0,7950 zł
-9,66% -0,0850 zł
REGNON SA (REG)

Akcjonariat - REGNON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 793 771,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 4 772 040 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 627 106
Liczba głosów na WZA: 4 772 040 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,01%
Kapitał akcyjny: 47 720 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 627 106
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ecospirit OÜ 1 537 863 (32,23%) 1 537 863 (32,23%) 2021-02-10 -
Wiwex invest s.r.o. kontrolowany przez Madoran Enterpises Limited 893 913 (18,73%) 893 913 (18,73%) 2020-08-10 -
Jamstar sp. z o.o. 477 203 (10,00%) 477 203 (10,00%) 2015-09-22 -
Instytut Technik Multimedialnych sp. z o.o. 239 877 (5,03%) 239 877 (5,03%) 2016-08-08 -
Grendysa Artur 239 649 (5,02%) 239 649 (5,02%) 2012-03-28 -
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. NWZ 238 601 (5,00%) 238 601 (5,00%) 2020-07-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 16 600 000
0,10 198 507 480
198 507 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 6 420 000
0,10 223 232 500
22 323 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 47 680 000
0,10 181 907 480
18 190 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 8 320 000
0,10 134 227 480
13 422 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
podwyższenie kapitału 23 000 000
125 907 480
12 590 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-31
2011-01-19
podwyższenie kapitału seria K 2 080 000
0,10 225 312 500
22 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria H i I 16 982 500
0,10 76 292 500
7 629 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 000 000
0,10 235 312 500
23 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria G 50 000 000
0,10 59 310 000
5 931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-14
realizacja oferty menedżerskiej seria L 2 000 000
0,10 237 312 500
23 731 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
2012-04-02
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 544 930
0,10 247 857 430
24 785 743,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-03
realizacja oferty menedżerskiej 7 801 532
0,10 255 658 962
25 565 896,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
realizacja oferty menedżerskiej seria L 12 544 930
0,10 268 203 892
26 820 389,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
realizacja oferty menedżerskiej seria M 20 800 108
0,10 477 204 000
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
seria D 167 000
1,00 781 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2005-05-31
split 1:100
1,00 614 000
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-31
seria C 4 800
100,00 6 140
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
2015-02-12
seria B 335
100,00 1 340
134 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 305 020
0,10 216 812 500
21 681 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
2011-11-14
seria A - akcje założycielskie 1997-11-13 1 005
100 500,00
100,00 100,00 1 005
100 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
1997-11-25
2015-02-12
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A1, A2 i A3 2006-11-02 300 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2006-11-02
0,10 7 810 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
seria E - subskrypcja publiczna 2006-11-02 1 500 000
30 000 000,00
0,10 20,00 9 310 000
931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2007-07-04
