0,36 zł
9,09% 0,03 zł
REGNON SA (REG)

Komunikaty spółki - REGNON

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika zarządu nad całością przedsiębiorstwa
Oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
Wyniki finansowe
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Zmiana składu Zarządu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 29 czerwca 2017 roku.
Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
Zgłoszenie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 4 Ksh.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w dniu 1 czerwca 2017 r.
REGNON 9,09% 0,36
2017-10-02 15:01:59

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl