Akcjonariat - STAPORKOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 031 673,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 6 503 790 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 726 873
Liczba głosów na WZA: 6 503 790 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,68%
Kapitał akcyjny: 2 211 288,94 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 726 873
Cena nominalna akcji: 0,34 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Altus SA poprzez FRAM FIZ 2 170 762 (33,38%) 2 170 762 (33,38%) 2020-02-11 -
Pargieła, Stanisław Juliusz ZWZ 721 896 (11,10%) 721 896 (11,10%) 2020-10-02 -
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 (10,60%) 689 423 (10,60%) 2017-08-30 BTX
Mączyński Artur 636 896 (9,79%) 636 896 (9,79%) 2017-08-30 BTX
Pasturczak, Lech Jan 507 896 (7,81%) 507 896 (7,81%) 2020-01-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 435 500
3,25 435 500
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05

seria B - subskrypcja publiczna 400 000
12 000 000,00
0,34 30,00 4 503 790
1 531 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-05
2007-08-31
2007-09-17
umorzenie akcji bez obniżenia kapitału 2000-04-11 -14 564
3,25 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2006-03-13
3,36 420 936
1 415 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2006-04-19 -10 557
3,36 410 379
1 378 873,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-27
renominacja akcji 2007-02-20
3,40 410 379
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
split 1:10 2007-02-20
0,34 4 103 790
1 395 288,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-08-03
seria C - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 000 000
6 000 000,00
0,34 3,00 6 503 790
2 211 288,94
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 6 014 (-149 178) 0,09 (-3,35) 6 014 (-149 178) 0,09 (-3,35) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 144 565 2,22 144 565 2,22 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 000 000 30,75 2 000 000 30,75 2017-08-24
Pasturczak, Lech Jan 676 896 10,41 (-4,62) 676 896 10,41 (-4,62) 2015-12-31
Pasturczak, Lech Jan 676 896 (-66 250) 15,03 (-1,47) 676 896 (-66 250) 15,03 (-1,47) 2015-12-31
Pargieła, Stanisław Juliusz 814 874 12,53 (-5,56) 814 874 12,53 (-5,56) 2015-12-31
Pargieła, Stanisław Juliusz 814 874 (24 029) 18,09 (0,54) 814 874 (24 029) 18,09 (0,54) 2015-12-31
Pargieła, Andrzej Piotr 676 896 15,03 (4,62) 676 896 15,03 (4,62) 2015-12-31
Pargieła, Andrzej Piotr 676 896 (-78 777) 10,41 (-6,36) 676 896 (-78 777) 10,41 (-6,36) 2015-12-31
BZ WBK Asset Management SA 241 403 (21 027) 5,36 (0,47) 241 403 (21 027) 5,36 (0,47) 2013-08-23
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 2 (-2 972 584) 0,00 (-66,00) 2 (-2 972 584) 0,00 (-66,00) 2012-06-18
Pasturczak, Lech Jan 743 146 16,50 743 146 16,50 2012-06-18
Pargieła, Stanisław Juliusz 790 845 (743 146) 17,55 (16,50) 790 845 (743 146) 17,55 (16,50) 2012-06-18
Pargieła, Andrzej Piotr 755 673 (746 273) 16,77 (16,57) 755 673 (746 273) 16,77 (16,57) 2012-06-18
Mączyński Artur 743 146 16,50 (5,07) 743 146 16,50 (5,07) 2012-06-18
Mączyński Artur 743 146 11,43 743 146 11,43 2012-06-18
Pargieła, Stanisław Juliusz 47 699 (500) 1,05 (0,01) 47 699 (500) 1,05 (0,01) 2012-06-08
Kosierkiewicz Konrad 70 289 (1 477) 1,56 (0,04) 70 289 (1 477) 1,56 (0,04) 2011-11-25
Kosierkiewicz Konrad 68 812 (2 308) 1,52 (0,05) 68 812 (2 308) 1,52 (0,05) 2011-11-17
Pargieła, Stanisław Juliusz 47 199 (15 612) 1,04 (0,34) 47 199 (15 612) 1,04 (0,34) 2011-11-14
Kosierkiewicz Konrad 66 504 (-1 300) 1,47 (-0,03) 66 504 (-1 300) 1,47 (-0,03) 2011-10-28
Kosierkiewicz Konrad 67 804 (8 132) 1,50 (0,18) 67 804 (8 132) 1,50 (0,18) 2011-10-28
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 2 972 586 (-400 000) 66,00 (-8,88) 2 972 586 (-400 000) 66,00 (-8,88) 2011-03-21
Kosierkiewicz Konrad 59 672 (4 968) 1,32 (0,11) 59 672 (4 968) 1,32 (0,11) 2011-03-11
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 372 586 (-120 000) 74,88 (-2,66) 3 372 586 (-120 000) 74,88 (-2,66) 2010-11-19
Pargieła, Stanisław Juliusz 31 587 (-7 413) 0,70 (-0,16) 31 587 (-7 413) 0,70 (-0,16) 2010-11-15