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-21 18 320 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2009-10-21 150 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-11-25 6 982 500
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-06-29 26 614 980
0,10 102 907 480
10 290 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-27
2010-11-17
seria L - oferta menedżerska za imienne warranty subskrypcyjne serii L 2011-09-29 160 000 000
16 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-12-29 290 625 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pronox SA na Regnon SA 2012-04-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
scalenie akcji 100:1 2015-03-09
10,00 4 772 040
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
2015-08-31
renumeracja akcji: seria N i O 2015-03-09
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2016-06-29 3 579 030
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2018-09-10
100,00 477 204
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-17
split 1:10 2020-08-26
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
UAB INCH Baltija 73 205 (-733 217) 1,53 (-15,37) 73 205 (-733 217) 1,53 (-15,37) 2021-02-10
Exclusive House sp. z o.o. 0 (-723 818) 0,00 (-15,17) 0 (-723 818) 0,00 (-15,17) 2021-02-10
Exclusive House sp. z o.o. 723 818 (73 748) 15,17 (1,55) 723 818 (73 748) 15,17 (1,55) 2020-08-25
Stronger sp. z o.o. 47 454 (-429 389) 0,99 (-9,00) 47 454 (-429 389) 0,99 (-9,00) 2020-08-10
Exclusive House sp. z o.o. 650 070 (238 601) 13,62 (5,00) 650 070 (238 601) 13,62 (5,00) 2020-08-10
UAB INCH Baltija NWZ 806 422 (56 724) 16,90 (1,19) 806 422 (56 724) 16,90 (1,19) 2020-07-27
Exclusive House sp. z o.o. NWZ 411 469 (122 538) 8,62 (2,57) 411 469 (122 538) 8,62 (2,57) 2020-07-27
UAB INCH Baltija 749 698 (61 380) 15,71 (1,29) 749 698 (61 380) 15,71 (1,29) 2020-03-04
UAB INCH Baltija 688 318 14,42 688 318 14,42 2020-02-26
Exclusive House sp. z o.o. 288 931 6,05 288 931 6,05 2019-12-18
Wiwex invest s.r.o. ZWZ, kontrolowany przez Madoran Enterpises Limited 464 524 9,00 (-0,73) 464 524 9,00 (-0,73) 2016-06-29
Wiwex invest s.r.o. ZWZ 464 524 (152 175) 9,73 (3,18) 464 524 (152 175) 9,73 (3,18) 2016-06-29
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. 238 601 (-238 602) 5,00 (-5,00) 238 601 (-238 602) 5,00 (-5,00) 2016-03-09
Wiwex invest s.r.o. 312 349 (73 811) 6,55 (1,55) 312 349 (73 811) 6,55 (1,55) 2016-01-28
Wiwex invest s.r.o. 238 538 5,00 238 538 5,00 2016-01-26
Wiwex invest s.r.o. 238 538 (-238 550) 5,00 (-4,99) 238 538 (-238 550) 5,00 (-4,99) 2016-01-26
Ergomed sp. z o.o. 238 591 5,00 238 591 5,00 2016-01-15
Ergomed sp. z o.o. 238 591 (-238 601) 5,00 (-4,99) 238 591 (-238 601) 5,00 (-4,99) 2016-01-15
Wiwex invest s.r.o. 477 088 9,99 477 088 9,99 2015-09-30
Stronger sp. z o.o. 476 843 9,99 476 843 9,99 2015-09-30
Newcredit OÜ 202 517 (-1 099 910) 4,24 (-23,05) 202 517 (-1 099 910) 4,24 (-23,05) 2015-09-30
Ergomed sp. z o.o. 477 192 9,99 477 192 9,99 2015-09-30
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. 477 203 10,00 477 203 10,00 2015-09-22
Ace Land Ltd. 8 086 463 (-104 000 000) 1,69 (-21,79) 8 086 463 (-104 000 000) 1,69 (-21,79) 2015-04-22
Regnon SA w likwidacji zakup akcji własnych 0 (-2) 0,00 2 0,00 2014-11-28
Newcredit OÜ 1 302 427 (-128 940 323) 27,29 1 302 427 (-128 940 323) 27,29 2014-11-28
Newcredit OÜ 130 242 750 (107 671 320) 27,29 (18,91) 130 242 750 (107 671 320) 27,29 (18,91) 2014-11-28
Ace Land Ltd. 112 086 463 23,48 112 086 463 23,48 2014-11-28
Canuela Holdings Ltd. 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 2014-11-27
Newcredit OÜ 22 571 430 8,38 22 571 430 8,38 2014-11-26
