0,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
REGNON SA (REG)

Akcjonariat - REGNON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 381 763,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 4 772 040 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 898 096
Liczba głosów na WZA: 4 772 040 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,78%
Kapitał akcyjny: 47 720 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 898 096
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jamstar sp. z o.o. 477 203 (10,00%) 477 203 (10,00%) 2015-09-22 -
Stronger sp. z o.o. 476 843 (9,99%) 476 843 (9,99%) 2015-09-30 -
Wiwex invest s.r.o. ZWZ, kontrolowany przez Madoran Enterpises Limited 464 524 (9,00%) 464 524 (9,00%) 2016-06-29 -
Instytut Technik Multimedialnych sp. z o.o. 239 877 (5,03%) 239 877 (5,03%) 2016-08-08 -
Grendysa Artur 239 649 (5,02%) 239 649 (5,02%) 2012-03-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 16 600 000
0,00
0,10 0,00 198 507 480
198 507 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 6 420 000
0,00
0,10 0,00 223 232 500
22 323 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 47 680 000
0,00
0,10 0,00 181 907 480
18 190 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 8 320 000
0,00
0,10 0,00 134 227 480
13 422 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2011-11-14
podwyższenie kapitału 23 000 000
0,00
0,00 0,00 125 907 480
12 590 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-31
2011-01-19
podwyższenie kapitału seria K 2 080 000
0,00
0,10 0,00 225 312 500
22 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria H i I 16 982 500
0,00
0,10 0,00 76 292 500
7 629 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-28
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 000 000
0,00
0,10 0,00 235 312 500
23 531 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-15
2012-04-02
podwyższenie kapitału seria G 50 000 000
0,00
0,10 0,00 59 310 000
5 931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-14
realizacja oferty menedżerskiej seria L 2 000 000
0,00
0,10 0,00 237 312 500
23 731 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
2012-04-02
realizacja oferty menedżerskiej seria L 10 544 930
0,00
0,10 0,00 247 857 430
24 785 743,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-03
realizacja oferty menedżerskiej 7 801 532
0,00
0,10 0,00 255 658 962
25 565 896,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
realizacja oferty menedżerskiej seria L 12 544 930
0,00
0,10 0,00 268 203 892
26 820 389,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
realizacja oferty menedżerskiej seria M 20 800 108
0,00
0,10 0,00 477 204 000
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
seria D 167 000
0,00
1,00 0,00 781 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2005-05-31
split 1:100 0
0,00
1,00 0,00 614 000
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-31
seria C 4 800
0,00
100,00 0,00 6 140
614 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
2015-02-12
seria B 335
0,00
100,00 0,00 1 340
134 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2000-12-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 18 305 020
0,00
0,10 0,00 216 812 500
21 681 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
2011-11-14
seria A - akcje założycielskie 1997-11-13 1 005
100 500,00
100,00 100,00 1 005
100 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
1997-11-25
2015-02-12
seria E - subskrypcja publiczna 2006-11-02 1 500 000
30 000 000,00
0,10 20,00 9 310 000
931 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-27
2007-07-04
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A1, A2 i A3 2006-11-02 300 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2006-11-02 0
0,00
0,10 0,00 7 810 000
781 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-20
seria G - subskrypcja prywatna 2009-10-21 150 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-21 18 320 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-11-25 6 982 500
