86,6000 zł
0,46% 0,4000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Komunikaty spółki - SNIEZKA

Wyniki finansowe
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Zmiana adresu strony internetowej
Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Powołanie nowego Członka Zarządu
Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.