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 2014-06-11
Canuela Holdings Ltd. 20 000 000 (-15 000 000) 7,42 (-7,45) 20 000 000 (-15 000 000) 7,42 (-7,29) 2014-06-11
Regnon SA w likwidacji zakup akcji własnych 2 0,00 2 0,00 2013-04-03
CMS SA 2 000 000 (-1 360 000) 0,80 (-0,55) 2 000 000 (-1 360 000) 0,79 (-0,55) 2012-04-26
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 203 984 (-9 490 834) 3,30 (-4,21) 8 203 984 (-9 490 834) 3,27 (-4,16) 2012-04-16
CMS SA 3 360 000 (-6 140 000) 1,35 (-2,65) 3 360 000 (-6 140 000) 1,34 (-2,62) 2012-04-11
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 1 107 355 (-41 042 645) 0,46 (-17,45) 1 107 355 (-41 042 645) 0,46 (-17,25) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 9,66 (0,29) 23 964 922 9,56 (0,28) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 9,37 (0,44) 23 964 922 9,28 (0,35) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,93 23 964 922 8,93 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,93 (0,03) 23 964 922 8,93 (0,03) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,90 (3,88) 23 964 922 8,90 (3,88) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 5,02 (-5,07) 23 964 922 5,02 (-4,97) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 10,09 23 964 922 9,99 2012-03-28
CMS SA 9 500 000 (-2 000 000) 4,00 (-1,15) 9 500 000 (-2 000 000) 3,96 (-1,13) 2012-03-26
GKS GieKSa Katowice SA 0 (-1 400 000) 0,00 (-0,59) 0 (-1 400 000) 0,00 (-0,58) 2012-03-23
GKS GieKSa Katowice SA 1 400 000 (-2 350 000) 0,59 (-1,08) 1 400 000 (-2 350 000) 0,58 (-1,08) 2011-12-22
Canuela Holdings Ltd. 35 000 000 14,87 (14,87) 35 000 000 14,71 (14,71) 2011-12-20
Canuela Holdings Ltd. 0 (-25 000 000) 0,00 (-11,19) 0 (-25 000 000) 0,00 (-11,07) 2011-12-20
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,67 (0,02) 1 667 799 0,66 (0,02) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,65 (0,03) 1 667 799 0,64 (0,02) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,62 (0,01) 1 667 799 0,62 (0,01) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,61 (0,61) 1 667 799 0,61 (0,61) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,00 (-0,74) 1 667 799 0,00 (-0,73) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,74 (0,04) 1 667 799 0,73 (0,03) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,70 1 667 799 0,70 (0,01) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 (-2 000 000) 0,70 (-0,94) 1 667 799 (-2 000 000) 0,69 (-0,93) 2011-12-14
GKS GieKSa Katowice SA 3 750 000 (-4 720 000) 1,67 (-2,12) 3 750 000 (-4 720 000) 1,66 (-2,09) 2011-12-14
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 7,51 (0,06) 17 694 818 7,43 (0,06) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 7,45 (0,32) 17 694 818 7,37 (0,31) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 (-1 984 896) 7,13 (-1,68) 17 694 818 (-1 984 896) 7,06 (-1,65) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 679 714 (1 984 896) 8,81 (0,89) 19 679 714 (1 984 896) 8,71 (0,88) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 (-2 184 896) 7,92 (-0,98) 17 694 818 (-2 184 896) 7,83 (-0,97) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 879 714 (-4 505 182) 8,90 (-2,02) 19 879 714 (-4 505 182) 8,80 (-1,99) 2011-12-09
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 24 384 896 (3 705 182) 10,92 (1,66) 24 384 896 (2 310 372) 10,79 (1,02) 2011-12-07
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 20 679 714 (-9 833 330) 9,26 (-4,40) 22 074 524 (-9 733 334) 9,77 (-4,31) 2011-12-07
