86,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Akcjonariat - SNIEZKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 085 128 908 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 12 617 778 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 037 454
Liczba głosów na WZA: 14 617 778 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,55%
Kapitał akcyjny: 12 617 778,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 904 122
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 (20,14%) 3 208 335 (21,94%) 2007-06-04 -
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 (20,14%) 3 208 335 (21,94%) 2007-06-04 -
Aviva OFE portfel 1 461 568 (11,58%) 1 461 568 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE
Mikrut Rafał ZWZ 1 337 497 (10,60%) 1 337 497 (9,15%) 2019-04-26 -
Mikrut Piotr 1 254 166 (9,93%) 1 787 498 (12,22%) 2007-11-26 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 900 889 (7,14%) 900 889 (6,16%) 2019-10-04 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 125 000
0,00
0,00 0,00 16 025 000
16 025 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-19
seria A - akcje założycielskie 1998-01-16 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-17
seria B - prawo poboru 1998-03-23 99 000
9 900 000,00
100,00 100,00 100 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-06
seria C - za obligacje zamienne główni odbiorcy 2003-05-09 17 625
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

umorzenie akcji seria B 2003-05-27 -95 000
0,00
100,00 0,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2003-05-27 95 000
100,00 100 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-19
2003-08-01
seria C - za obligacje zamienne 2003-07-09 1 250
100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

split 1:100 2003-09-29 0
0,00
1,00 0,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-23
2003-12-31
seria E - prawo poboru 100:21 2003-09-29 2 100 000
2 100 000,00
1,00 1,00 12 100 000
12 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
2003-12-23
2003-12-31
seria F - subskrypcja publiczna 2003-09-29 2 100 000
46 200 000,00
1,00 22,00 14 200 000
14 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
2003-12-23
2003-12-31
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-04-26 1 150 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-05 237 500
0,00
1,00 0,00 15 587 500
15 587 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-24

2006-12-15
konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-15 187 500
0,00
1,00 0,00 15 775 000
15 775 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-24

konwersja obligacji zamiennych akcje serii C 2006-05-16 125 000
0,00
1,00 0,00 15 900 000
15 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-24
2006-06-20
umorzenie akcji seria D 2007-06-28 -2 175 000
0,00
1,00 0,00 13 850 000
13 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-26
umorzenie akcji seria C i F 2009-06-25 -296 413
0,00
1,00 0,00 13 553 587
13 553 587,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-23
2009-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2010-06-21 -2 911
0,00
1,00 0,00 13 550 676
13 550 676,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2013-06-03 -932 898
0,00
1,00 0,00 12 617 778
12 617 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-18
połączenie z IP Solutions sp. z o.o. i FFiLP Proximal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kayne Arderson Rudnick Investment Management, LLC 294 783 (-487 867) 2,34 (-3,86) 294 783 (-490 837) 2,02 (-3,35) 2019-10-02
