4,6900 zł
-16,25% -0,9100 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Komunikaty spółki - SOLAR

Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 roku
Informacje uzupełniające do opublikowanego Sprawozdania z działalności
Informacje uzupełniające do opublikowanego Sprawozdania z działalności
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 roku
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 5 czerwca 2020 roku
Informacja o zmianie adresu strony internetowej Spółki
Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.
Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki.
Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.