Warmenbad Investments Ltd. 3 016 500 (-16 967 000) 1,28 (-8,78) 3 033 000 (-16 967 000) 1,27 (-8,67) 2011-12-06
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 513 044 (2 333 334) 13,66 (1,04) 31 807 858 (2 333 334) 14,08 (1,03) 2011-12-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 28 179 710 (-2 433 334) 12,62 (-1,09) 29 474 524 (-2 433 334) 13,05 (-1,08) 2011-12-05
Canuela Holdings Ltd. 25 000 000 11,19 (0,57) 25 000 000 11,07 (0,57) 2011-11-29
Canuela Holdings Ltd. 25 000 000 (-3 533 000) 10,62 (-2,16) 25 000 000 (-3 533 000) 10,50 (-2,13) 2011-11-29
CMS SA 11 500 000 5,15 (0,27) 11 500 000 5,09 (0,26) 2011-11-25
CMS SA 11 500 000 4,88 (0,88) 11 500 000 4,83 (0,83) 2011-11-25
CMS SA 11 500 000 (-8 214 980) 4,00 (-5,93) 11 500 000 (-8 214 980) 4,00 (-5,80) 2011-11-25
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 42 150 000 17,91 (0,15) 42 150 000 17,71 (0,14) 2011-11-20
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 42 150 000 (-1 383 000) 17,76 (-4,17) 42 150 000 (-1 383 000) 17,57 (-4,07) 2011-11-20
Jawoszek Mariusz 3 667 799 (-1 192 201) 1,64 (-0,60) 3 667 799 (-1 860 001) 1,62 (-0,89) 2011-11-14
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 613 044 13,71 (-0,40) 31 907 858 14,13 (-0,41) 2011-11-04
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 613 044 (29 557) 14,11 (0,01) 31 907 858 (29 557) 14,54 (0,01) 2011-11-04
GKS GieKSa Katowice SA 8 470 000 3,79 8 470 000 3,75 2011-10-31
Jawoszek Mariusz 4 860 000 2,24 (2,24) 5 527 800 2,51 (2,51) 2011-10-27
Jawoszek Mariusz 0 (-8 617 799) 0,00 (-4,34) 0 (-9 285 598) 0,00 (-4,61) 2011-10-27
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 9 705 200 (-10 000 000) 4,34 (-4,48) 9 705 200 (-10 000 000) 4,29 (-4,43) 2011-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 (-0,02) 2 200 0,00 (-0,01) 2011-09-30
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 4,00 (-5,71) 10 000 000 4,00 (-5,48) 2011-09-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 583 487 (30 549 834) 14,10 (14,09) 31 878 301 (31 844 648) 14,53 (14,52) 2011-09-13
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 21,93 (1,86) 43 533 000 21,64 (1,80) 2011-07-04
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 20,07 (0,07) 43 533 000 19,84 (0,84) 2011-07-04
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 (-20 000 000) 20,00 (-12,00) 43 533 000 (-20 000 000) 19,00 (-12,59) 2011-07-04
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 10,06 (0,85) 20 000 000 9,94 (0,83) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 9,21 (0,26) 20 000 000 9,11 (0,26) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 8,95 (0,46) 20 000 000 8,85 (0,45) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 8,49 20 000 000 8,40 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz 33 653 (-26 244 814) 0,01 (-13,22) 33 653 (-27 539 628) 0,01 (-13,70) 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 26 278 467 13,23 (1,11) 27 573 281 13,71 (1,15) 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 26 278 467 (7 033 653) 12,12 (1,63) 27 573 281 (7 033 653) 12,56 (1,52) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 (0,01) 33 250 0,01 (0,01) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,00 (-0,01) 33 250 0,00 (-0,01) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,42 (-2,65) 20 000 000 7,42 (-2,52) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 10,07 (0,85) 20 000 000 9,94 (0,83) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 9,22 (0,27) 20 000 000 9,11 (0,26) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,95 (0,46) 20 000 000 8,85 (0,45) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,49 (0,07) 20 000 000 8,40 (0,07) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,42 (0,36) 20 000 000 8,33 (0,35) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,06 (0,24) 20 000 000 7,98 (0,24) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,82 (0,37) 20 000 000 7,74 (0,29) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,45 20 000 000 7,45 2011-06-30
