0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Swarzędz Meble SA (SWZ)

Akcjonariat - SWARZEDZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 747 759,51 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 174 775 951 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 527 740
Liczba głosów na WZA: 174 775 951 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,75%
Kapitał akcyjny: 1 747 759,51 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 527 740
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Baraniewski Krzysztof 20 527 740 (11,74%) 20 527 740 (11,74%) 2010-09-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-16
zmiana firmy na Swarzędz Meble SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-04
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-10-30 2 000 000
2,50 2 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-11-08
1990-10-31
1991-06-10
II emisja - publiczna subskrypcja 1991-04-29 500 000
2 500 000,00
2,50 5,00 2 500 000
6 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-11-08
1991-07-09
1991-06-10
III emisja - publiczna subskrypcja 1993-12-03 1 000 000
28 000 000,00
2,50 28,00 3 500 000
8 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-20
1994-04-08
1994-05-11
IV emisja - wierzyciele, publiczna subskrypcja 1997-06-06 6 011 617
49 054 794,72
2,50 8,16 9 511 617
23 779 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-12-12
1998-03-10
V emisja - prawo poboru 5:2 2004-08-25 3 804 646
9 511 615,00
2,50 2,50 13 316 263
33 290 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-16
2005-03-09
2005-04-06
VI emisja - prawo poboru 1:4 2005-07-29 53 265 052
34 622 283,80
0,50 0,65 66 581 315
33 290 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-09-22
2005-11-24
2005-12-09
obniżenie kapitału 2005-07-29 0
0,00
0,50 0,00 13 316 263
6 658 131,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-24
VII emisja - prawo poboru 1:0,5 2006-06-28 33 290 657
18 309 861,35
0,50 0,55 99 871 972
49 935 986,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-24
2007-01-02
2007-01-22
VIII emisja - za warranty subskrypcyjne serii A uchylona 2008-01-22 2006-08-28 3 395 647
1 697 823,50
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


IX emisja - prawo poboru 4:3 2007-03-29 74 903 979
52 432 785,30
0,50 0,70 174 775 951
87 387 975,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-06
2007-09-25
likwidacja spółki 2009-03-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmniejszenie wartości nominalnej akcji 2010-09-03 0
0,00
0,01 0,00 174 775 951
1 747 759,51
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
BZ WBK Asset Management SA 6 780 607 (-3 968 073) 3,87 (-2,28) 6 780 607 (-3 968 073) 3,87 (-2,28) 2010-08-11
BZ WBK Asset Management SA 10 748 680 (-4 630 353) 6,15 (-2,64) 10 748 680 (-4 630 353) 6,15 (-2,64) 2010-08-10
BZ WBK Asset Management SA 15 379 033 (-6 307 571) 8,79 (-3,61) 15 379 033 (-6 307 571) 8,79 (-3,61) 2010-08-06
BZ WBK Asset Management SA 21 686 604 (-204 501) 12,40 (-0,12) 21 686 604 (-204 501) 12,40 (-0,12) 2010-08-05
BZ WBK Asset Management SA 21 891 105 (-4 211 788) 12,52 (-2,41) 21 891 105 (-4 211 788) 12,52 (-2,41) 2010-08-03
BZ WBK Asset Management SA 26 102 893 (-125 666) 14,93 (-0,07) 26 102 893 (-125 666) 14,93 (-0,07) 2010-08-02
BZ WBK Asset Management SA 26 228 559 (-328 570) 15,00 (-0,19) 26 228 559 (-328 570) 15,00 (-0,19) 2010-08-01
Baraniewski Krzysztof 8 476 635 4,84 8 476 635 4,84 2010-06-30
BZ WBK Asset Management SA 26 557 129 (-44 274) 15,19 (-0,03) 26 557 129 (-44 274) 15,19 (-0,03) 2010-06-28
BZ WBK Asset Management SA 26 601 403 (-3 458 140) 15,22 (-1,97) 26 601 403 (-3 458 140) 15,22 (-1,97) 2010-06-27
