2,7800 zł
-1,77% -0,0500 zł
Sygnity SA (SGN)

Komunikaty spółki - SYGNITY

Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z i AA
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii Z i AA Spółki
Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Aktualizacja informacji nt. powołania Prezesa Zarządu Sygnity S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.