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 63 533 000 (-63 403 680) 32,00 (-31,94) 63 533 000 (-63 420 180) 31,59 (-31,54) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 28 533 000 (-20 000 000) 12,78 (-9,60) 28 533 000 (-20 000 000) 12,63 (-9,49) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 48 533 000 (20 000 000) 22,38 (9,22) 48 533 000 (20 000 000) 22,12 (9,12) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 28 533 000 13,16 28 533 000 13,00 2011-06-30
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 8,82 (-1,10) 19 705 200 8,72 (-1,07) 2011-06-29
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 9,92 (0,84) 19 705 200 9,79 (0,81) 2011-06-29
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 9,08 19 705 200 8,98 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,93 19 714 980 9,80 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,93 (0,84) 19 714 980 9,80 (0,82) 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,09 (0,26) 19 714 980 8,98 (0,25) 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 8,83 (8,83) 19 714 980 8,73 (8,73) 2011-06-29
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 126 936 680 (8 000 000) 63,94 (-1,44) 126 953 180 (8 000 000) 63,13 (-1,34) 2011-06-27
CMS SA 0 (-8 000 000) 0,00 (-6,35) 0 (-8 000 000) 0,00 (-6,22) 2011-06-27
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 65,38 (0,50) 118 953 180 64,47 (0,48) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 64,88 (4,97) 118 953 180 63,99 (4,07) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 59,91 118 953 180 59,92 (0,77) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 (56 000 000) 59,91 (9,93) 118 953 180 (56 000 000) 59,15 (10,15) 2011-06-22
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 10,49 (0,80) 20 539 628 11,04 (0,70) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 9,69 20 539 628 10,34 (0,13) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 9,69 (-5,59) 20 539 628 10,21 (-5,77) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 15,28 (4,71) 20 539 628 15,98 (4,85) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 (13 000 000) 10,57 (5,62) 20 539 628 (13 000 000) 11,13 (5,27) 2011-04-21
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 62 936 680 49,98 (15,39) 62 953 180 49,00 (14,88) 2011-04-21
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 62 936 680 (-16 000 000) 34,59 (-28,10) 62 953 180 (-16 000 000) 34,12 (-27,33) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz 6 244 814 (-4 500 000) 4,95 (-5,49) 7 539 628 (-4 500 000) 5,86 (-5,55) 2011-04-20
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 78 936 680 (7 824 950) 62,69 (6,22) 78 953 180 (7 841 450) 61,45 (6,10) 2011-04-18
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 111 730 (-179 000) 56,47 (-12,80) 71 111 730 (-195 500) 55,35 (-12,24) 2011-01-17
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 290 730 69,27 (12,65) 71 307 230 67,59 (12,09) 2010-12-30
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 290 730 (37 691 550) 56,62 (12,58) 71 307 230 (37 708 050) 55,50 (12,90) 2010-12-30
CMS SA 8 000 000 6,35 8 000 000 6,22 2010-12-30
