285,0000 zł
0,53% 1,5000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Akcjonariat - STALPROD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 590 376 095 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 5 580 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 462 288
Liczba głosów na WZA: 12 198 535 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,05%
Kapitał akcyjny: 11 160 534,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 798 136
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,95%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
STP Investment SA bezpośrednio, wraz z F&R Finanse sp. z o.o. 1 573 126 (28,19%) 4 419 498 (38,32%) 2020-09-29 -
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 (19,10%) 1 066 100 (9,24%) 2016-11-21 -
Stalprodukt Profil SA 579 652 (10,38%) 1 095 488 (9,49%) 2020-06-15 -
Fcase sp. z o.o. sp.k. 243 410 (4,36%) 1 217 050 (10,55%) 2022-05-13 -
Stalprodukt SA 180 669 (3,23%) 666 329 (0,00%) 2022-12-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-04-26 13 000
260 000,00
20,00 20,00 13 000
260 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1991-07-03
seria B - prawo poboru (uprz.) 1993-06-18 52 000
1 071 200,00
20,00 20,60 65 000
1 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1993-11-16
seria C - prawo poboru 1994-05-21 78 000
1 560 000,00
20,00 20,00 221 000
4 420 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
seria D - prawo poboru 1994-05-21 78 000
2 340 000,00
20,00 30,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1994-10-20
1997-08-06
split 1:10 1996-06-28
2,00 2 210 000
4 420 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-09-30
seria E - prawo poboru (uprz.) 1996-06-28 2 210 000
4 420 000,00
2,00 2,00 4 420 000
8 840 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-09-30
seria F - prawo poboru 1996-06-28 1 105 000
8 840 000,00
2,00 8,00 5 525 000
11 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1996-12-17
1997-08-06
seria G - subskrypcja publiczna 1996-11-29 1 200 000
30 000 000,00
2,00 25,00 6 725 000
13 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-20
1997-05-13
1997-08-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-20 -1 144 733
2,00 5 580 267
11 160 534,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stalprodukt SA 165 801 2,97 (2,97) 591 989 0,00 2022-10-04
Fcase sp. z o.o. sp.k. 243 410 4,36 1 217 050 9,96 (-0,52) 2022-05-13
Fcase sp. z o.o. sp.k. 243 410 4,36 1 217 050 (973 640) 10,48 (8,48) 2022-05-13
Fcase sp. z o.o. sp.k. 243 410 4,36 243 410 2,00 2022-03-11
STP Investment SA 1 573 126 28,19 4 419 498 36,22 2020-09-29
STP Investment SA bezpośrednio, wraz z F&R Finanse sp. z o.o. 1 573 126 28,19 4 419 498 36,22 (-1,85) 2020-09-29
STP Investment SA bezpośrednio, wraz z F&R Finanse sp. z o.o. 1 573 126 (-256 193) 28,19 (-4,59) 4 419 498 (-1 456 193) 38,07 (-10,10) 2020-09-29
STP Investment SA 1 829 319 (-46 404) 32,78 (4,89) 5 875 691 (-36 240) 48,17 (-0,29) 2020-06-15
Stalprodukt Profil SA 579 652 10,38 (-0,01) 1 095 488 9,43 (-0,37) 2020-06-15
Stalprodukt Profil SA 579 652 10,39 (0,01) 1 095 488 9,80 (0,82) 2020-06-15
Stalprodukt Profil SA 579 652 (-42 065) 10,38 (-0,62) 1 095 488 (-42 061) 8,98 (-0,02) 2020-06-15
Janeczek Piotr 115 053 (-2 452 778) 2,06 (-43,96) 574 913 (-7 014 986) 4,71 (-57,51) 2020-06-15
