10,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
SimFabric SA (SIM)

Komunikaty spółki - SIMFABRIC

Złożenie przez spółkę zależną VRFabric S.A. wniosku o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect
Zakończenie I etapu produkcji Gry w oparciu o model "Play to Earn" oraz technologię blockchain
Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2022 r.
Wybór firmy audytorskiej
Korekta numeru raportu bieżącego nr 1/2020 i kolejnego
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
SimFabric Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
Zatwierdzenie prospektu SimFabric S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za I kwartał 2022 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
SIMFABRIC 0,00% 10,95
2022-09-29 14:18:40

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.