Smagorowicz Dariusz 10 744 814 10,44 (1,91) 12 039 628 11,41 (2,04) 2010-12-15
Smagorowicz Dariusz 10 744 814 (-30 000) 8,53 (-0,02) 12 039 628 9,37 2010-12-15
Smagorowicz Dariusz 10 774 814 (-14 992 200) 8,55 (-16,48) 12 039 628 (-15 022 200) 9,37 (-16,16) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,34 (0,37) 9 285 598 (-1) 4,61 (0,38) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 3,97 (-4,40) 9 285 599 (1) 4,23 (-4,57) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 8,37 (-60,07) 9 285 598 8,80 (1,58) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 68,44 (61,60) 9 285 598 7,22 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 6,84 (2,11) 9 285 598 7,22 (2,19) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,73 (0,03) 9 285 598 5,03 (0,04) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,70 (0,36) 9 285 598 4,99 (0,32) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 (-16 500 000) 4,34 (-20,06) 9 285 598 (-16 500 000) 4,67 (-19,66) 2010-12-15
Smagorowicz Dariusz 25 767 014 25,03 27 061 828 25,53 (-0,12) 2010-10-20
Smagorowicz Dariusz 25 767 014 (4 500 000) 25,03 (-2,84) 27 061 828 (4 500 000) 25,65 (-2,95) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 9,71 (5,24) 10 000 000 9,48 (5,06) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 (9 000 000) 4,47 (-3,47) 10 000 000 4,42 (-3,36) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 1 000 000 (-9 000 000) 7,94 10 000 000 7,78 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 7,94 (2,45) 10 000 000 7,78 (2,36) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,49 (0,04) 10 000 000 5,42 (0,05) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,45 (0,42) 10 000 000 5,37 (0,34) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,03 10 000 000 5,03 (0,06) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,03 (-4,68) 10 000 000 4,97 (-4,46) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 9,71 (5,10) 10 000 000 9,43 (4,88) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 4,61 10 000 000 4,55 2010-10-20
Jawoszek Mariusz 25 117 799 24,40 25 785 598 24,33 (-0,11) 2010-10-20
Jawoszek Mariusz 25 117 799 (4 500 000) 24,40 (-2,62) 25 785 598 (4 500 000) 24,44 (-2,54) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 44,04 (11,40) 33 599 180 42,60 (10,90) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 32,64 33 599 180 31,70 (-0,15) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 (7 614 980) 32,64 (-1,41) 33 599 180 (7 614 980) 31,85 (-1,09) 2010-10-20
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 27,87 (17,98) 22 561 828 28,60 (18,25) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 9,89 (-17,98) 22 561 828 10,35 (-18,07) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 27,87 (7,21) 22 561 828 28,42 (7,14) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 (3 450 000) 20,66 (-9,38) 22 561 828 (3 450 000) 21,28 (-9,60) 2010-08-30
Ideon SA 25 984 200 (7 804 200) 34,05 (10,23) 25 984 200 (7 804 200) 32,94 (9,89) 2010-06-28
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 (17,43) 21 285 598 26,98 (17,22) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 9,59 (-17,43) 21 285 598 9,76 (-17,06) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 21 285 598 26,82 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 21 285 598 26,82 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 (6,99) 21 285 598 26,82 (6,74) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 (3 450 000) 20,03 (-8,91) 21 285 598 (3 450 000) 20,08 (-8,73) 2010-06-18