Uniqa OFE portfel 70 690 (3 690) 1,26 (0,06) 70 690 (3 690) 0,57 (0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 214 516 (112 516) 3,84 (2,01) 214 516 (112 516) 1,75 (0,91) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 7 554 (-83 675) 0,14 (-1,50) 7 554 (-83 675) 0,06 (-0,69) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 2 069 (-33 241) 0,04 (-0,59) 2 069 (-33 241) 0,02 (-0,27) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 619 (-28) 0,01 619 (-28) 0,01 2018-06-30
Janeczek Piotr bezośrednio, z STP Investment SA, Stalprodukt Profil SA 2 567 831 (-217 125) 46,02 (-2,98) 7 589 899 (-461 133) 62,22 (-3,78) 2018-06-29
Uniqa OFE portfel 67 000 1,20 67 000 0,55 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 91 229 1,64 91 229 0,75 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 18 883 0,34 18 883 0,16 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 35 310 0,63 35 310 0,29 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 220 0,00 220 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 102 000 1,83 102 000 0,84 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 647 0,01 647 0,01 2017-12-31
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 19,10 1 066 100 8,73 (-0,45) 2016-11-21
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 19,10 1 066 100 9,18 2016-11-21
ArcelorMittal Sourcing 1 066 100 19,10 1 066 100 9,18 2016-11-21
ArcelorMittal Poland SA 117 187 (-1 099 546) 2,10 (-19,70) 348 919 (-1 227 546) 2,86 (-10,06) 2016-11-21
Janeczek Piotr wraz z STP Investment SA 2 784 956 (794 368) 49,00 (13,33) 8 051 032 (1 564 776) 66,00 (12,83) 2016-10-25
STP Investment SA 1 875 723 27,89 (27,89) 5 911 931 48,46 (48,46) 2016-06-28
STP Investment SA zależność od Piotra Janeczka 0 (-1 959 725) 0,00 (-29,14) 0 (-5 899 941) 0,00 (-33,57) 2016-06-28
Stalprodukt SA 0 (-1 144 778) 0,00 (-17,02) 0 (-5 723 710) 0,00 2016-06-28
Stalprodukt Profil SA 621 717 (-7 378) 11,00 (2,00) 1 137 549 (194 050) 9,00 (4,00) 2016-06-28
Janeczek Piotr wraz z STP Investment SA, w porozumieniu 1 990 588 (1 875 723) 35,67 (33,97) 6 486 256 (6 371 391) 53,17 (52,53) 2016-06-28
Stalprodukt SA 1 144 778 (358 200) 17,02 (5,32) 5 723 710 (1 791 000) 0,00 2016-04-28
ArcelorMittal Poland SA 1 216 733 21,80 (3,71) 1 576 465 12,92 2016-04-28
ArcelorMittal Poland SA 1 216 733 (-347 839) 18,09 (-5,18) 1 576 465 (-1 739 195) 12,92 (-10,78) 2016-04-28
Stalprodukt SA 786 578 (358 400) 11,70 (5,34) 3 932 710 (1 792 000) 0,00 2016-02-24
ArcelorMittal Poland SA 1 564 572 (-349 804) 23,27 (-5,19) 3 315 660 (-1 749 020) 23,70 (-8,39) 2016-02-24
Stalprodukt SA 428 178 (358 445) 6,36 (5,33) 2 140 710 (1 792 045) 0,00 2015-12-16
ArcelorMittal Poland SA 1 914 376 (-356 424) 28,46 (-5,30) 5 064 680 (-1 782 120) 32,09 (-6,87) 2015-12-14
Szydłowski Kazimierz 7 012 (-17 277) 0,10 (-0,26) 7 012 (-17 277) 0,03 (-0,10) 2012-08-31
STP Investment SA 1 959 725 (30 000) 29,14 (0,45) 5 899 941 (30 000) 33,57 (0,17) 2012-08-31
Stalprodukt Profil SA w porozumieniu 629 095 9,00 943 499 5,00 2012-08-31
Stalprodukt Profil SA w porozumieniu 629 095 (-3 130) 9,00 (-0,40) 943 499 (350) 5,00 (-0,36) 2012-08-31
Szydłowski Kazimierz 24 289 (17 277) 0,36 (0,26) 24 289 (17 277) 0,13 (0,10) 2012-05-14
STP Investment SA 1 929 725 (-6 000) 28,69 (-0,09) 5 869 941 (-30 000) 33,40 (-0,17) 2012-05-14
Szydłowski Kazimierz 7 012 (-17 277) 0,10 (-0,26) 7 012 (-17 277) 0,03 (-0,10) 2011-11-10
STP Investment SA 1 935 725 (400) 28,78 (0,01) 5 899 941 (2 000) 33,57 (0,01) 2011-11-10
Stalprodukt Profil SA 632 225 (3 930) 9,40 (0,06) 943 149 (19 650) 5,36 (0,11) 2011-11-10
STP Investment SA 1 935 325 (45 000) 28,77 (0,67) 5 897 941 (13 000) 33,56 (0,08) 2011-05-13
Stalprodukt Profil SA 628 295 9,34 923 499 5,25 2010-12-14
STP Investment SA 1 890 325 (-1 051) 28,10 (-0,02) 5 884 941 (-1 051) 33,48 (-0,01) 2010-06-30
STP Investment SA 1 891 376 (164 273) 28,12 (2,44) 5 885 992 (834 581) 33,49 (4,75) 2010-03-02
Kurnik Stanisław 2 900 (-223 577) 0,04 (-3,32) 9 500 (-1 118 885) 0,05 (-6,37) 2010-02-25
Ryszka Józef 504 0,00 504 0,00 2008-05-15
STP Investment SA 1 727 103 (223 576) 25,68 (3,33) 5 051 411 (1 117 880) 28,74 (6,36) 2008-03-18
Kurnik Stanisław 226 477 (-223 576) 3,36 (-3,33) 1 128 385 (-1 117 880) 6,42 (-6,36) 2008-03-18
STP Investment SA 1 503 527 (257 501) 22,35 (3,83) 3 933 531 (1 287 505) 22,38 (7,33) 2007-12-20
Celiński Bogdan 39 474 (-257 501) 0,58 (-3,83) 196 970 (-1 287 505) 1,12 (-7,32) 2007-12-20
STP Investment SA 1 246 026 18,52 2 646 026 (896 026) 15,05 (5,10) 2007-11-13
Noszkowski Antoni 2 040 (-60) 0,03 2 040 (-60) 0,01 2007-11-13
Kurnik Stanisław 450 053 (-480) 6,69 2 246 265 (-500) 12,78 (0,25) 2007-11-13
ArcelorMittal Poland SA 2 270 800 (100) 33,76 6 846 800 (100) 38,96 (0,76) 2007-11-13
STP Investment SA 1 246 026 18,52 1 750 000 9,95 2007-09-13
Celiński Bogdan 296 975 (-350 000) 4,41 (-5,21) 1 484 475 (-1 750 000) 8,44 (-9,60) 2007-09-13
Stalprodukt SA 69 733 1,03 (1,03) 348 665 0,00 2007-03-19
Noszkowski Antoni 2 100 0,03 2 100 0,01 2007-02-28
Celiński Bogdan 646 975 (13 394) 9,62 (0,20) 3 234 475 (66 970) 18,04 (0,37) 2007-02-28
Szydłowski Kazimierz 24 289 0,36 24 289 0,13 2006-08-11
Sierpińska Maria 11 880 0,17 11 880 0,06 2006-08-11
Kurnik Stanisław 450 533 (-620) 6,69 (-0,01) 2 246 765 (-600) 12,53 2006-08-11
Janeczek Piotr 114 865 (-305 585) 1,70 (-4,55) 114 865 (-790 745) 0,64 (-4,35) 2006-08-11
Celiński Bogdan 633 581 (-11 840) 9,42 (-0,17) 3 167 505 17,67 2006-08-11
Bodek Janusz 62 640 0,93 62 640 0,34 2006-08-11
ArcelorMittal Poland SA 2 270 700 (60 700) 33,76 (0,90) 6 846 700 (60 700) 38,20 (0,34) 2006-08-11
Szydłowski Kazimierz 24 289 0,36 24 289 0,13 2004-09-25
Stalprodukt SA 0 (-672 493) 0,00 (-9,99) 0 (-672 493) 0,00 2004-08-16
ArcelorMittal Poland SA 2 210 000 32,86 6 786 000 37,86 2002-12-31
Mirosz Edward 559 320 8,31 (8,31) 559 320 3,07 (3,07) 2002-10-01
Mirosz Edward 0 0,00 0 0,00 2002-10-01
Kurnik Stanisław 451 153 (137 885) 6,70 (2,05) 2 247 365 (689 425) 12,53 (3,96) 2002-09-27
Kurnik Stanisław 313 268 4,65 1 557 940 8,57 2002-09-16
Stalprodukt SA 672 493 (183 290) 9,99 (2,72) 672 493 (183 290) 0,00 2002-08-07
Stalprodukt SA 489 203 7,27 489 203 0,00 2002-08-05
Celiński Bogdan 645 421 (100) 9,59 3 167 505 (100) 17,67 (0,24) 2002-06-27
Celiński Bogdan 645 321 (14 700) 9,59 (0,22) 3 167 405 (14 700) 17,43 (0,08) 2001-06-30
Celiński Bogdan 630 621 (235 680) 9,37 (3,50) 3 152 705 (1 178 400) 17,35 (6,48) 2000-11-20
Celiński Bogdan 394 941 (174 589) 5,87 (2,59) 1 974 305 (872 945) 10,87 (4,81) 2000-10-30
Celiński Bogdan 220 352 3,28 1 101 360 6,06 2000-09-28
Janeczek Piotr 420 450 6,25 905 610 4,99 1998-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2022-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2021-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2019-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2010-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2009-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2009-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2008-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2008-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2007-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2006-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2005-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.