BZ WBK Asset Management SA 30 059 543 (-4 757 615) 17,19 (-2,73) 30 059 543 (-4 757 615) 17,19 (-2,73) 2010-06-10
BZ WBK Asset Management SA 34 817 158 (593 036) 19,92 (0,34) 34 817 158 (593 036) 19,92 (0,34) 2010-05-10
BZ WBK Asset Management SA 34 224 122 (-753 018) 19,58 (-0,43) 34 224 122 (-753 018) 19,58 (-0,43) 2010-05-10
BZ WBK Asset Management SA 34 977 140 (-1 611 598) 20,01 (-0,92) 34 977 140 (-1 611 598) 20,01 (-0,92) 2010-05-09
BZ WBK Asset Management SA 36 588 738 (-107 418) 20,93 (-0,06) 36 588 738 (-107 418) 20,93 (-0,06) 2009-10-28
BZ WBK Asset Management SA 36 696 156 (-3 485 357) 20,99 (-2,00) 36 696 156 (-3 485 357) 20,99 (-2,00) 2009-10-27
Stobiecki Piotr 0 (-300 000) 0,00 (-0,17) 0 (-300 000) 0,00 (-0,17) 2009-09-30
Niedzielska-Czyż Katarzyna 0 (-39 375) 0,00 (-0,02) 0 (-39 375) 0,00 (-0,02) 2009-09-30
Grynhoff Stanisław 0 (-1 000 000) 0,00 (-0,57) 0 (-1 000 000) 0,00 (-0,57) 2009-09-30
BZ WBK Asset Management SA 40 181 513 (-21 739) 22,99 (-0,01) 40 181 513 (-21 739) 22,99 (-0,01) 2009-02-06
BZ WBK Asset Management SA 40 203 252 (-3 488 416) 23,00 (-1,99) 40 203 252 (-3 488 416) 23,00 (-1,99) 2009-02-05
BZ WBK Asset Management SA 43 691 668 (-101 812) 24,99 (-0,06) 43 691 668 (-101 812) 24,99 (-0,06) 2008-11-03
BZ WBK Asset Management SA 43 793 480 (-118 075) 25,05 (-0,07) 43 793 480 (-118 075) 25,05 (-0,07) 2008-10-31
BZ WBK Asset Management SA 43 911 555 (-3 378 304) 25,12 (-1,93) 43 911 555 (-3 378 304) 25,12 (-1,93) 2008-10-30
Stobiecki Piotr 300 000 0,17 300 000 0,17 2008-09-30
Niedzielska-Czyż Katarzyna 39 375 0,02 39 375 0,02 2008-09-30
Grynhoff Stanisław 1 000 000 0,57 (0,57) 1 000 000 0,57 (0,57) 2008-09-30
Marcinkowski Jakub 80 000 0,00 (-0,04) 80 000 0,00 (-0,04) 2008-08-13
Grynhoff Stanisław 1 000 000 0,00 (-0,57) 1 000 000 0,00 (-0,57) 2008-08-13
BZ WBK Asset Management SA 47 289 859 (3 587 474) 27,05 (2,05) 47 289 859 (3 587 474) 27,05 (2,05) 2008-02-18
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 43 702 385 (456 942) 25,00 (0,26) 43 702 385 (-388 752 054) 25,00 (-222,43) 2008-02-11
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 43 245 443 (3 708 514) 24,74 (2,12) 432 454 439 (392 917 510) 247,43 (224,81) 2008-02-08
Grynhoff Stanisław 1 000 000 0,57 1 000 000 0,57 2008-02-06
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 39 536 929 (846 554) 22,62 (0,49) 39 536 929 (846 554) 22,62 (0,49) 2008-01-31
Marcinkowski Jakub 80 000 (9 713) 0,04 80 000 (9 713) 0,04 2008-01-30
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 38 690 375 (3 249 878) 22,13 (1,86) 38 690 375 (3 249 878) 22,13 (1,86) 2008-01-30
Marcinkowski Jakub 70 287 (40 000) 0,04 (0,03) 70 287 (40 000) 0,04 (0,03) 2008-01-21
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 35 440 497 (668 472) 20,27 (0,38) 35 440 497 (668 472) 20,27 (0,38) 2008-01-21
Marcinkowski Jakub 30 287 0,01 30 287 0,01 2008-01-11
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 34 772 025 (-185 168) 19,89 (-0,11) 34 772 025 (-185 168) 19,89 (-0,11) 2007-11-23
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 34 957 193 (-172 370) 20,00 (-0,09) 34 957 193 (-172 370) 20,00 (-0,09) 2007-11-22
BZ WBK Asset Management SA w tym 13327506 PDA 35 129 563 (297 450) 20,09 (0,17) 35 129 563 (297 450) 20,09 (0,17) 2007-09-17
BZ WBK Asset Management SA w tym 13330056 PDA 34 832 113 (3 455 547) 19,92 (1,97) 34 832 113 (3 455 547) 19,92 (1,97) 2007-09-16
Ehrenhalt Włodzimierz 50 000 0,00 (-0,05) 50 000 0,00 (-0,05) 2007-08-13
BZ WBK Asset Management SA w tym 9737406 PDA 31 376 566 (3 579 634) 17,95 (2,05) 31 376 566 (3 579 634) 17,95 (2,05) 2007-08-07
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 27 796 932 (9 402 290) 15,90 (5,38) 27 796 932 (9 402 290) 15,90 (5,38) 2007-07-25
