84,6000 zł
0,24% 0,2000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Komunikaty spółki - SNIEZKA

Wyniki finansowe
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Zmiana adresu strony internetowej
Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Powołanie nowego Członka Zarządu
Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
SNIEZKA 0,24% 84,60
2021-07-23 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.