16,3000 zł
-1,21% -0,2000 zł
Selena FM SA (SEL)

Komunikaty spółki - SELENAFM

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego
Otrzymanie zawiadomienia od spółki Syrius Investments S.a.r.l.
Wyniki finansowe
Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
Wyniki finansowe
Udzielenie gwarancji przez Emitenta
Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.