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 18 394 642 10,52 (-7,89) 18 394 642 10,52 (-7,89) 2007-07-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 18 394 642 (1 430 517) 18,41 (1,43) 18 394 642 (1 430 517) 18,41 (1,43) 2007-07-19
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 16 964 125 (1 274 912) 16,98 (1,28) 16 964 125 (1 274 912) 16,98 (1,28) 2007-07-18
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 15 689 213 (4 496 095) 15,70 (4,50) 15 689 213 (4 496 095) 15,70 (4,50) 2007-07-11
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 11 193 118 (5 444 978) 11,20 (5,45) 11 193 118 (5 444 978) 11,20 (5,45) 2007-07-06
Ehrenhalt Włodzimierz 50 000 0,05 (0,03) 50 000 0,05 (0,03) 2007-02-28
Ehrenhalt Włodzimierz 50 000 0,02 50 000 0,02 2007-02-28
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 5 748 140 (5 388 128) 5,75 (1,97) 5 748 140 (5 388 128) 5,75 (1,97) 2007-02-02
Ogółem 99 871 972 (33 290 657) 0 99 871 972 (33 290 657) 0 2006-11-29
BOP Merpol sp. z o.o. 1 136 910 (110 000) 1,13 (-0,41) 1 136 910 (110 000) 1,13 (-0,41) 2006-11-24
Skrobutan Romuald 800 000 (80 001) 1,20 (0,12) 800 000 (80 001) 1,20 (0,12) 2005-12-30
IDM SA 3 313 835 (-4 584 940) 4,97 (-6,89) 3 313 835 (-4 584 940) 4,97 (-6,89) 2005-12-13
Skrobutan Romuald 719 999 1,08 719 999 1,08 2005-12-06
BOP Merpol sp. z o.o. 1 026 910 (360 000) 1,54 (-3,46) 1 026 910 (360 000) 1,54 (-3,46) 2005-12-06
IDM SA 7 898 775 (-18 165) 11,86 (-0,03) 7 898 775 (-18 165) 11,86 (-0,03) 2005-12-05
Nuckowski Julian 452 183 (270 714) 0,67 (-1,24) 452 183 (270 714) 0,67 (-1,24) 2005-12-02
IDM SA 7 916 940 11,89 7 916 940 11,89 2005-11-28
Ogółem 66 581 315 (53 265 052) 0 66 581 315 (53 265 052) 0 2005-11-24
Rulska-Nuckowska, Magdalena 170 016 (-509 984) 1,27 (-5,87) 170 016 (-509 984) 1,27 (-5,87) 2005-11-14
Mzyk Maria 660 000 (-152 779) 4,95 (-1,15) 660 000 (-152 779) 4,95 (-1,15) 2005-10-11
Sjőblom Elżbieta 0 (-666 666) 0,00 (-5,00) 0 (-666 666) 0,00 (-5,00) 2005-10-07
Mzyk Maria 812 779 6,10 812 779 6,10 2005-10-04
Sjőblom Elżbieta 666 666 5,00 666 666 5,00 2005-09-15
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 39 093 (-99 369) 0,29 (-0,74) 39 093 (-99 369) 0,29 (-0,74) 2005-09-06
Bank Gospodarstwa Krajowego na WZA 153 385 1,15 153 385 1,15 2005-07-29
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA na WZA 138 462 (-86 210) 1,03 (-0,65) 138 462 (-86 210) 1,03 (-0,65) 2005-06-28
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 224 672 (-122 720) 1,68 (-0,92) 224 672 (-122 720) 1,68 (-0,92) 2005-04-15
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 347 392 (-85 454) 2,60 (-1,95) 347 392 (-85 454) 2,60 (-1,95) 2005-04-01
Ogółem 13 316 263 (3 804 646) 0 13 316 263 (3 804 646) 0 2005-03-09
BOP Merpol sp. z o.o. 666 910 5,00 666 910 5,00 2005-03-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 432 846 (-109 432) 4,55 (-1,15) 432 846 (-109 432) 4,55 (-1,15) 2005-02-21
Porta Consulting sp. z o.o. 134 469 1,41 134 469 1,41 2004-06-29
AXA Polska OFE 600 000 6,30 (1,80) 600 000 6,30 (1,80) 2004-03-22
AXA Polska OFE 600 000 4,50 600 000 4,50 2004-03-22
Swarzędz SA przez Swarzędz Market SA 0 (-2 583 940) 0,00 (-27,16) 0 (-2 583 940) 0,00 (-27,16) 2004-03-19
Rulska-Nuckowska, Magdalena 680 000 7,14 (2,04) 680 000 7,14 (2,04) 2004-03-12
Rulska-Nuckowska, Magdalena 680 000 (-161 400) 5,10 (-3,74) 680 000 (-161 400) 5,10 (-3,74) 2004-03-12
Rulska-Nuckowska, Magdalena 841 400 (-106 000) 8,84 (-1,12) 841 400 (-106 000) 8,84 (-1,12) 2004-02-09
Rulska-Nuckowska, Magdalena 947 400 9,96 947 400 9,96 2003-09-19
DM BOŚ SA 0 (-947 400) 0,00 (-9,96) 0 (-947 400) 0,00 (-9,96) 2003-09-19