PZU OFE Złota Jesień portfel 279 617 (-23 383) 2,21 (-0,19) 279 617 (-23 383) 1,91 (-0,16) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 60 531 (-31 469) 0,47 (-0,26) 60 531 (-31 469) 0,41 (-0,22) 2018-12-31
NN OFE portfel 505 706 (-6 294) 4,00 (-0,06) 505 706 (-6 294) 3,45 (-0,05) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 314 420 (-246 580) 2,49 (-1,96) 314 420 (-246 580) 2,15 (-1,69) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 379 668 (-5 332) 3,00 (-0,05) 379 668 (-5 332) 2,59 (-0,04) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 414 541 (-5 459) 3,28 (-0,05) 414 541 (-5 459) 2,83 (-0,04) 2018-12-31
Opera TFI SA portfele 235 (-26 762) 0,00 (-0,21) 235 (-26 762) 0,00 (-0,19) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 81 447 (-2 828) 0,65 (-0,02) 81 447 (-2 828) 0,56 (-0,02) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 800 0,01 800 0,01 2018-06-30
Aviva OFE ZWZ 1 461 000 (49 000) 11,58 (0,39) 1 461 000 (49 000) 9,99 (0,33) 2018-05-25
Kayne Arderson Rudnick Investment Management, LLC 782 650 6,20 785 620 5,37 2018-04-25
Kayne Arderson Rudnick Investment Management, LLC 782 650 (103 482) 6,20 (0,82) 785 620 (106 452) 5,37 (0,72) 2018-04-25
Kayne Arderson Rudnick Investment Management, LLC 679 168 5,38 679 168 4,65 2018-02-23
PZU OFE Złota Jesień portfel 303 000 2,40 303 000 2,07 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 26 997 0,21 26 997 0,19 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 92 000 0,73 92 000 0,63 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 500 0,00 500 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 512 000 4,06 512 000 3,50 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 84 275 0,67 (0,67) 84 275 0,58 (0,58) 2017-12-31
MetLife OFE portfel 561 000 (7 511) 4,45 (0,06) 561 000 (7 511) 3,84 (0,05) 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 4 159 0,03 4 159 0,03 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 385 000 3,05 385 000 2,63 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 420 000 3,33 420 000 2,87 2017-12-31
MetLife OFE wraz z DFE 553 489 (-696 511) 4,39 (-4,83) 553 489 (-696 511) 3,79 (-5,99) 2017-07-13
Aviva OFE portfel 1 412 000 (630 331) 11,19 (5,00) 1 412 000 (630 331) 9,66 (4,32) 2016-12-31
MetLife OFE wraz z DFE 1 250 000 9,22 (-0,68) 1 250 000 9,78 (1,23) 2013-07-19
MetLife OFE wraz z DFE 1 250 000 (-460 696) 9,90 (-2,09) 1 250 000 (-460 696) 8,55 (-3,44) 2013-07-19
Śnieżka SA 0 (-932 898) 0,00 (-6,88) 0 (-932 898) 0,00 (-6,80) 2013-07-18
Aviva OFE 781 669 6,19 (0,43) 781 669 5,34 (-0,77) 2013-01-11
Aviva OFE 781 669 5,76 781 669 6,11 2013-01-11
Śnieżka SA 932 898 6,88 (6,88) 932 898 6,80 (6,80) 2012-05-25
MetLife OFE 1 710 696 11,99 (-0,63) 1 710 696 11,99 (-0,48) 2011-11-09
MetLife OFE 1 710 696 12,62 1 710 696 12,47 2011-11-09
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2011-05-05
MetLife OFE 1 710 696 (170 215) 12,62 (1,26) 1 710 696 (170 215) 12,47 (1,24) 2011-03-11
MetLife OFE 1 540 481 (743 027) 11,36 (5,48) 1 540 481 (743 027) 11,23 (5,63) 2011-03-10
Ogółem 13 550 676 0 14 212 340 (500 000) 0 2010-08-27
Ogółem 13 550 676 (-2 911) 0 13 712 340 (-502 911) 0 2010-08-27
MetLife OFE 797 454 5,88 797 454 5,60 (-0,01) 2010-08-06
MetLife OFE 797 454 5,88 797 454 5,61 (-0,20) 2010-08-06
