 1 002 390 (227 105) 4,17 (0,94) 2002-06-20
Diakun Andrzej 890 000 3,70 890 000 3,70 2002-06-20
Diakun Andrzej 890 000 3,70 890 000 3,70 2002-06-20
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 2 229 920 9,29 (-1,65) 2 229 920 9,29 (-1,65) 2002-06-14
Santander Bank Polska SA przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. 2 229 920 (2 059 840) 10,94 (10,23) 2 229 920 (2 059 840) 10,94 (10,23) 2002-06-14
Santander Bank Polska SA 170 080 (-2 229 920) 0,71 (-9,29) 170 080 (-2 229 920) 0,71 (-9,29) 2001-11-28
Walulik Jan 775 285 (-72 787) 3,23 (-0,30) 775 285 (-72 787) 3,23 (-0,30) 2001-06-13
Walulik Jan 848 072 (76 331) 3,53 (0,31) 848 072 (76 331) 3,53 (0,31) 2001-06-07
Stogniew Kazimierz 1 565 048 7,67 (1,15) 1 565 048 7,67 (1,15) 2001-05-26
Stogniew Kazimierz 1 565 048 (20 048) 6,52 (0,08) 1 565 048 (20 048) 6,52 (0,08) 2001-05-26
Sołkiewicz Tadeusz 1 540 575 (2 028) 6,42 (0,01) 1 540 575 (2 028) 6,42 (0,01) 2001-05-26
Sołkiewicz Tadeusz 1 538 547 (-51 453) 6,41 (-0,22) 1 538 547 (-51 453) 6,41 (-0,22) 2001-04-03
Walulik Jan 771 741 (-201 228) 3,22 (-0,83) 771 741 (-201 228) 3,22 (-0,83) 2001-03-31
Nowakowski Mirosław 973 200 4,06 1 722 805 (749 605) 7,18 (3,12) 2001-03-31
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 591 550 (-894 500) 10,80 (-3,73) 2 591 550 (-894 500) 10,80 (-3,73) 2001-03-29
Nowakowski Mirosław 973 200 (-709 670) 4,06 (-2,95) 973 200 (-709 670) 4,06 (-2,95) 2001-03-28
Wieczorkowski Krzysztof 4 472 516 (894 516) 18,64 (3,73) 4 472 516 (894 516) 18,64 (3,73) 2001-03-27
Walulik Jan 972 969 (-77 031) 4,05 (-0,33) 972 969 (-77 031) 4,05 (-0,33) 2001-03-27
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 3 486 050 (877 505) 14,53 (3,66) 3 486 050 (877 505) 14,53 (3,66) 2001-03-27
Wieczorkowski Krzysztof 3 578 000 (2 683 500) 14,91 (-2,98) 3 578 000 (2 683 500) 14,91 (-2,98) 2001-03-23
Folta Krzysztof 3 605 000 (-895 000) 15,02 (-3,73) 3 605 000 (-895 000) 15,02 (-3,73) 2001-03-22
TIM SA w celu umorzenia 0 (-30 000) 0,00 (-0,62) 0 (-30 000) 0,00 2001-01-16
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 2 608 545 (2 086 836) 10,87 (0,07) 2 608 545 (2 086 836) 10,87 (0,07) 2000-12-29
Bank Handlowy SA z Handlowy-Inwestycje II Sp. z o.o. 521 709 (3 612) 10,80 (0,07) 521 709 (3 612) 10,80 (0,07) 2000-12-29
Nowakowski Mirosław 1 682 870 (1 346 296) 7,01 (0,04) 1 682 870 (1 346 296) 7,01 (0,04) 2000-11-13
Nowakowski Mirosław 336 574 (-12 426) 6,97 (-0,26) 336 574 (-12 426) 6,97 (-0,26) 2000-11-13
Nowakowski Mirosław 349 000 (2 000) 7,23 (0,05) 349 000 (2 000) 7,23 (0,05) 2000-08-31
Folta Krzysztof 4 500 000 (3 600 000) 18,75 (0,12) 4 500 000 (3 600 000) 18,75 (0,12) 2000-08-31
Folta Krzysztof 900 000 (-22 500) 18,63 (-0,47) 900 000 (-22 500) 18,63 (-0,47) 2000-08-31
Bank Handlowy SA 518 097 (-90 437) 10,73 (-1,87) 518 097 (-90 437) 10,73 (-1,87) 2000-08-31
Nowakowski Mirosław 347 000 (-5 000) 7,18 (-0,11) 347 000 (-5 000) 7,18 (-0,11) 2000-08-02
TIM SA w celu umorzenia 30 000 (11 904) 0,62 (0,25) 30 000 (11 904) 0,00 1999-09-09
TIM SA w celu umorzenia 18 096 (6 000) 0,37 (0,12) 18 096 (6 000) 0,00 1999-08-31
TIM SA w celu umorzenia 12 096 0,25 (0,25) 12 096 0,00 1999-08-26
TIM SA rejestracja umorzenia 0 (-166 990) 0,00 (-3,30) 0 (-166 990) 0,00 1999-07-29
TIM SA w celu umorzenia 166 990 (3 848) 3,30 (0,10) 166 990 (3 848) 0,00 1999-04-23