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 542 278 (-44 000) 5,70 (-0,46) 542 278 (-44 000) 5,70 (-0,46) 2003-08-25
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 586 278 (18 440) 6,16 (0,20) 586 278 (18 440) 6,16 (0,20) 2003-06-30
DM BOŚ SA 947 400 9,96 947 400 9,96 2003-06-16
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 567 838 (163 191) 5,96 (1,71) 567 838 (163 191) 5,96 (1,71) 2002-09-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 404 647 (-161 691) 4,25 (-1,70) 404 647 (-161 691) 4,25 (-1,70) 2002-09-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 566 338 (1 184) 5,95 (0,01) 566 338 (1 184) 5,95 (0,01) 2002-09-05
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 565 154 (1 000) 5,94 (0,01) 565 154 (1 000) 5,94 (0,01) 2002-09-04
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 564 154 (1 500) 5,93 (0,02) 564 154 (5 000) 5,93 (0,06) 2002-09-03
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 562 654 (2 000) 5,91 (0,02) 559 154 5,87 2002-09-02
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 560 654 (1 500) 5,89 (0,02) 559 154 5,87 2002-08-30
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 559 154 (1 500) 5,87 (0,01) 559 154 (1 500) 5,87 (0,01) 2002-08-29
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 557 654 (1 700) 5,86 (0,02) 557 654 (1 700) 5,86 (0,02) 2002-08-28
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 555 954 (1 000) 5,84 (0,01) 555 954 (1 000) 5,84 (0,01) 2002-08-27
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 554 954 (1 600) 5,83 (0,02) 554 954 (1 600) 5,83 (0,02) 2002-08-26
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 553 354 (1 000) 5,81 (0,01) 553 354 (1 000) 5,81 (0,01) 2002-08-23
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 552 354 (4 800) 5,80 (0,05) 552 354 (4 800) 5,80 (0,05) 2002-08-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 547 554 (800) 5,75 (0,01) 547 554 (800) 5,75 (0,01) 2002-08-19
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 546 754 (1 200) 5,74 (0,01) 546 754 (1 200) 5,74 (0,01) 2002-08-13
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 545 554 (1 000) 5,73 (0,01) 545 554 (1 000) 5,73 (0,01) 2002-08-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 544 554 (1 500) 5,72 (0,02) 544 554 (1 500) 5,72 (0,02) 2002-08-08
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 543 054 5,70 543 054 5,70 2002-08-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 543 054 5,70 543 054 5,70 2002-08-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 543 054 (11 150) 5,70 (0,11) 543 054 (11 150) 5,70 (0,11) 2002-08-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 531 904 (11 400) 5,59 (0,12) 531 904 (11 400) 5,59 (0,12) 2002-08-02
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 520 504 (2 817) 5,47 (0,03) 520 504 (2 817) 5,47 (0,03) 2002-08-01
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 517 687 (5 251) 5,44 (0,06) 517 687 (5 251) 5,44 (0,06) 2002-07-29
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 512 436 (9 750) 5,38 (0,10) 512 436 (9 750) 5,38 (0,10) 2002-07-26
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 502 686 (10 510) 5,28 (0,11) 502 686 (10 510) 5,28 (0,11) 2002-07-25
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 492 176 (5 000) 5,17 (0,05) 492 176 (5 000) 5,17 (0,05) 2002-07-24
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 487 176 (6 600) 5,12 (0,07) 487 176 (6 600) 5,12 (0,07) 2002-07-23
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 480 576 (-4 600) 5,05 (-0,05) 480 576 (-4 600) 5,05 (-0,05) 2002-07-17
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 485 176 (10 900) 5,10 (0,12) 485 176 (10 900) 5,10 (0,12) 2002-07-17
