22,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Sygnity SA (SGN)

Komunikaty spółki - SYGNITY

Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
Rezygnacja osoby zarządzającej
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Sygnity Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
Rejestracja zmiany Statutu Sygnity S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 24 sierpnia 2022 roku
Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.