TIM SA w celu umorzenia 163 142 (6 352) 3,20 (0,06) 163 142 (6 352) 0,00 1999-04-22
TIM SA w celu umorzenia 156 790 (1 901) 3,14 (0,04) 156 790 (1 901) 0,00 1999-04-15
TIM SA w celu umorzenia 154 889 (1 141) 3,10 (0,03) 154 889 (1 141) 0,00 1999-04-14
TIM SA w celu umorzenia 153 748 (2 401) 3,07 (0,04) 153 748 (2 401) 0,00 1999-04-09
TIM SA w celu umorzenia 151 347 (7 101) 3,03 (0,15) 151 347 (7 101) 0,00 1999-04-08
TIM SA w celu umorzenia 144 246 (8 807) 2,88 (0,17) 144 246 (8 807) 0,00 1999-03-26
TIM SA w celu umorzenia 135 439 (4 056) 2,71 (0,08) 135 439 (4 056) 0,00 1999-03-23
TIM SA w celu umorzenia 131 383 (1 086) 2,63 (0,02) 131 383 (1 086) 0,00 1999-03-19
TIM SA w celu umorzenia 130 297 (70 931) 2,61 (1,42) 130 297 (70 931) 0,00 1999-02-11
TIM SA w celu umorzenia 59 366 (29 200) 1,19 (0,59) 59 366 (29 200) 0,00 1998-12-30
TIM SA w celu umorzenia 30 166 0,60 30 166 0,00 1998-12-23
Wieczorkowski Krzysztof 894 500 (-3 578 000) 17,89 (-0,75) 894 500 (-3 578 000) 17,89 (-0,75) 1998-11-21
Wieczorkowski Krzysztof 4 472 500 (3 578 000) 18,64 (0,12) 4 472 500 (3 578 000) 18,64 (0,12) 1998-11-21
Wieczorkowski Krzysztof 894 500 (17 500) 18,52 (0,98) 894 500 (17 500) 18,52 (0,98) 1998-11-21
Santander Bank Polska SA 2 400 000 (1 920 000) 10,00 (0,06) 2 400 000 (1 920 000) 10,00 (0,06) 1998-03-24
Santander Bank Polska SA 480 000 9,94 (0,34) 480 000 9,94 (0,34) 1998-03-24
Santander Bank Polska SA 480 000 (-20 000) 9,60 (-0,40) 480 000 (-20 000) 9,60 (-0,40) 1998-03-24
Wieczorkowski Krzysztof 877 000 17,54 877 000 17,54 1997-11-21
Santander Bank Polska SA 500 000 10,00 500 000 10,00 1997-11-21
Nowakowski Mirosław 352 000 7,29 (0,25) 352 000 7,29 (0,25) 1997-11-21
Nowakowski Mirosław 352 000 7,04 352 000 7,04 1997-11-21
Folta Krzysztof 922 500 19,10 (0,65) 922 500 19,10 (0,65) 1997-11-21
Folta Krzysztof 922 500 18,45 922 500 18,45 1997-11-21
Bank Handlowy SA 608 534 12,60 (0,43) 608 534 12,60 (0,43) 1997-11-21
Bank Handlowy SA 608 534 12,17 608 534 12,17 1997-11-21
Walulik Jan 1 050 000 (840 000) 4,38 (0,18) 1 050 000 (840 000) 4,38 (0,18) 1997-05-31
Walulik Jan 210 000 4,20 210 000 4,20 1997-05-31
Stogniew Kazimierz 1 545 000 (1 236 000) 6,44 (0,04) 1 545 000 (1 236 000) 6,44 (0,04) 1997-05-31
Stogniew Kazimierz 309 000 6,40 (0,22) 309 000 6,40 (0,22) 1997-05-31
Stogniew Kazimierz 309 000 6,18 309 000 6,18 1997-05-31
Sołkiewicz Tadeusz 1 590 000 (1 272 000) 6,63 (0,05) 1 590 000 (1 272 000) 6,63 (0,05) 1997-05-31
Sołkiewicz Tadeusz 318 000 6,58 (0,22) 318 000 6,58 (0,22) 1997-05-31
Sołkiewicz Tadeusz 318 000 6,36 318 000 6,36 1997-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2020-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2019-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2019-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-12-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2011-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2010-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-20 Prawo poboru 20:3
2006-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2005-11-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2001-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2001-03-13 Asymilacja akcji seria D
2000-10-24 Prawo poboru 1:4
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.