0,7950 zł
-9,66% -0,0850 zł
REGNON SA (REG)

Komunikaty spółki - REGNON

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Informacja o braku możliwości publikacji raportu okresowego w wyznaczonym terminie.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r.
Uchwała drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 roku.
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
REGNON -9,66% 0,80
2020-09-30 15:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.