Pargieła, Stanisław Juliusz 39 000 (8 138) 0,86 (0,18) 39 000 (8 138) 0,86 (0,18) 2010-11-15
Pargieła, Andrzej Piotr 9 400 (-3 127) 0,20 (-0,07) 9 400 (-3 127) 0,20 (-0,07) 2010-11-15
Pargieła, Andrzej Piotr 12 527 0,27 12 527 0,27 2010-11-15
TFI PZU SA 155 192 (-70 000) 3,44 (-1,56) 155 192 (-70 000) 3,44 (-1,56) 2010-10-18
PZU Asset Management SA 184 379 (-70 000) 4,09 (-1,55) 184 379 (-70 000) 4,09 (-1,55) 2010-10-18
TFI PZU SA 225 192 (-1 570) 5,00 (-0,03) 225 192 (-1 570) 5,00 (-0,03) 2010-10-17
PZU Asset Management SA 254 379 (-5 621) 5,64 (-0,13) 254 379 (-5 621) 5,64 (-0,13) 2010-10-17
Kosierkiewicz Konrad 54 704 (37 461) 1,21 (0,83) 54 704 (37 461) 1,21 (0,83) 2010-10-14
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 492 586 (-20 000) 77,54 (-0,45) 3 492 586 (-20 000) 77,54 (-0,45) 2010-10-13
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 512 586 (5 030) 77,99 (0,11) 3 512 586 (5 030) 77,99 (0,11) 2010-07-08
Milczarek, Marek Waldemar 91 780 (1 010) 2,03 (0,02) 91 780 (1 010) 2,03 (0,02) 2010-07-06
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 507 556 (2 923) 77,88 (0,07) 3 507 556 (2 923) 77,88 (0,07) 2010-07-02
Pargieła, Stanisław Juliusz 30 862 (1 510) 0,68 (0,03) 30 862 (1 510) 0,68 (0,03) 2010-06-30
Milczarek, Marek Waldemar 90 770 (3 550) 2,01 (0,08) 90 770 (3 550) 2,01 (0,08) 2010-06-30
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 504 633 (8 063) 77,81 (0,18) 3 504 633 (8 063) 77,81 (0,18) 2010-06-24
Pargieła, Stanisław Juliusz 29 352 (2 043) 0,65 (0,05) 29 352 (2 043) 0,65 (0,05) 2009-12-31
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 496 570 (-120 000) 77,63 (-2,67) 3 496 570 (-120 000) 77,63 (-2,67) 2009-10-08
Pargieła, Stanisław Juliusz 27 309 (4 575) 0,60 (0,10) 27 309 (4 575) 0,60 (0,10) 2009-09-30
Kosierkiewicz Konrad 17 243 (1 451) 0,38 (0,03) 17 243 (1 451) 0,38 (0,03) 2009-07-31
Pargieła, Stanisław Juliusz 22 734 (4 187) 0,50 (0,09) 22 734 (4 187) 0,50 (0,09) 2009-06-30
Pargieła, Stanisław Juliusz 18 547 (1 827) 0,41 (0,04) 18 547 (1 827) 0,41 (0,04) 2009-03-31
Kosierkiewicz Konrad 15 792 (2 000) 0,35 (0,05) 15 792 (2 000) 0,35 (0,05) 2009-02-20
Kosierkiewicz Konrad 13 792 (500) 0,30 (0,01) 13 792 (500) 0,30 (0,01) 2009-01-30
Pargieła, Stanisław Juliusz 16 720 (7 680) 0,37 (0,17) 16 720 (7 680) 0,37 (0,17) 2008-12-31
Kosierkiewicz Konrad 13 292 (691) 0,29 (0,02) 13 292 (691) 0,29 (0,02) 2008-12-19
Kosierkiewicz Konrad 12 601 (2 256) 0,27 (0,05) 12 601 (2 256) 0,27 (0,05) 2008-12-15
Pargieła, Stanisław Juliusz 9 040 0,20 9 040 0,20 2008-11-04
Kosierkiewicz Konrad 10 345 (769) 0,22 (0,01) 10 345 (769) 0,22 (0,01) 2008-10-23
Kosierkiewicz Konrad 9 576 (2 582) 0,21 (0,06) 9 576 (2 582) 0,21 (0,06) 2008-10-06
Kosierkiewicz Konrad 6 994 0,15 6 994 0,15 2008-08-08
TFI PZU SA 226 762 5,03 226 762 5,03 2007-10-31
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 616 570 (-355 000) 80,30 (-16,47) 3 616 570 (-355 000) 80,30 (-16,47) 2007-10-31
PZU Asset Management SA 260 000 (33 238) 5,77 (0,74) 260 000 (33 238) 5,77 (0,74) 2007-10-31
Milczarek, Marek Waldemar 87 220 (-45 000) 1,93 (-1,29) 87 220 (-45 000) 1,93 (-1,29) 2007-10-31
PZU Asset Management SA 226 762 (5 000) 5,03 (0,11) 226 762 (5 000) 5,03 (0,11) 2007-10-10
PZU Asset Management SA 221 762 (-38 238) 4,92 (-0,85) 221 762 (-38 238) 4,92 (-0,85) 2007-10-01
PZU Asset Management SA w tym: 124000 PDA 260 000 (100 000) 5,77 (2,22) 260 000 (100 000) 5,77 (2,22) 2007-08-08
PZU Asset Management SA 160 000 3,55 160 000 3,55 2007-08-01
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 971 570 96,77 (8,59) 3 971 570 96,77 (8,59) 2007-04-20
Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. 3 971 570 88,18 3 971 570 88,18 2007-04-20
Milczarek, Marek Waldemar 132 220 3,22 (0,29) 132 220 3,22 (0,29) 2007-04-20
Milczarek, Marek Waldemar 132 220 2,93 132 220 2,93 2007-04-20
BZ WBK Asset Management SA 220 376 4,89 220 376 4,89 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2012-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2012-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2009-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2008-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.