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-06-29 26 614 980
0,00
0,10 0,00 102 907 480
10 290 748,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-27
2010-11-17
seria L - oferta menedżerska za imienne warranty subskrypcyjne serii L 2011-09-29 160 000 000
16 000 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-12-29 290 625 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pronox SA na Regnon SA 2012-04-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-25
scalenie akcji 100:1 2015-03-09 0
0,00
10,00 0,00 4 772 040
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
2015-08-31
renumeracja akcji: seria N i O 2015-03-09 0
0,00
10,00 10,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2016-06-29 3 579 030
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2018-09-10 0
0,00
100,00 0,00 477 204
47 720 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wiwex invest s.r.o. ZWZ 464 524 (152 175) 9,73 (3,18) 464 524 (152 175) 9,73 (3,18) 2016-06-29
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. 238 601 (-238 602) 5,00 (-5,00) 238 601 (-238 602) 5,00 (-5,00) 2016-03-09
Wiwex invest s.r.o. 312 349 (73 811) 6,55 (1,55) 312 349 (73 811) 6,55 (1,55) 2016-01-28
Wiwex invest s.r.o. 238 538 5,00 238 538 5,00 2016-01-26
Wiwex invest s.r.o. 238 538 (-238 550) 5,00 (-4,99) 238 538 (-238 550) 5,00 (-4,99) 2016-01-26
Ergomed sp. z o.o. 238 591 5,00 238 591 5,00 2016-01-15
Ergomed sp. z o.o. 238 591 (-238 601) 5,00 (-4,99) 238 591 (-238 601) 5,00 (-4,99) 2016-01-15
Wiwex invest s.r.o. 477 088 9,99 477 088 9,99 2015-09-30
Newcredit OÜ 202 517 (-130 040 233) 4,24 (-23,05) 202 517 (-130 040 233) 4,24 (-23,05) 2015-09-30
Ergomed sp. z o.o. 477 192 9,99 477 192 9,99 2015-09-30
Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. 477 203 10,00 477 203 10,00 2015-09-22
Ace Land Ltd. 8 086 463 (-104 000 000) 1,69 (-21,79) 8 086 463 (-104 000 000) 1,69 (-21,79) 2015-04-22
Regnon SA w restrukturyzacji zakup akcji własnych 0 (-2) 0,00 2 0,00 2014-11-28
Ogółem 477 204 000 (209 000 108) 0 477 204 000 (209 000 108) 0 2014-11-28
Newcredit OÜ 130 242 750 (128 940 323) 27,29 130 242 750 (128 940 323) 27,29 2014-11-28
Newcredit OÜ 1 302 427 (-21 269 003) 27,29 (18,91) 1 302 427 (-21 269 003) 27,29 (18,91) 2014-11-28
Ace Land Ltd. 112 086 463 23,48 112 086 463 23,48 2014-11-28
Canuela Holdings Ltd. 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 0 (-20 000 000) 0,00 (-7,42) 2014-11-27
Newcredit OÜ 22 571 430 8,38 22 571 430 8,38 2014-11-26
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 0 (-20 000 000) 0,00 (-9,22) 0 (-20 000 000) 0,00 (-9,11) 2014-06-11
Canuela Holdings Ltd. 20 000 000 (-15 000 000) 7,42 (-7,45) 20 000 000 (-15 000 000) 7,42 (-7,29) 2014-06-11
Regnon SA w restrukturyzacji zakup akcji własnych 2 0,00 2 0,00 2013-04-03
Ogółem 268 203 892 (-1 000 000) 0 268 203 892 (-1 000 000) 0 2012-05-25
Ogółem 269 203 892 (13 544 930) 0 269 203 892 (10 968 317) 0 2012-05-25
Ogółem 255 658 962 (7 801 532) 0 258 235 575 (7 801 532) 0 2012-04-27
CMS SA 2 000 000 (-1 360 000) 0,80 (-0,55) 2 000 000 (-1 360 000) 0,79 (-0,55) 2012-04-26
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 203 984 (-11 475 730) 3,30 (-5,51) 8 203 984 (-11 475 730) 3,27 (-5,44) 2012-04-16
CMS SA 3 360 000 (-6 140 000) 1,35 (-2,65) 3 360 000 (-6 140 000) 1,34 (-2,62) 2012-04-11
Ogółem 247 857 430 (10 544 930) 0 250 434 043 (10 544 930) 0 2012-04-03
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 1 107 355 (-41 042 645) 0,46 (-17,45) 1 107 355 (-41 042 645) 0,46 (-17,25) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 9,37 (0,44) 23 964 922 9,28 (0,35) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,93 23 964 922 8,93 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,93 (0,03) 23 964 922 8,93 (0,03) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 8,90 (3,88) 23 964 922 8,90 (3,88) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 5,02 (-5,07) 23 964 922 5,02 (-4,97) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 10,09 (0,43) 23 964 922 9,99 (0,43) 2012-03-28