MetLife OFE 797 454 5,88 797 454 5,81 2010-08-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2010-06-21
Śnieżka SA w celu umorzenia 0 (-2 911) 0,00 (-0,02) 0 (-2 911) 0,00 (-0,02) 2010-06-21
Mikrut Stanisław 33 333 0,26 (0,02) 166 665 1,14 (-0,03) 2009-09-22
Mikrut Stanisław 33 333 0,24 166 665 1,17 2009-09-22
Mikrut Stanisław 33 333 0,24 166 665 1,17 (-0,04) 2009-09-22
Mikrut Stanisław 33 333 (-593 800) 0,24 (-4,28) 166 665 (-593 800) 1,21 (-4,03) 2009-09-22
Mikrut Rafał 1 254 167 9,25 1 254 167 8,82 2009-09-22
Mikrut Rafał 1 254 167 9,25 1 254 167 8,82 (-0,32) 2009-09-22
Mikrut Rafał 1 254 167 9,25 (-0,68) 1 254 167 9,14 (0,57) 2009-09-22
Mikrut Rafał 1 254 167 (593 800) 9,93 (5,17) 1 254 167 (593 800) 8,57 (4,02) 2009-09-22
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 911 0,02 2 911 0,02 (0,01) 2009-08-20
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 911 0,02 2 911 0,01 (-0,01) 2009-08-20
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 911 (-296 413) 0,02 (-2,14) 2 911 (-296 413) 0,02 (-2,04) 2009-08-20
Ogółem 13 553 587 0 14 215 251 (-1 338 336) 0 2009-08-20
Ogółem 13 553 587 (-296 413) 0 15 553 587 (741 919) 0 2009-08-20
Mikrut Stanisław 627 133 4,52 (-0,10) 760 465 5,24 (0,35) 2009-08-11
Mikrut Stanisław 627 133 4,62 760 465 4,89 (-0,46) 2009-08-11
Mikrut Stanisław 627 133 (593 800) 4,62 (4,38) 760 465 (593 800) 5,35 (4,23) 2009-08-11
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 660 367 4,76 (-0,11) 660 367 4,55 (0,31) 2009-08-11
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 660 367 4,87 660 367 4,24 (-0,40) 2009-08-11
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 660 367 (-593 800) 4,87 (-4,18) 660 367 (-593 800) 4,64 (-3,82) 2009-08-11
Śnieżka SA w celu umorzenia 299 324 (493) 2,16 (0,01) 299 324 (493) 2,06 (0,01) 2009-07-31
Śnieżka SA w celu umorzenia 298 831 (514) 2,15 298 831 (514) 2,05 (0,04) 2009-07-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 298 317 (296 465) 2,15 (2,14) 298 317 (296 465) 2,01 (2,00) 2009-06-30
Śnieżka SA w celu umorzenia 1 852 (-296 413) 0,01 (-2,14) 1 852 (-296 413) 0,01 (-2,04) 2009-06-25
Śnieżka SA w celu umorzenia 298 265 (1 852) 2,15 (0,01) 298 265 (1 852) 2,05 (0,01) 2009-06-24
Śnieżka SA w celu umorzenia 296 413 (2 139) 2,14 (0,02) 296 413 (2 139) 2,04 (0,02) 2009-06-12
Śnieżka SA w celu umorzenia 294 274 (1 565) 2,12 (0,01) 294 274 (1 565) 2,02 (0,01) 2009-06-03
Śnieżka SA w celu umorzenia 292 709 (1 490) 2,11 (0,01) 292 709 (1 490) 2,01 (0,01) 2009-06-02
Śnieżka SA w celu umorzenia 291 219 (1 478) 2,10 (0,01) 291 219 (1 478) 2,00 (0,01) 2009-05-29
Śnieżka SA w celu umorzenia 289 741 (824) 2,09 (0,01) 289 741 (824) 1,99 (0,01) 2009-05-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 288 917 (1 010) 2,08 (0,01) 288 917 (1 010) 1,98 2009-05-21
Śnieżka SA w celu umorzenia 287 907 (447) 2,07 287 907 (447) 1,98 (0,01) 2009-05-19
Śnieżka SA w celu umorzenia 287 460 (276) 2,07 287 460 (276) 1,97 2009-05-14
Śnieżka SA w celu umorzenia 287 184 (240) 2,07 287 184 (240) 1,97 2009-05-12
Śnieżka SA w celu umorzenia 286 944 (396) 2,07 (0,01) 286 944 (396) 1,97 2009-05-08
Śnieżka SA w celu umorzenia 286 548 (609) 2,06 286 548 (609) 1,97 (0,01) 2009-04-30
Śnieżka SA w celu umorzenia 285 939 (690) 2,06 (0,01) 285 939 (690) 1,96 2009-04-27
Śnieżka SA w celu umorzenia 285 249 (5 253) 2,05 (0,03) 285 249 (5 253) 1,96 (0,04) 2009-04-07
Śnieżka SA w celu umorzenia 279 996 (2 527) 2,02 (0,02) 279 996 (2 527) 1,92 (0,02) 2009-04-02
