5,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Komunikaty spółki - SOLAR

Solar Company Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
Wyniki finansowe
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
SOLAR 0,00% 5,34
2021-08-03 16:47:13

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.