Grendysa Artur 23 964 922 9,66 23 964 922 9,56 2012-03-28
CMS SA 9 500 000 (-2 000 000) 4,00 (-1,15) 9 500 000 (-2 000 000) 3,96 (-1,13) 2012-03-26
GKS GieKSa Katowice SA 0 (-1 400 000) 0,00 (-0,59) 0 (-1 400 000) 0,00 (-0,58) 2012-03-23
Ogółem 237 312 500 (2 000 000) 0 239 889 113 (2 000 000) 0 2012-03-07
GKS GieKSa Katowice SA 1 400 000 (-2 350 000) 0,59 (-1,08) 1 400 000 (-2 350 000) 0,58 (-1,08) 2011-12-22
Canuela Holdings Ltd. 35 000 000 14,87 (14,87) 35 000 000 14,71 (14,71) 2011-12-20
Canuela Holdings Ltd. 0 (-25 000 000) 0,00 (-11,19) 0 (-25 000 000) 0,00 (-11,07) 2011-12-20
Ogółem 235 312 500 (12 080 000) 0 237 889 113 (12 080 000) 0 2011-12-15
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,70 1 667 799 0,70 (0,01) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,70 (0,03) 1 667 799 0,69 (0,03) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,67 (0,02) 1 667 799 0,66 (0,02) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,65 (0,03) 1 667 799 0,64 (0,02) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,62 (0,01) 1 667 799 0,62 (0,01) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,61 (0,61) 1 667 799 0,61 (0,61) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 0,00 (-0,74) 1 667 799 0,00 (-0,73) 2011-12-14
Jawoszek Mariusz 1 667 799 (-2 000 000) 0,74 (-0,90) 1 667 799 (-2 000 000) 0,73 (-0,89) 2011-12-14
GKS GieKSa Katowice SA 3 750 000 (-4 720 000) 1,67 (-2,12) 3 750 000 (-4 720 000) 1,66 (-2,09) 2011-12-14
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 679 714 (1 984 896) 8,81 (0,89) 19 679 714 (1 984 896) 8,71 (0,88) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 7,92 (0,41) 17 694 818 7,83 (0,40) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 7,51 (0,06) 17 694 818 7,43 (0,06) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 7,45 (0,32) 17 694 818 7,37 (0,31) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 17 694 818 (-2 184 896) 7,13 (-1,77) 17 694 818 (-2 184 896) 7,06 (-1,74) 2011-12-12
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 879 714 (-4 505 182) 8,90 (-2,02) 19 879 714 (-4 505 182) 8,80 (-1,99) 2011-12-09
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 24 384 896 (3 705 182) 10,92 (1,66) 24 384 896 (2 310 372) 10,79 (1,02) 2011-12-07
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 20 679 714 (-9 833 330) 9,26 (-4,40) 22 074 524 (-9 733 334) 9,77 (-4,31) 2011-12-07
Warmenbad Investments Ltd. 3 016 500 (-16 967 000) 1,28 (-8,78) 3 033 000 (-16 967 000) 1,27 (-8,67) 2011-12-06
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 513 044 (2 333 334) 13,66 (1,04) 31 807 858 (2 333 334) 14,08 (1,03) 2011-12-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 28 179 710 (-2 433 334) 12,62 (-1,49) 29 474 524 (-2 433 334) 13,05 (-1,49) 2011-12-05
Canuela Holdings Ltd. 25 000 000 11,19 (0,57) 25 000 000 11,07 (0,57) 2011-11-29
Canuela Holdings Ltd. 25 000 000 (-23 533 000) 10,62 (-11,76) 25 000 000 (-23 533 000) 10,50 (-11,62) 2011-11-29
CMS SA 11 500 000 5,15 (0,27) 11 500 000 5,09 (0,26) 2011-11-25
CMS SA 11 500 000 4,88 (0,88) 11 500 000 4,83 (0,83) 2011-11-25
CMS SA 11 500 000 (-8 214 980) 4,00 (-5,09) 11 500 000 (-8 214 980) 4,00 (-4,98) 2011-11-25
Ogółem 223 232 500 (6 420 000) 0 225 809 113 (6 420 000) 0 2011-11-22
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 42 150 000 17,91 (0,15) 42 150 000 17,71 (0,14) 2011-11-20
Ideon SA poprzez Canuela Holdings Ltd. 42 150 000 (-1 383 000) 17,76 (-4,17) 42 150 000 (-1 383 000) 17,57 (-4,07) 2011-11-20
Jawoszek Mariusz 3 667 799 (-1 192 201) 1,64 (-0,60) 3 667 799 (-1 860 001) 1,62 (-0,89) 2011-11-14
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 613 044 14,11 (0,40) 31 907 858 14,54 (0,41) 2011-11-04
