15,5700 zł
0,86% 0,1320 zł
Banco Santander S.A. (SAN)

Akcjonariat - SANTANDER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 258 744 044 041,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 618 114 582 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 905 520 491
Liczba głosów na WZA: 16 618 114 582 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,48%
Kapitał akcyjny: 8 309 057 291,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 905 520 491
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 (7,07%) 1 174 125 888 (7,07%) 2014-11-21 -
Chase Nominees 887 201 233 (5,34%) 887 201 233 (5,34%) 2014-11-21 -
Blackrock Inc. 844 193 370 (5,08%) 844 193 370 (5,08%) 2019-10-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 12 584 414 659
83 686 357 482,35
0,50 6,65 12 584 414 659
6 292 207 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-21

2014-12-03
akcje zwykłe cena w EUR 256 046 919
0,50 12 840 461 578
6 420 230 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-05-08
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 3 200 111 868
0,50 16 040 573 446
8 020 286 723,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-04
prawo poboru 10:1 w EUR 1 458 232 745
7 072 428 813,25
4,85
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w EUR 381 540 640
0,50 16 422 114 086
8 211 057 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-09-12
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 196 000 496
0,50 16 618 114 582
8 309 057 291,00
KDPW:
KRS:
GPW:


prawo poboru 142:1 ekwiwalent dywidendy 2017-04-07 112 961 784

KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2020-10-27 722 526 720
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Blackrock Inc. 811 937 633 (-29 864 963) 4,89 (-0,29) 811 937 633 (-29 864 963) 4,89 (-0,29) 2019-10-21
Blackrock Inc. 841 802 596 5,18 (0,11) 841 802 596 5,18 (0,11) 2019-05-09
Blackrock Inc. 841 802 596 (50 290 573) 5,07 (0,20) 841 802 596 (50 290 573) 5,07 (0,20) 2019-05-09
Blackrock Inc. 791 512 023 (-92 165 627) 4,87 (-0,57) 791 512 023 (-92 165 627) 4,87 (-0,57) 2019-04-15
Blackrock Inc. 883 677 650 (153 534 954) 5,44 (0,94) 883 677 650 (153 534 954) 5,44 (0,94) 2019-02-01
OFE Pocztylion portfel 318 934 0,00 318 934 0,00 2018-12-31
NN OFE portfel 483 224 0,00 483 224 0,00 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 3 490 914 0,02 3 490 914 0,02 2018-12-31
Aegon OFE portfele 343 781 0,00 343 781 0,00 2018-12-31
Blackrock Inc. 730 142 696 (-152 269 704) 4,50 (-1,00) 730 142 696 (-152 269 704) 4,50 (-1,00) 2018-12-07
Blackrock Inc. 882 412 400 (116 152 328) 5,50 (0,72) 882 412 400 (116 152 328) 5,50 (0,72) 2018-05-03
Blackrock Inc. 766 260 072 (147 221 419) 4,78 (-0,04) 766 260 072 (147 221 419) 4,78 (-0,04) 2018-04-19
Blackrock Inc. 619 038 653 (-214 612 477) 4,82 (-0,38) 619 038 653 (-268 423 867) 4,82 (-0,71) 2017-07-20
Blackrock Inc. 833 651 130 (107 859 457) 5,20 (-0,45) 887 462 520 (161 670 847) 5,53 (-0,12) 2017-07-04
Blackrock Inc. 725 791 673 (11 976 787) 5,65 (0,09) 725 791 673 (11 976 787) 5,65 (0,09) 2016-10-25
Blackrock Inc. 713 814 886 (-436 262) 5,56 713 814 886 (-436 262) 5,56 2016-08-24
Blackrock Inc. 714 251 148 (-15 440 353) 5,56 (-0,12) 714 251 148 (-15 440 353) 5,56 (-0,12) 2016-08-23
Blackrock Inc. 729 691 501 (18 485 457) 5,68 (0,15) 729 691 501 (18 485 457) 5,68 (0,15) 2015-08-06
Blackrock Inc. 711 206 044 (6 567 684) 5,53 (-0,06) 711 206 044 (6 567 684) 5,53 (-0,06) 2015-07-29
Blackrock Inc. 704 638 360 5,59 (0,11) 704 638 360 5,59 (0,11) 2015-04-29
Blackrock Inc. 704 638 360 (-147 428 765) 5,48 (0,17) 704 638 360 (-177 774 040) 5,48 (-0,02) 2015-04-29
The Bank of New York Mellon 673 266 184 5,24 (1,04) 673 266 184 5,24 (1,04) 2014-11-21
The Bank of New York Mellon 673 266 184 4,20 (-1,14) 673 266 184 4,20 (-1,14) 2014-11-21
The Bank of New York Mellon 673 266 184 5,34 673 266 184 5,34 2014-11-21
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 7,32 (0,09) 1 174 125 888 7,32 (0,09) 2014-11-21
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 7,23 (-2,09) 1 174 125 888 7,23 (-2,09) 2014-11-21
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 9,32 (0,18) 1 174 125 888 9,32 (0,18) 2014-11-21
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 9,14 (1,82) 1 174 125 888 9,14 (1,82) 2014-11-21
State Street Bank & Trust 1 174 125 888 7,32 1 174 125 888 7,32 2014-11-21
Chase Nominees 887 201 233 7,04 (0,14) 887 201 233 7,04 (0,14) 2014-11-21
Chase Nominees 887 201 233 6,90 (1,37) 887 201 233 6,90 (1,37) 2014-11-21
Chase Nominees 887 201 233 5,53 887 201 233 5,53 2014-11-21
Chase Nominees 887 201 233 5,53 (0,07) 887 201 233 5,53 (0,07) 2014-11-21
Chase Nominees 887 201 233 5,46 887 201 233 5,46 2014-11-21
Blackrock Inc. 852 067 125 5,31 (0,06) 882 412 400 5,50 (0,07) 0000-00-00
Blackrock Inc. 852 067 125 5,25 882 412 400 5,43 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2021-04-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2019-10-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2019-05-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-04-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-02-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2019-01-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2018-05-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-02-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-01-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-10-20 Prawo poboru 142:1
2017-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-08-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-07 Prawo poboru 10:1
2017-05-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-02-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-01-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-10-19 Prawo poboru 87:1
2016-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2016-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2016-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2016-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2016-02-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2016-02-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2016-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2015-12-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2015-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-04-14 Prawo poboru 46:1
2015-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-02-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-01-14 Prawo poboru 44:1
2015-01-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.