160,0000 zł
-7,19% -12,4000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Komunikaty spółki - STALPROD

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
Nabycie znacznego pakietu akcji
Zbycie znacznego pakietu akcji
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
Powołanie osób nadzorujących
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2020 roku
STALPROD -6,61% 161,00
2020-10-27 12:32:55

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.