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 613 044 (29 557) 13,71 (-0,39) 31 907 858 (29 557) 14,13 (-0,40) 2011-11-04
GKS GieKSa Katowice SA 8 470 000 3,79 8 470 000 3,75 2011-10-31
Jawoszek Mariusz 4 860 000 2,24 (2,24) 5 527 800 2,51 (2,51) 2011-10-27
Jawoszek Mariusz 0 (-8 617 799) 0,00 (-4,70) 0 (-9 285 598) 0,00 (-4,99) 2011-10-27
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 9 705 200 (-10 000 000) 4,34 (-5,58) 9 705 200 (-10 000 000) 4,29 (-5,50) 2011-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2011-09-30
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 4,00 (-1,03) 10 000 000 4,00 (-0,97) 2011-09-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 30 583 487 (30 549 834) 14,10 (14,09) 31 878 301 (31 844 648) 14,53 (14,52) 2011-09-13
Ogółem 216 812 500 (18 305 020) 0 219 389 113 (20 881 633) 0 2011-09-13
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 21,93 (1,86) 43 533 000 21,64 (1,80) 2011-07-04
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 20,07 (0,07) 43 533 000 19,84 (0,84) 2011-07-04
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 43 533 000 (-20 000 000) 20,00 (-12,00) 43 533 000 (-20 000 000) 19,00 (-12,59) 2011-07-04
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 10,06 (0,85) 20 000 000 9,94 (0,83) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 9,21 (0,26) 20 000 000 9,11 (0,26) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 8,95 (0,46) 20 000 000 8,85 (0,45) 2011-06-30
Warmenbad Investments Ltd. 19 983 500 8,49 20 000 000 8,40 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz 33 653 (-26 244 814) 0,01 (-13,22) 33 653 (-27 539 628) 0,01 (-13,70) 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 26 278 467 13,23 (1,11) 27 573 281 13,71 (1,15) 2011-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 26 278 467 (7 033 653) 12,12 (-3,16) 27 573 281 (7 033 653) 12,56 (-3,42) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 (0,01) 33 250 0,01 (0,01) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,00 (-0,01) 33 250 0,00 (-0,01) 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Król Ireneusz 33 250 0,01 33 250 0,01 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 9,22 (0,27) 20 000 000 9,11 (0,26) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,95 (0,46) 20 000 000 8,85 (0,45) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,49 (0,07) 20 000 000 8,40 (0,07) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,42 (0,36) 20 000 000 8,33 (0,35) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 8,06 (0,24) 20 000 000 7,98 (0,24) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,82 (0,37) 20 000 000 7,74 (0,29) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,45 (-2,62) 20 000 000 7,45 (-2,49) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 10,07 (2,65) 20 000 000 9,94 (2,52) 2011-06-30
Kancelaria Prawnicza Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń sp.j. 20 000 000 7,42 20 000 000 7,42 2011-06-30
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 63 533 000 (-63 403 680) 32,00 (-31,94) 63 533 000 (-63 420 180) 31,59 (-31,54) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 48 533 000 (20 000 000) 22,38 (9,22) 48 533 000 (20 000 000) 22,12 (9,12) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 28 533 000 13,16 (0,38) 28 533 000 13,00 (0,37) 2011-06-30
Canuela Holdings Ltd. 28 533 000 12,78 28 533 000 12,63 2011-06-30
4Energy SA 20 000 000 10,07 (10,07) 20 000 000 9,94 (9,94) 2011-06-30
4Energy SA 0 (-7 000 000) 0,00 (-3,52) 0 (-7 000 000) 0,00 (-3,48) 2011-06-30
4Energy SA 7 000 000 (-6 000 000) 3,52 (-6,80) 7 000 000 (-6 000 000) 3,48 (-6,63) 2011-06-30
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 9,92 (0,84) 19 705 200 9,79 (0,81) 2011-06-29
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 9,08 (0,26) 19 705 200 8,98 (0,26) 2011-06-29
Pałucki Janusz wraz z PREDIN INWEST Sp. z o.o. 19 705 200 8,82 19 705 200 8,72 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,09 (0,26) 19 714 980 8,98 (0,25) 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 8,83 (-1,10) 19 714 980 8,73 (-1,07) 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,93 19 714 980 9,80 2011-06-29
CMS SA 19 714 980 9,93 (9,93) 19 714 980 9,80 (9,80) 2011-06-29
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 126 936 680 (8 000 000) 63,94 (4,03) 126 953 180 (8 000 000) 63,13 (3,98) 2011-06-27
CMS SA 0 (-8 000 000) 0,00 (-6,35) 0 (-8 000 000) 0,00 (-6,22) 2011-06-27
Ogółem 198 507 480 0 198 507 480 (-2 576 613) 0 2011-06-24
Ogółem 198 507 480 (16 600 000) 0 201 084 093 (16 600 000) 0 2011-06-24
Ogółem 181 907 480 (-1 400 000) 0 184 484 093 (-1 400 000) 0 2011-06-22
Ogółem 183 307 480 (170 716 732) 0 185 884 093 (57 409 000) 0 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 59,91 (-5,47) 118 953 180 59,15 (-5,32) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 65,38 (0,50) 118 953 180 64,47 (0,48) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 64,88 (4,97) 118 953 180 63,99 (4,07) 2011-06-22
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 118 936 680 (56 000 000) 59,91 (9,93) 118 953 180 (56 000 000) 59,92 (10,92) 2011-06-22
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 15,28 (4,71) 20 539 628 15,98 (4,85) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 10,57 (0,08) 20 539 628 11,13 (0,09) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 10,49 (0,80) 20 539 628 11,04 (0,70) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 9,69 20 539 628 10,34 (0,13) 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 19 244 814 (13 000 000) 9,69 (4,74) 20 539 628 (13 000 000) 10,21 (4,35) 2011-04-21
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 62 936 680 49,98 (15,39) 62 953 180 49,00 (14,88) 2011-04-21
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 62 936 680 (-16 000 000) 34,59 (-28,10) 62 953 180 (-16 000 000) 34,12 (-27,33) 2011-04-21
4Energy SA 13 000 000 10,32 (10,32) 13 000 000 10,11 (10,11) 2011-04-21
4Energy SA 0 0,00 0 0,00 2011-04-21
Smagorowicz Dariusz 6 244 814 (-4 500 000) 4,95 (-5,49) 7 539 628 (-4 500 000) 5,86 (-5,55) 2011-04-20
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 78 936 680 (7 824 950) 62,69 (6,22) 78 953 180 (7 841 450) 61,45 (6,10) 2011-04-18
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 111 730 (-179 000) 56,47 (-0,15) 71 111 730 (-195 500) 55,35 (-0,15) 2011-01-17
Ogółem 12 590 748 (-113 316 732) 0 128 475 093 0 2010-12-31
Ogółem 125 907 480 (23 000 000) 0 128 475 093 (22 497 613) 0 2010-12-31
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 290 730 56,62 (-12,65) 71 307 230 55,50 (-12,09) 2010-12-30
Ideon SA wraz ze spółkami zależnymi 71 290 730 (37 691 550) 69,27 (25,23) 71 307 230 (37 708 050) 67,59 (24,99) 2010-12-30
CMS SA 8 000 000 6,35 8 000 000 6,22 2010-12-30
Smagorowicz Dariusz 10 744 814 10,44 (1,91) 12 039 628 11,41 (2,04) 2010-12-15
Smagorowicz Dariusz 10 744 814 (-30 000) 8,53 (-0,02) 12 039 628 9,37 2010-12-15
Smagorowicz Dariusz 10 774 814 (-14 992 200) 8,55 (-16,48) 12 039 628 (-15 022 200) 9,37 (-16,16) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,70 (0,36) 9 285 598 4,99 (0,32) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,34 9 285 598 4,67 (0,06) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 4,34 (0,37) 9 285 598 (-1) 4,61 (0,38) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 3,97 (-4,40) 9 285 599 (1) 4,23 (-4,57) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 8,37 (-60,07) 9 285 598 8,80 (1,58) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 68,44 (61,60) 9 285 598 7,22 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 6,84 (2,11) 9 285 598 7,22 (2,19) 2010-12-15
Jawoszek Mariusz 8 617 799 (-16 500 000) 4,73 (-19,67) 9 285 598 (-16 500 000) 5,03 (-19,30) 2010-12-15
Ogółem 102 907 480 0 105 977 480 (493 387) 0 2010-10-27
