12,6000 zł
-0,79% -0,1000 zł
Selena FM SA (SEL)

Komunikaty spółki - SELENAFM

Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM SA w dniu 27 05 2019
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Selena FM S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za 2018 rok
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.