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 474 276 (11 650) 4,98 (0,12) 474 276 (11 650) 4,98 (0,12) 2002-07-15
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 462 626 (19 450) 4,86 (0,21) 462 626 (19 450) 4,86 (0,21) 2002-07-12
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 443 176 (6 500) 4,65 (0,06) 443 176 (6 500) 4,65 (0,06) 2002-07-10
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 436 676 (1 164) 4,59 (0,02) 436 676 (1 164) 4,59 (0,02) 2002-07-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 435 512 (5 431) 4,57 (0,05) 435 512 (5 431) 4,57 (0,05) 2002-07-04
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 430 081 (6 000) 4,52 (0,07) 430 081 (6 000) 4,52 (0,07) 2002-07-02
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 360 012 (-117 868) 3,78 (-1,24) 360 012 (-117 868) 3,78 (-1,24) 2002-06-27
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 424 081 (3 000) 4,45 (0,03) 424 081 (3 000) 4,45 (0,03) 2002-06-20
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 421 081 (2 734) 4,42 (0,03) 421 081 (2 734) 4,42 (0,03) 2002-06-13
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 418 347 (3 000) 4,39 (0,03) 418 347 (3 000) 4,39 (0,03) 2002-06-11
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 415 347 (1 500) 4,36 (0,01) 415 347 (1 500) 4,36 (0,01) 2002-06-07
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 413 847 (1 000) 4,35 (0,01) 413 847 (1 000) 4,35 (0,01) 2002-06-05
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 412 847 (3 000) 4,34 (0,04) 412 847 (3 000) 4,34 (0,04) 2002-06-03
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 409 847 (3 200) 4,30 (0,03) 409 847 (3 200) 4,30 (0,03) 2002-05-29
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 406 647 (1 000) 4,27 (0,01) 406 647 (1 000) 4,27 (0,01) 2002-05-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 405 647 (1 000) 4,26 (0,01) 405 647 (1 000) 4,26 (0,01) 2002-05-20
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 404 647 (2 000) 4,25 (0,02) 404 647 (2 000) 4,25 (0,02) 2002-05-16
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 402 647 (2 500) 4,23 (0,03) 402 647 (2 500) 4,23 (0,03) 2002-05-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 400 147 (-1 500) 4,20 (-0,02) 400 147 (-1 500) 4,20 (-0,02) 2002-05-08
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 401 647 (8 350) 4,22 (0,09) 401 647 (8 350) 4,22 (0,09) 2002-05-08
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 393 297 (1 650) 4,13 (0,02) 393 297 (1 650) 4,13 (0,02) 2002-05-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 391 647 4,11 391 647 4,11 2002-05-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 391 647 (1 500) 4,11 (0,01) 391 647 (1 500) 4,11 (0,01) 2002-05-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 390 147 (1 000) 4,10 (0,01) 390 147 (1 000) 4,10 (0,01) 2002-04-30
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 389 147 (3 000) 4,09 (0,04) 389 147 (3 000) 4,09 (0,04) 2002-04-26
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 386 147 4,05 (-0,01) 386 147 4,05 (-0,01) 2002-04-25
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 386 147 (2 328) 4,06 (0,02) 386 147 (2 328) 4,06 (0,02) 2002-04-25
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 383 819 (1 662) 4,04 (0,03) 383 819 (1 662) 4,04 (0,03) 2002-04-25
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 382 157 4,01 (-0,01) 382 157 4,01 (-0,01) 2002-04-24
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 382 157 (5 285) 4,02 (0,06) 382 157 (5 285) 4,02 (0,06) 2002-04-24