Śnieżka SA w celu umorzenia 277 469 (5 582) 2,00 (0,04) 277 469 (5 582) 1,90 (0,04) 2009-04-01
Śnieżka SA w celu umorzenia 271 887 (2 947) 1,96 (0,02) 271 887 (2 947) 1,86 (0,02) 2009-03-31
Śnieżka SA w celu umorzenia 268 940 (5 238) 1,94 (0,04) 268 940 (5 238) 1,84 (0,03) 2009-03-27
Śnieżka SA w celu umorzenia 263 702 (10 510) 1,90 (0,08) 263 702 (10 510) 1,81 (0,08) 2009-03-26
Śnieżka SA w celu umorzenia 253 192 (10 032) 1,82 (0,07) 253 192 (10 032) 1,73 (0,07) 2009-03-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 243 160 (4 398) 1,75 (0,03) 243 160 (4 398) 1,66 (0,03) 2009-03-20
Śnieżka SA w celu umorzenia 238 762 (9 978) 1,72 (0,07) 238 762 (9 978) 1,63 (0,07) 2009-03-19
Śnieżka SA w celu umorzenia 228 784 (9 585) 1,65 (0,07) 228 784 (9 585) 1,56 (0,06) 2009-03-16
Śnieżka SA w celu umorzenia 219 199 (9 202) 1,58 (0,07) 219 199 (9 202) 1,50 (0,07) 2009-03-12
Śnieżka SA w celu umorzenia 209 997 (8 324) 1,51 (0,06) 209 997 (8 324) 1,43 (0,06) 2009-03-11
Śnieżka SA w celu umorzenia 201 673 (4 039) 1,45 (0,03) 201 673 (4 039) 1,37 (0,02) 2009-03-09
Śnieżka SA w celu umorzenia 197 634 (3 973) 1,42 (0,03) 197 634 (3 973) 1,35 (0,03) 2009-03-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 193 661 (11 098) 1,39 (0,08) 193 661 (11 098) 1,32 (0,08) 2009-03-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 182 563 (3 472) 1,31 (0,02) 182 563 (3 472) 1,24 (0,02) 2009-03-02
Śnieżka SA w celu umorzenia 179 091 (5 688) 1,29 (0,04) 179 091 (5 688) 1,22 (0,04) 2009-02-26
Śnieżka SA w celu umorzenia 173 403 (2 492) 1,25 (0,02) 173 403 (2 492) 1,18 (0,02) 2009-02-25
Śnieżka SA w celu umorzenia 170 911 (1 100) 1,23 (0,01) 170 911 (1 100) 1,16 (0,01) 2009-02-24
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2009-02-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 169 811 (1 040) 1,22 (0,01) 169 811 (1 040) 1,15 2009-02-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 168 771 (720) 1,21 168 771 (720) 1,15 (0,01) 2009-02-18
Śnieżka SA w celu umorzenia 168 051 (1 480) 1,21 (0,01) 168 051 (1 480) 1,14 (0,01) 2009-02-16
Śnieżka SA w celu umorzenia 166 571 (731) 1,20 (0,01) 166 571 (731) 1,13 2009-02-13
Śnieżka SA w celu umorzenia 165 840 (2 726) 1,19 (0,02) 165 840 (2 726) 1,13 (0,02) 2009-02-12
Śnieżka SA w celu umorzenia 163 114 (1 432) 1,17 (0,01) 163 114 (1 432) 1,11 (0,01) 2009-02-10
Śnieżka SA w celu umorzenia 161 682 (1 434) 1,16 (0,01) 161 682 (1 434) 1,10 (0,01) 2009-02-09
Śnieżka SA w celu umorzenia 160 248 (1 443) 1,15 (0,01) 160 248 (1 443) 1,09 (0,01) 2009-02-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 158 805 (1 409) 1,14 (0,01) 158 805 (1 409) 1,08 (0,01) 2009-02-05
Śnieżka SA w celu umorzenia 157 396 (1 418) 1,13 (0,01) 157 396 (1 418) 1,07 (0,01) 2009-02-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 155 978 (1 420) 1,12 (0,01) 155 978 (1 420) 1,06 (0,01) 2009-02-03
Śnieżka SA w celu umorzenia 154 558 (1 462) 1,11 (0,01) 154 558 (1 462) 1,05 (0,01) 2009-01-30
Śnieżka SA w celu umorzenia 153 096 (1 545) 1,10 (0,01) 153 096 (1 545) 1,04 (0,01) 2009-01-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 151 551 (1 406) 1,09 (0,01) 151 551 (1 406) 1,03 (0,01) 2009-01-27
Śnieżka SA w celu umorzenia 150 145 (1 374) 1,08 (0,01) 150 145 (1 374) 1,02 (0,01) 2009-01-26
Śnieżka SA w celu umorzenia 148 771 (1 347) 1,07 (0,01) 148 771 (1 347) 1,01 (0,01) 2009-01-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 147 424 (1 354) 1,06 (0,01) 147 424 (1 354) 1,00 (0,01) 2009-01-22
