5,3800 zł
-0,37% -0,0200 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Komunikaty spółki - SOLAR

Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku
Wyniki finansowe
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2022 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2022 roku
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2022 roku
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.