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 376 872 (4 550) 3,96 (0,05) 376 872 (4 550) 3,96 (0,05) 2002-04-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 372 322 (5 651) 3,91 (0,06) 372 322 (5 651) 3,91 (0,06) 2002-04-18
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 366 671 (7 320) 3,85 (0,07) 366 671 (7 320) 3,85 (0,07) 2002-04-17
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 359 351 (739) 3,78 (0,01) 359 351 (739) 3,78 (0,01) 2002-03-18
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 358 612 (7 815) 3,77 (0,08) 358 612 (7 815) 3,77 (0,08) 2002-03-15
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 350 797 (5 383) 3,69 (0,06) 350 797 (5 383) 3,69 (0,06) 2002-03-13
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 345 414 (2 120) 3,63 (0,02) 345 414 (2 120) 3,63 (0,02) 2002-03-12
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 343 294 (3 000) 3,61 (0,03) 343 294 (3 000) 3,61 (0,03) 2002-03-12
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 340 294 (5 900) 3,58 (0,07) 340 294 (5 900) 3,58 (0,07) 2002-03-11
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 334 394 (6 700) 3,51 (0,06) 334 394 (6 700) 3,51 (0,06) 2002-03-08
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 327 694 (12 000) 3,45 (0,13) 327 694 (12 000) 3,45 (0,13) 2002-03-07
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 315 694 (6 300) 3,32 (0,07) 315 694 (6 300) 3,32 (0,07) 2002-03-04
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 309 394 (9 000) 3,25 (0,09) 309 394 (9 000) 3,25 (0,09) 2002-03-01
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 300 394 (9 000) 3,16 (0,10) 300 394 (9 000) 3,16 (0,10) 2002-03-01
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 291 394 (12 879) 3,06 (0,13) 291 394 (12 879) 3,06 (0,13) 2002-02-28
Zasada Sobiesław 331 301 (155 302) 3,48 (1,63) 331 301 (155 302) 3,48 (1,63) 2002-02-26
Trinity SRP sp. z o.o. 371 933 3,91 371 933 3,91 2002-02-26
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 278 515 (5 200) 2,93 (0,06) 278 515 (5 200) 2,93 (0,06) 2002-02-26
Nuckowski Julian poprzez Porta Consulting sp. z o.o. 181 469 1,91 181 469 1,91 2002-02-26
Kęska Andrzej 363 000 3,82 363 000 3,82 2002-02-26
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 273 315 (7 548) 2,87 (0,08) 273 315 (7 548) 2,87 (0,08) 2002-02-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 265 767 (11 034) 2,79 (0,11) 265 767 (11 034) 2,79 (0,11) 2002-02-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 254 733 (7 839) 2,68 (0,08) 254 733 (7 839) 2,68 (0,08) 2002-02-20
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 246 894 (4 800) 2,60 (0,05) 246 894 (4 800) 2,60 (0,05) 2002-02-07
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 242 094 (4 460) 2,55 (0,05) 242 094 (4 460) 2,55 (0,05) 2002-02-07
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 237 634 (1 040) 2,50 (0,01) 237 634 (1 040) 2,50 (0,01) 2002-02-06
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 236 594 (3 882) 2,49 (0,04) 236 594 (3 882) 2,49 (0,04) 2002-01-29
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 232 712 (1 500) 2,45 (0,02) 232 712 (1 500) 2,45 (0,02) 2002-01-24
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 231 212 (8 600) 2,43 (0,09) 231 212 (8 600) 2,43 (0,09) 2002-01-23
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 222 612 (2 000) 2,34 (0,02) 222 612 (2 000) 2,34 (0,02) 2002-01-21
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 220 612 (1 500) 2,32 (0,02) 220 612 (1 500) 2,32 (0,02) 2002-01-18
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 219 112 (4 000) 2,30 (0,04) 219 112 (4 000) 2,30 (0,04) 2002-01-17
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 215 112 (2 500) 2,26 (0,02) 215 112 (2 500) 2,26 (0,02) 2002-01-15