Śnieżka SA w celu umorzenia 146 070 (2 739) 1,05 (0,02) 146 070 (2 739) 0,99 (0,02) 2009-01-21
Śnieżka SA w celu umorzenia 143 331 (1 409) 1,03 (0,01) 143 331 (1 409) 0,97 (0,01) 2009-01-16
Śnieżka SA w celu umorzenia 141 922 (1 646) 1,02 (0,01) 141 922 (1 646) 0,96 (0,01) 2009-01-15
Śnieżka SA w celu umorzenia 140 276 (1 596) 1,01 (0,01) 140 276 (1 596) 0,95 (0,01) 2009-01-14
Śnieżka SA w celu umorzenia 138 680 (1 579) 1,00 (0,02) 138 680 (1 579) 0,94 (0,01) 2009-01-12
Śnieżka SA w celu umorzenia 137 101 (1 616) 0,98 (0,01) 137 101 (1 616) 0,93 (0,01) 2009-01-09
Śnieżka SA w celu umorzenia 135 485 (1 573) 0,97 (0,01) 135 485 (1 573) 0,92 (0,01) 2009-01-08
Śnieżka SA w celu umorzenia 133 912 (1 968) 0,96 (0,01) 133 912 (1 968) 0,91 (0,02) 2009-01-07
Śnieżka SA w celu umorzenia 131 944 (1 970) 0,95 (0,02) 131 944 (1 970) 0,89 (0,01) 2009-01-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 129 974 (1 840) 0,93 (0,01) 129 974 (1 840) 0,88 (0,01) 2009-01-05
Śnieżka SA w celu umorzenia 128 134 (469) 0,92 128 134 (469) 0,87 (0,01) 2008-12-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 127 665 (1 288) 0,92 (0,01) 127 665 (1 288) 0,86 2008-12-22
Śnieżka SA w celu umorzenia 126 377 (2 394) 0,91 (0,02) 126 377 (2 394) 0,86 (0,02) 2008-12-18
Śnieżka SA w celu umorzenia 123 983 (2 242) 0,89 (0,02) 123 983 (2 242) 0,84 (0,02) 2008-12-15
Śnieżka SA w celu umorzenia 121 741 (7 823) 0,87 (0,05) 121 741 (7 823) 0,82 (0,05) 2008-12-11
Śnieżka SA w celu umorzenia 113 918 (5 394) 0,82 (0,04) 113 918 (5 394) 0,77 (0,04) 2008-12-05
Śnieżka SA w celu umorzenia 108 524 (7 284) 0,78 (0,05) 108 524 (7 284) 0,73 (0,05) 2008-12-03
Śnieżka SA w celu umorzenia 101 240 (2 220) 0,73 (0,02) 101 240 (2 220) 0,68 (0,01) 2008-11-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 99 020 (6 661) 0,71 (0,05) 99 020 (6 661) 0,67 (0,05) 2008-11-25
Śnieżka SA w celu umorzenia 92 359 (8 939) 0,66 (0,06) 92 359 (8 939) 0,62 (0,06) 2008-11-21
Śnieżka SA w celu umorzenia 83 420 (4 259) 0,60 (0,03) 83 420 (4 259) 0,56 (0,03) 2008-11-13
Śnieżka SA w celu umorzenia 79 161 (4 329) 0,57 (0,03) 79 161 (4 329) 0,53 (0,03) 2008-10-31
Śnieżka SA w celu umorzenia 74 832 (4 323) 0,54 (0,04) 74 832 (4 323) 0,50 (0,03) 2008-10-30
Śnieżka SA w celu umorzenia 70 509 (4 218) 0,50 (0,03) 70 509 (4 218) 0,47 (0,03) 2008-10-29
Śnieżka SA w celu umorzenia 66 291 (4 110) 0,47 (0,03) 66 291 (4 110) 0,44 (0,02) 2008-10-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 62 181 (3 802) 0,44 (0,02) 62 181 (3 802) 0,42 (0,03) 2008-10-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 58 379 (3 533) 0,42 (0,03) 58 379 (3 533) 0,39 (0,02) 2008-10-22
Śnieżka SA w celu umorzenia 54 846 (859) 0,39 (0,01) 54 846 (859) 0,37 (0,01) 2008-10-20
Śnieżka SA w celu umorzenia 53 987 (647) 0,38 53 987 (647) 0,36 2008-10-16
Śnieżka SA w celu umorzenia 53 340 (552) 0,38 53 340 (552) 0,36 (0,01) 2008-10-15
Śnieżka SA w celu umorzenia 52 788 (578) 0,38 (0,01) 52 788 (578) 0,35 2008-10-14
Śnieżka SA w celu umorzenia 52 210 (596) 0,37 52 210 (596) 0,35 (0,01) 2008-10-10
Śnieżka SA w celu umorzenia 51 614 (20 000) 0,37 (0,15) 51 614 (20 000) 0,34 (0,13) 2008-10-09
Śnieżka SA w celu umorzenia 31 614 (652) 0,22 31 614 (652) 0,21 (0,01) 2008-10-08
Śnieżka SA w celu umorzenia 30 962 (598) 0,22 (0,01) 30 962 (598) 0,20 2008-10-07
Śnieżka SA w celu umorzenia 30 364 (590) 0,21 30 364 (590) 0,20 2008-10-06