Sosiński Maciej 1 262 037 2,00 1 262 037 2,00 2010-03-01
Sosiński Maciej 1 262 037 2,00 (-11,55) 1 262 037 2,00 (-8,19) 2010-01-14
Smagorowicz Dariusz 17 817 014 30,04 (6,69) 19 111 828 30,88 (6,65) 2010-01-14
Smagorowicz Dariusz 17 817 014 (16 522 200) 23,35 (9,45) 19 111 828 (16 522 200) 24,23 (3,32) 2010-01-14
Jawoszek Mariusz 17 167 799 28,94 (6,44) 17 835 598 28,81 (6,20) 2010-01-14
Jawoszek Mariusz 17 167 799 (16 500 000) 22,50 (15,33) 17 835 598 (16 500 000) 22,61 (11,83) 2010-01-14
Ideon SA 18 180 000 23,82 (-6,83) 18 180 000 23,05 (-6,32) 2010-01-14
Ideon SA 18 180 000 (17 000 000) 30,65 (17,98) 18 180 000 (17 000 000) 29,37 (19,84) 2010-01-14
Amada Investment LLC 614 000 1,03 (-5,56) 1 211 500 1,95 (-7,83) 2010-01-14
Ginter Piotr 20 800 0,00 (-0,22) 37 300 0,00 (-0,30) 2009-10-21
Sosiński Maciej 1 262 037 13,55 (11,43) 1 262 037 10,19 (8,16) 2009-10-19
Sosiński Maciej 1 262 037 (-1 180 000) 2,12 (-24,11) 1 262 037 (-1 180 000) 2,03 (-17,69) 2009-10-19
Ideon SA 1 180 000 12,67 (10,69) 1 180 000 9,53 (7,63) 2009-10-19
Ideon SA 1 180 000 1,98 1 180 000 1,90 2009-10-19
Sosiński Maciej 2 442 037 (-341 113) 26,23 (-3,66) 2 442 037 (-341 113) 19,72 (-2,76) 2009-10-01
Mrozik Przemysław 2 200 0,02 (0,02) 2 200 0,01 (0,01) 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 (-0,01) 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,01 (0,01) 2 200 0,00 2009-09-30
Amada Investment LLC 614 000 6,59 (5,56) 1 211 500 9,78 (7,83) 2009-08-27
Amada Investment LLC 614 000 1,03 (-6,83) 1 211 500 (-16 500) 1,95 (-9,33) 2009-08-27
Sosiński Maciej 2 783 150 (-207 850) 29,89 (-2,23) 2 783 150 (-207 850) 22,48 (-1,67) 2009-07-27
Sosiński Maciej 2 991 000 (-79 000) 32,12 (-7,18) 2 991 000 (-79 000) 24,15 (-4,06) 2009-07-17
Mrozik Przemysław 0 (-1 000) 0,00 (-0,01) 0 (-1 000) 0,00 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,04 (0,03) 61 400 0,07 (0,04) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,02 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,02 (-0,01) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (-0,03) 61 400 0,02 (-0,05) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,04 (0,03) 61 400 0,07 (0,05) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (0,01) 61 400 0,02 (0,02) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,00 (-0,02) 61 400 0,00 (-0,05) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,05 (0,03) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (-0,01) 61 400 0,02 (-0,03) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,05 (0,03) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (-0,23) 61 400 0,02 (-0,02) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,24 (0,23) 61 400 0,04 (0,02) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (-0,31) 61 400 0,02 (-0,47) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,32 (0,30) 61 400 0,49 (0,45) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,04 (0,02) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 (-0,04) 61 400 0,02 (-0,07) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,05 (0,04) 61 400 0,09 (0,06) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Minkina Tomasz 30 700 0,01 61 400 0,02 2009-06-30
Ginter Piotr 20 800 0,22 37 300 (16 500) 0,30 (0,14) 2009-06-30
Secus Investment sp. z o.o. 517 994 (-212 894) 5,56 (-2,29) 517 994 (-212 894) 4,18 (-1,72) 2009-05-25
Secus Investment sp. z o.o. 730 888 (-474 611) 7,85 (-5,09) 730 888 (-474 611) 5,90 (-3,83) 2009-05-24
Mrozik Przemysław 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-05-15
Mrozik Artur 0 (-184 200) 0,00 (-2,35) 0 (-368 400) 0,00 (-3,38) 2009-05-15