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 212 612 (10 908) 2,24 (0,12) 212 612 (10 908) 2,24 (0,12) 2002-01-14
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 201 704 (10 381) 2,12 (0,11) 201 704 (10 381) 2,12 (0,11) 2002-01-14
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 191 323 (40 161) 2,01 (0,42) 191 323 (40 161) 2,01 (0,42) 2002-01-11
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 151 162 (2 510) 1,59 (0,03) 151 162 (2 510) 1,59 (0,03) 2002-01-09
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 148 652 (2 750) 1,56 (0,03) 148 652 (2 750) 1,56 (0,03) 2002-01-08
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 145 902 (5 293) 1,53 (0,05) 145 902 (5 293) 1,53 (0,05) 2002-01-07
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 140 609 (3 882) 1,48 (0,04) 140 609 (3 882) 1,48 (0,04) 2002-01-03
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 136 727 (7 202) 1,44 (0,08) 136 727 (7 202) 1,44 (0,08) 2002-01-02
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 129 525 (38 783) 1,36 (0,41) 129 525 (38 783) 1,36 (0,41) 2001-12-31
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 90 742 (19 967) 0,95 (0,21) 90 742 (19 967) 0,95 (0,21) 2001-12-28
Aviva OFE Aviva Santander 462 762 (-183 228) 4,87 (-1,92) 462 762 (-183 228) 4,87 (-1,92) 2001-12-27
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 70 775 (26 675) 0,74 (0,28) 70 775 (26 675) 0,74 (0,28) 2001-12-21
Swarzędz SA przez Swarzędz Market SA 2 583 940 (947 284) 27,16 (9,95) 2 583 940 (947 284) 27,16 (9,95) 2001-11-22
Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA 44 100 0,46 44 100 0,46 2001-10-29
BZ WBK Asset Management SA 477 880 5,02 477 880 5,02 2001-10-29
Żarnecki Tomasz 0 (-365 420) 0,00 (-3,84) 0 (-365 420) 0,00 (-3,84) 2001-10-26
Żarnecki Tomasz 365 420 (-29 263) 3,84 (-0,31) 365 420 (-29 263) 3,84 (-0,31) 2001-10-23
Żarnecki Tomasz 394 683 (-244 898) 4,15 (-2,57) 394 683 (-244 898) 4,15 (-2,57) 2001-10-12
Żarnecki Tomasz 639 581 (36 190) 6,72 (0,38) 639 581 (36 190) 6,72 (0,38) 2001-07-24
Żarnecki Tomasz 603 391 (72 376) 6,34 (0,76) 603 391 (72 376) 6,34 (0,76) 2001-07-19
Żarnecki Tomasz 531 015 (35 700) 5,58 (0,37) 531 015 (35 700) 5,58 (0,37) 2001-07-13
Żarnecki Tomasz 495 315 (10 887) 5,21 (0,12) 495 315 (10 887) 5,21 (0,12) 2001-07-13
Żarnecki Tomasz 484 428 5,09 484 428 5,09 2001-06-28
Swarzędz SA przez Swarzędz Market SA 1 636 656 17,21 1 636 656 17,21 2001-01-31
PKO BP SA 231 959 (-702 966) 2,44 (-7,39) 231 959 (-702 966) 2,44 (-7,39) 2001-01-25
Aviva OFE Aviva Santander 645 990 6,79 645 990 6,79 2001-01-22
PKO BP SA 934 925 (-89 797) 9,83 (-0,94) 934 925 (-89 797) 9,83 (-0,94) 2001-01-18
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 636 656 (235 500) 17,21 (2,48) 1 636 656 (235 500) 17,21 (2,48) 2000-12-28
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 401 156 (1 500) 14,73 (0,01) 1 401 156 (1 500) 14,73 (0,01) 2000-11-29
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 399 656 (660) 14,72 (0,01) 1 399 656 (660) 14,72 (0,01) 2000-10-28
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 398 996 (40) 14,71 1 398 996 (40) 14,71 2000-10-24
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 398 956 (10 000) 14,71 (0,11) 1 398 956 (10 000) 14,71 (0,11) 2000-10-23
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 388 956 (200 000) 14,60 (2,10) 1 388 956 (200 000) 14,60 (2,10) 2000-10-20
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 188 956 (20 000) 12,50 (0,21) 1 188 956 (20 000) 12,50 (0,21) 2000-10-19
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 168 956 (20 000) 12,29 (0,21) 1 168 956 (20 000) 12,29 (0,21) 2000-10-18