Śnieżka SA w celu umorzenia 29 774 (640) 0,21 29 774 (640) 0,20 (0,01) 2008-10-03
Śnieżka SA w celu umorzenia 29 134 (507) 0,21 (0,01) 29 134 (507) 0,19 2008-10-02
Śnieżka SA w celu umorzenia 28 627 (2 831) 0,20 (0,02) 28 627 (2 831) 0,19 (0,02) 2008-09-25
Śnieżka SA w celu umorzenia 25 796 (3 078) 0,18 (0,02) 25 796 (3 078) 0,17 (0,02) 2008-09-24
Śnieżka SA w celu umorzenia 22 718 (5 992) 0,16 (0,04) 22 718 (5 992) 0,15 (0,04) 2008-09-23
Śnieżka SA w celu umorzenia 16 726 (2 831) 0,12 (0,02) 16 726 (2 831) 0,11 (0,02) 2008-09-11
Śnieżka SA w celu umorzenia 13 895 (2 770) 0,10 (0,02) 13 895 (2 770) 0,09 (0,02) 2008-09-10
Śnieżka SA w celu umorzenia 11 125 (2 734) 0,08 (0,02) 11 125 (2 734) 0,07 (0,02) 2008-09-09
Śnieżka SA w celu umorzenia 8 391 (2 660) 0,06 (0,02) 8 391 (2 660) 0,05 (0,02) 2008-09-05
Śnieżka SA w celu umorzenia 5 731 (2 288) 0,04 (0,02) 5 731 (2 288) 0,03 (0,01) 2008-09-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 3 443 (2 089) 0,02 (0,02) 3 443 (2 089) 0,02 (0,02) 2008-09-03
Śnieżka SA w celu umorzenia 1 354 0,00 1 354 (-2 173 646) 0,00 (-17,21) 2008-08-29
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2008-02-26
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2008-02-26
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2008-02-26
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2008-02-26
Ochab Walentyna 615 0,00 615 0,00 2008-02-26
Kęsek Janusz 100 0,00 100 0,00 2008-02-26
Mikrut Stanisław 33 333 (-727 133) 0,24 (-5,25) 166 665 (-1 260 465) 1,12 (-10,17) 2007-11-26
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 254 167 (66 667) 9,05 (1,05) 1 254 167 (66 667) 8,46 (1,46) 2007-11-26
Mikrut Piotr 1 254 166 9,25 1 787 498 12,57 2007-11-26
Mikrut Piotr 1 254 166 9,25 1 787 498 12,57 (-0,46) 2007-11-26
Mikrut Piotr 1 254 166 9,25 (0,20) 1 787 498 13,03 (0,97) 2007-11-26
Mikrut Piotr 1 254 166 9,05 (-0,20) 1 787 498 12,06 (0,57) 2007-11-26
Mikrut Piotr 1 254 166 (660 466) 9,25 (5,55) 1 787 498 (1 193 798) 11,49 (7,84) 2007-11-26
Ogółem 13 850 000 0 14 811 668 (-1 038 332) 0 2007-08-08
Ogółem 13 850 000 (-2 175 000) 0 15 850 000 (-780 000) 0 2007-07-26
Ogółem 16 025 000 0 16 630 000 (-1 395 000) 0 2007-07-24
Śnieżka SA w celu umorzenia 0 0,00 2 175 000 17,21 (17,21) 2007-06-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 0 (-2 175 000) 0,00 (-15,70) 0 (-2 175 000) 0,00 (-15,90) 2007-06-28
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 175 000 15,70 2 175 000 15,90 (-1,31) 2007-06-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 175 000 15,70 (2,13) 2 175 000 17,21 (3,81) 2007-06-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 175 000 13,57 2 175 000 13,40 (-1,64) 2007-06-04
Śnieżka SA w celu umorzenia 2 175 000 (375 000) 13,57 (2,34) 2 175 000 (375 000) 15,04 (5,06) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 15,86 3 208 335 19,77 (-2,42) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 15,86 (-2,49) 3 208 335 22,19 (-1,27) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 18,35 3 208 335 23,46 (-1,92) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 18,35 (-0,40) 3 208 335 25,38 (4,75) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 20,63 (-1,94) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 22,57 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 22,57 (-0,82) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 541 667 (8 333) 18,75 (2,95) 3 208 335 (41 665) 23,39 (3,88) 2007-06-04
