24,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Selena FM SA (SEL)

Komunikaty spółki - SELENAFM

Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Powołanie członków Zarządu Selena FM S.A. na nową kadencję
Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2021 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.