2,8000 zł
-15,15% -0,5000 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe - SOLAR			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 37 783 31 374 36 985 31 618
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 487 -3 886 -395 -2 771
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 202 -4 160 1 172 -4 787
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 258 -3 993 -242 -4 699
Amortyzacja (tys.) 4 242 4 152 4 396 4 184
EBITDA (tys.) 755 266 4 001 1 413
Aktywa (tys.) 132 870 130 463 123 610 124 263
Kapitał własny (tys.)* 63 620 59 626 59 384 54 685
Liczba akcji (tys. szt.) 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) -1,086 -1,331 -0,081 -1,566
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,207 19,875 19,795 18,228
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.