Mikrut Stanisław 760 466 5,49 (0,75) 1 427 130 11,29 (2,50) 2007-06-04
Mikrut Stanisław 760 466 4,74 1 427 130 8,79 (-1,08) 2007-06-04
Mikrut Stanisław 760 466 4,74 (-0,75) 1 427 130 9,87 (-0,56) 2007-06-04
Mikrut Stanisław 760 466 (8 333) 5,49 (0,80) 1 427 130 (41 665) 10,43 (1,90) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,35 3 208 335 23,46 (-1,92) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,35 (-0,40) 3 208 335 25,38 (4,75) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 20,63 (-1,94) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 22,57 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,75 3 208 335 22,57 (-0,82) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 18,75 (2,89) 3 208 335 23,39 (3,62) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 15,86 3 208 335 19,77 (-2,42) 2007-06-04
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 541 667 (8 334) 15,86 (0,06) 3 208 335 (41 670) 22,19 (2,68) 2007-06-04
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 533 334 15,80 3 166 670 (133 336) 19,51 (2,69) 2007-02-26
Mikrut Stanisław 752 133 4,69 1 385 465 (133 332) 8,53 (1,59) 2007-02-26
Mikrut Piotr 593 700 3,70 593 700 3,65 (-0,45) 2007-02-26
Mikrut Piotr 593 700 3,70 (-0,58) 593 700 4,10 (-0,24) 2007-02-26
Mikrut Piotr 593 700 4,28 593 700 4,34 (-0,35) 2007-02-26
Mikrut Piotr 593 700 4,28 (-1,65) 593 700 4,69 (-0,25) 2007-02-26
Kęsek Janusz 100 0,00 100 0,00 2007-02-26
Kęsek Janusz 100 0,00 100 0,00 2007-02-26
Kęsek Janusz 100 0,00 100 0,00 2007-02-26
Kęsek Janusz 100 (-100) 0,00 100 (-100) 0,00 2007-02-26
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 533 333 15,80 3 166 665 (133 332) 19,51 (2,69) 2007-02-26
Artio Global Management LLC 383 654 (-606 125) 2,39 (-4,58) 383 654 (-606 125) 2,12 (-3,98) 2007-02-06
Mikrut Kazimierz z Eko-Świat sp. z o.o. 600 000 (-1 800 000) 3,74 (-11,23) 700 000 (-2 200 000) 3,88 (-12,20) 2007-01-29
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 533 334 (33 334) 15,80 (-9,20) 3 033 334 (33 334) 16,82 (-8,18) 2007-01-26
Mikrut Stanisław 752 133 (33 333) 4,69 (0,17) 1 252 133 (33 333) 6,94 (0,14) 2007-01-26
Mikrut Kazimierz z Eko-Świat sp. z o.o. 2 400 000 (-100 000) 14,97 (-10,03) 2 900 000 (-100 000) 16,08 (-8,92) 2007-01-26
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 533 333 (33 333) 15,80 (-9,20) 3 033 333 (33 333) 16,82 (-8,18) 2007-01-26
Śnieżka SA w celu umorzenia 1 800 000 11,23 1 800 000 9,98 2007-01-12
Ogółem 16 025 000 (125 000) 0 18 025 000 (125 000) 0 2006-09-19
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2006-08-11
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2006-08-11
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2006-08-11
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2006-08-11
Wiatr Stanisław 438 0,00 438 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Waśko Witold 198 0,00 198 0,00 2006-08-11
Kęsek Janusz 200 0,00 200 0,00 2006-08-11
Kęsek Janusz 200 0,00 200 0,00 2006-08-11
Ogółem 15 900 000 (1 700 000) 0 17 900 000 (1 700 000) 0 2006-05-24
NN Investment Partners TFI SA 0 (-817 560) 0,00 (-5,75) 0 (-817 560) 0,00 (-5,04) 2005-01-17
Artio Global Management LLC 989 779 6,97 (0,75) 989 779 6,10 (0,58) 2005-01-11
Artio Global Management LLC 989 779 6,22 (0,05) 989 779 5,52 (0,03) 2005-01-11
Artio Global Management LLC 989 779 6,17 989 779 5,49 2005-01-11
NN Investment Partners TFI SA 817 560 5,75 817 560 5,04 2004-09-07
