0,1170 zł
30,00% 0,0270 zł
REGNON SA (REG)

Komunikaty spółki - REGNON

Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna.
Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Wyniki finansowe
Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019-2020.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
REGNON 30,00% 0,12
2019-12-04 11:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. zmian w składzie RN, rozwiązania i likwidacji spółki oraz powołania likwidatora spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.