203,0000 zł
-1,69% -3,5000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Komunikaty spółki - STALPROD

Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2019 rok
Stalprodukt Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1"
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętcyh przez Emitenta w I półroczu 2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2019 r.
Wypłata dywidendy
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
Powołanie osób zarządzajacych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Komentarz Zarządu do informacji o czasowym wyłączeniu części surowcowej krakowskego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.