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 148 956 (10 000) 12,08 (0,11) 1 148 956 (10 000) 12,08 (0,11) 2000-10-16
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 138 956 (25 000) 11,97 (0,26) 1 138 956 (25 000) 11,97 (0,26) 2000-10-13
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 113 956 (10 000) 11,71 (0,10) 1 113 956 (10 000) 11,71 (0,10) 2000-10-12
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 103 956 (26 583) 11,61 (0,28) 1 103 956 (26 583) 11,61 (0,28) 2000-10-11
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 077 373 (8 000) 11,33 (0,09) 1 077 373 (8 000) 11,33 (0,09) 2000-10-05
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 069 373 (15 000) 11,24 (0,15) 1 069 373 (15 000) 11,24 (0,15) 2000-09-29
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 054 373 (20 000) 11,09 (0,22) 1 054 373 (20 000) 11,09 (0,22) 2000-09-28
Swarzędz SA przez Swarzędz Market Sp. z o.o. 1 034 373 (14 000) 10,87 (0,14) 1 034 373 (14 000) 10,87 (0,14) 2000-09-25
Swarzędz SA przez Swarzedz Market Sp. z o.o. 1 020 373 (15 000) 10,73 (0,16) 1 020 373 (15 000) 10,73 (0,16) 2000-06-30
Swarzędz SA przez Swarzedz Market Sp. z o.o. 1 005 373 (20 100) 10,57 (0,21) 1 005 373 (20 100) 10,57 (0,21) 2000-06-29
Swarzędz SA przez Swarzedz Market Sp. z o.o. 985 273 (4 000) 10,36 (0,04) 985 273 (4 000) 10,36 (0,04) 2000-05-25
mBank SA przez DPFR BRE Sp. z o.o. 386 250 (-520 000) 4,06 (-5,47) 386 250 (-520 000) 4,06 (-5,47) 2000-05-25
Kuc Wiesław 947 400 9,96 947 400 9,96 2000-05-25
mBank SA przez DPFR BRE Sp. z o.o. 906 250 (-413 500) 9,53 (-4,35) 906 250 (-413 500) 9,53 (-4,35) 2000-03-17
mBank SA z DPFR BRE Sp. z o.o. 1 319 750 (-413 500) 13,88 (-4,34) 1 319 750 (-413 500) 13,88 (-4,34) 2000-03-03
Swarzędz SA przez Swarzedz Market Sp. z o.o. 981 273 10,32 981 273 10,32 2000-02-11
PKO BP SA 1 024 722 (166 879) 10,77 (1,75) 1 024 722 (166 879) 10,77 (1,75) 2000-02-11
mBank SA z DPFR BRE Sp. z o.o. 1 733 250 (-951 117) 18,22 (-10,00) 1 733 250 (-951 117) 18,22 (-10,00) 2000-02-11
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 450 000 (-50 314) 4,73 (-0,53) 450 000 (-50 314) 4,73 (-0,53) 1999-06-07
Bank Pekao SA z Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 471 800 (-138 439) 4,96 (-1,46) 471 800 (98 160) 4,96 (1,03) 1999-05-31
Bank Pekao SA z Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 610 239 (236 599) 6,42 (2,49) 373 640 3,93 1998-12-31
Bank Pekao SA przez PBG SA Grupa Pekao SA 373 640 (-227 803) 3,93 (-2,39) 373 640 (-227 803) 3,93 (-2,39) 1998-12-10
mBank SA z podmiotami zależnymi 2 684 367 28,22 2 684 367 28,22 1998-08-06
Drugi Polski Fundusz Rozwoju BRE sp. z o.o. przejęty przez BRE SA 0 (-906 250) 0,00 (-9,53) 0 (-906 250) 0,00 (-9,53) 1998-07-16
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 500 314 (-10 005) 5,26 (-0,11) 500 314 (-10 005) 5,26 (-0,11) 1998-06-23
Bank Pekao SA przez PBG SA Grupa Pekao SA 601 443 6,32 601 443 6,32 1998-04-02
PKO BP SA 857 843 (-100 928) 9,02 (-1,06) 857 843 (-100 928) 9,02 (-1,06) 1998-03-10
PKO BP SA 958 771 10,08 958 771 10,08 1997-12-12
Ogółem 9 511 617 0 9 511 617 0 1997-12-12
Drugi Polski Fundusz Rozwoju BRE sp. z o.o. zależny od PBR SA 906 250 9,53 906 250 9,53 1997-12-12
Bank Millennium SA 510 319 5,37 510 319 5,37 1997-12-12
Credit Suisse First Boston 334 000 3,51 334 000 3,51 1997-05-23
Zasada Sobiesław 175 999 1,85 175 999 1,85 1996-05-17
Warta SA 294 285 3,09 294 285 3,09 1995-10-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-05-30 Prawo poboru 4:3
2006-10-27 Prawo poboru 2:1
2005-09-30 Prawo poboru 1:4
2004-10-22 Prawo poboru 5:2
1998-03-10 Asymilacja akcji IV emisja
1994-05-11 Asymilacja akcji III emisja
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.