15,2000 zł
2,01% 0,3000 zł
SimFabric SA (SIM)

Komunikaty spółki - SIMFABRIC

Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań
Zatwierdzenie prospektu SimFabric S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za I kwartał 2022 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
Istotne informacje dotyczące Blind Warrior Sp. z o.o. – spółki zależnej od Emitenta
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok obrotowy
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021
SIMFABRIC 2,01% 15,20
2022-08-12 11:49:01

Kalendarium

  • Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.625.000 akcji serii A i 625.000 akcji serii B. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.