Ogółem 14 200 000 (4 200 000) 0 16 200 000 (4 200 000) 0 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 8,00 (0,54) 1 187 500 7,00 (0,37) 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 7,46 (0,05) 1 187 500 6,63 (0,05) 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 7,41 1 187 500 6,58 (-1,63) 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 7,41 (-1,16) 1 187 500 8,21 (-0,47) 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 8,57 1 187 500 8,68 (-0,71) 2003-12-23
Mikrut Rafał z PPHU 2M sp. z o.o. 1 187 500 (594 500) 8,57 (2,64) 1 187 500 (594 500) 9,39 (4,45) 2003-12-23
PPHU 2M sp. z o.o. 593 800 5,93 593 800 4,94 2003-11-30
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 500 000 25,00 (7,40) 3 000 000 25,00 (6,49) 2003-11-30
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 500 000 17,60 (1,88) 3 000 000 18,51 (1,76) 2003-11-30
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 500 000 15,72 (0,12) 3 000 000 16,75 (0,11) 2003-11-30
Pater Jerzy z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. 2 500 000 15,60 3 000 000 16,64 2003-11-30
Ogółem 10 000 000 0 12 000 000 0 2003-11-30
Mikrut Stanisław 718 800 4,52 (0,04) 1 218 800 6,80 (0,04) 2003-11-30
Mikrut Stanisław 718 800 4,48 1 218 800 6,76 2003-11-30
Mikrut Stanisław 718 800 4,48 (-2,70) 1 218 800 6,76 (-3,39) 2003-11-30
Mikrut Stanisław 718 800 7,18 (2,12) 1 218 800 10,15 (2,63) 2003-11-30
Mikrut Stanisław 718 800 5,06 1 218 800 7,52 2003-11-30
Mikrut Rafał 593 000 5,93 593 000 4,94 2003-11-30
Mikrut Piotr 593 700 5,93 593 700 4,94 2003-11-30
Mikrut Kazimierz z K.Mikrut sp. z o.o. 2 500 000 25,00 (7,40) 3 000 000 25,00 (6,49) 2003-11-30
Mikrut Kazimierz z Eko-Świat sp. z o.o. 2 500 000 17,60 (1,88) 3 000 000 18,51 (1,76) 2003-11-30
Mikrut Kazimierz z Eko-Świat sp. z o.o. 2 500 000 15,72 (0,12) 3 000 000 16,75 (0,11) 2003-11-30
Mikrut Kazimierz z Eko-Świat sp. z o.o. 2 500 000 15,60 3 000 000 16,64 2003-11-30
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 500 000 25,00 (7,40) 3 000 000 25,00 (6,49) 2003-11-30
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 500 000 17,60 (1,88) 3 000 000 18,51 (1,76) 2003-11-30
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 500 000 15,72 (0,12) 3 000 000 16,75 (0,11) 2003-11-30
Cymbor Stanisław z PPHU Iwona i Stanisław Cymbor sp. z o.o. 2 500 000 15,60 3 000 000 16,64 2003-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2018-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2017-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2016-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2016-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,10 zł
2014-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2012-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2011-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2011-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2010-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2010-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2009-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2009-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2008-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2008-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2007-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2006-03-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2005-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2004-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.