225,0000 zł
-0,22% -0,5000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Komunikaty spółki - STALPROD

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2023 roku
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023
Wyniki finansowe
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2023 r.
Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – GO Steel a.s.
Wypłata dywidendy
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
STALPROD -0,22% 225,00
2024-02-22 16:45:21

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.