Secus Investment sp. z o.o. 1 205 499 (-37 091) 12,94 (-0,40) 1 205 499 (-37 091) 9,73 (-0,30) 2009-05-04
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 13,90 (11,72) 2 589 628 20,91 (16,73) 2008-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 2,18 (-11,72) 2 589 628 (6 853) 4,18 (-16,68) 2008-11-14
Jawoszek Mariusz 667 799 7,17 (6,05) 1 335 598 10,78 (8,63) 2008-11-14
Jawoszek Mariusz 667 799 1,12 (-6,05) 1 335 598 (17 949) 2,15 (-8,49) 2008-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 (4 703) 13,90 (0,05) 2 582 775 (4 703) 20,86 (0,04) 2008-10-30
Jawoszek Mariusz 667 799 (17 949) 7,17 (0,19) 1 317 649 (17 949) 10,64 (0,15) 2008-10-30
Smagorowicz Dariusz 1 290 111 (2 150) 13,85 (0,02) 2 578 072 (2 150) 20,82 (0,02) 2008-10-16
Smagorowicz Dariusz 1 287 961 (3 850) 13,83 (0,04) 2 575 922 (7 700) 20,80 (0,06) 2008-10-15
Smagorowicz Dariusz 1 284 111 13,79 2 568 222 (9 146) 20,74 (0,07) 2008-06-30
Smagorowicz Dariusz 1 284 111 (1 898) 13,79 (0,02) 2 559 076 (1 898) 20,67 (0,02) 2008-06-13
Smagorowicz Dariusz 1 282 213 (7 248) 13,77 (0,08) 2 557 178 (7 248) 20,65 (0,06) 2008-06-10
Jawoszek Mariusz 649 850 (29 000) 6,98 (0,32) 1 299 700 (58 000) 10,49 (0,47) 2008-04-04
Smagorowicz Dariusz 1 274 965 (1 697) 13,69 (0,02) 2 549 930 (3 394) 20,59 (0,03) 2008-03-25
Smagorowicz Dariusz 1 273 268 (6 000) 13,67 (0,06) 2 546 536 (12 000) 20,56 (0,09) 2008-02-28
Jawoszek Mariusz 620 850 6,66 1 241 700 10,02 2008-02-15
Jawoszek Krystyna 0 (-614 000) 0,00 (-7,86) 0 (-1 228 000) 0,00 (-11,28) 2008-02-15
Smagorowicz Dariusz 1 267 268 (2 018) 13,61 (0,02) 2 534 536 (4 036) 20,47 (0,03) 2008-01-14
Smagorowicz Dariusz 1 265 250 (7 700) 13,59 (0,09) 2 530 500 (15 400) 20,44 (0,13) 2007-11-22
Smagorowicz Dariusz 1 257 550 13,50 2 515 100 (8 700) 20,31 (0,07) 2007-11-14
Secus Investment sp. z o.o. 1 242 590 (-338 334) 13,34 (-3,64) 1 242 590 (-341 347) 10,03 (-2,76) 2007-11-14
Maślanka Grzegorz 0 (-23 243) 0,00 (-0,24) 0 (-23 243) 0,00 (-0,18) 2007-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 257 550 (8 700) 13,50 (0,09) 2 506 400 (8 700) 20,24 (0,07) 2007-10-05
Smagorowicz Dariusz 1 248 850 13,41 2 497 700 (-300 000) 20,17 (-2,42) 2007-08-14
Maślanka Grzegorz 23 243 0,24 23 243 0,18 2007-08-14
Ginter Piotr 20 800 0,22 20 800 0,16 2007-08-14
Smagorowicz Dariusz 1 248 850 (10 000) 13,41 (0,11) 2 797 700 (20 000) 22,59 (0,16) 2007-07-24
Secus Investment sp. z o.o. 1 580 924 16,98 1 583 937 12,79 2007-07-18
Smagorowicz Dariusz 1 238 850 (5 000) 13,30 (0,05) 2 777 700 (310 000) 22,43 (2,50) 2007-06-27
Smagorowicz Dariusz 1 233 850 (1 350) 13,25 (0,02) 2 467 700 (2 700) 19,93 (0,02) 2007-06-12
Smagorowicz Dariusz 1 232 500 (4 500) 13,23 (-2,49) 2 465 000 (9 000) 19,91 (-2,66) 2007-06-01
Sosiński Maciej 3 070 000 39,30 (6,33) 3 070 000 28,21 (3,42) 2006-11-20
Sosiński Maciej 3 070 000 32,97 3 070 000 24,79 2006-11-20
Smagorowicz Dariusz 1 228 000 15,72 (2,53) 2 456 000 22,57 (2,74) 2006-11-20
Smagorowicz Dariusz 1 228 000 13,19 2 456 000 19,83 2006-11-20
Secus sp. z o.o. 1 259 250 16,12 1 259 250 11,57 2006-11-20
Mrozik Artur 184 200 2,35 (0,38) 368 400 3,38 (0,41) 2006-11-20
Mrozik Artur 184 200 1,97 368 400 2,97 2006-11-20
Jawoszek Krystyna 614 000 7,86 (1,27) 1 228 000 11,28 (1,37) 2006-11-20
Jawoszek Krystyna 614 000 6,59 1 228 000 9,91 2006-11-20
Amada Investment LLC 614 000 7,86 (1,27) 1 228 000 11,28 (1,37) 2006-11-20
Amada Investment LLC 614 000 6,59 1 228 000 9,91 2006-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-31 Split 100:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.