Ogółem 102 907 480 (-112 005 020) 0 105 484 093 (-112 498 407) 0 2010-10-27
Smagorowicz Dariusz 25 767 014 25,03 27 061 828 25,53 (-0,12) 2010-10-20
Smagorowicz Dariusz 25 767 014 (4 500 000) 25,03 (-2,84) 27 061 828 (4 500 000) 25,65 (-2,77) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,03 (0,42) 10 000 000 4,97 (0,42) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 4,61 (-5,10) 10 000 000 4,55 (-4,88) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 9,71 (5,24) 10 000 000 9,43 (5,01) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 4,47 (-5,24) 10 000 000 4,42 (-5,06) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 (9 000 000) 9,71 (1,77) 10 000 000 9,48 (1,70) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 1 000 000 (-9 000 000) 7,94 10 000 000 7,78 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 7,94 (2,45) 10 000 000 7,78 (2,36) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,49 (0,04) 10 000 000 5,42 (0,05) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,45 (0,42) 10 000 000 5,37 (0,34) 2010-10-20
Kowalczyk Wiesław 10 000 000 5,03 10 000 000 5,03 2010-10-20
Jawoszek Mariusz 25 117 799 24,40 25 785 598 24,33 (-0,11) 2010-10-20
Jawoszek Mariusz 25 117 799 (4 500 000) 24,40 (-2,62) 25 785 598 (4 500 000) 24,44 (-2,38) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 44,04 (11,40) 33 599 180 42,60 (10,90) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 32,64 33 599 180 31,70 (-0,15) 2010-10-20
Ideon SA 33 599 180 (7 614 980) 32,64 (-1,41) 33 599 180 (7 614 980) 31,85 (-1,09) 2010-10-20
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 27,87 (7,21) 22 561 828 28,42 (7,14) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 20,66 (-7,21) 22 561 828 21,28 (-7,32) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 27,87 (17,98) 22 561 828 28,60 (18,25) 2010-08-30
Smagorowicz Dariusz 21 267 014 (3 450 000) 9,89 (-20,15) 22 561 828 (3 450 000) 10,35 (-20,53) 2010-08-30
Ogółem 214 912 500 (138 620 000) 0 217 982 500 (138 620 000) 0 2010-06-29
Ogółem 76 292 500 0 79 362 500 (493 387) 0 2010-06-29
Ogółem 76 292 500 (16 982 500) 0 78 869 113 (16 982 500) 0 2010-06-28
Ideon SA 25 984 200 (7 804 200) 34,05 (3,40) 25 984 200 (7 804 200) 32,94 (3,57) 2010-06-28
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 (6,99) 21 285 598 26,82 (6,74) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 20,03 (-6,99) 21 285 598 20,08 (-6,90) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 (17,43) 21 285 598 26,98 (17,22) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 9,59 (-17,43) 21 285 598 9,76 (-17,06) 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 27,02 21 285 598 26,82 2010-06-18
Jawoszek Mariusz 20 617 799 (3 450 000) 27,02 (-1,92) 21 285 598 (3 450 000) 26,82 (-1,99) 2010-06-18
Sosiński Maciej 1 262 037 2,00 1 262 037 2,00 2010-03-01
Sosiński Maciej 1 262 037 2,00 (-11,55) 1 262 037 2,00 (-8,19) 2010-01-14
Smagorowicz Dariusz 17 817 014 30,04 (6,69) 19 111 828 30,88 (6,65) 2010-01-14
Smagorowicz Dariusz 17 817 014 (16 522 200) 23,35 (9,45) 19 111 828 (16 522 200) 24,23 (3,32) 2010-01-14
Ogółem 59 310 000 (50 000 000) 0 61 886 613 (49 506 613) 0 2010-01-14
Jawoszek Mariusz 17 167 799 28,94 (6,44) 17 835 598 28,81 (6,20) 2010-01-14
Jawoszek Mariusz 17 167 799 (16 500 000) 22,50 (15,33) 17 835 598 (16 500 000) 22,61 (11,83) 2010-01-14
Ideon SA 18 180 000 30,65 (6,83) 18 180 000 29,37 (6,32) 2010-01-14
Ideon SA 18 180 000 (17 000 000) 23,82 (21,84) 18 180 000 (17 000 000) 23,05 (21,15) 2010-01-14
Amada Investment LLC 614 000 1,03 1 211 500 1,95 2010-01-14
Ginter Piotr 20 800 0,00 (-0,22) 37 300 0,00 (-0,30) 2009-10-21
Sosiński Maciej 1 262 037 13,55 (11,43) 1 262 037 10,19 (8,16) 2009-10-19
Sosiński Maciej 1 262 037 (-1 180 000) 2,12 (-24,11) 1 262 037 (-1 180 000) 2,03 (-17,69) 2009-10-19
Ideon SA 1 180 000 1,98 (-10,69) 1 180 000 1,90 (-7,63) 2009-10-19
Ideon SA 1 180 000 12,67 1 180 000 9,53 2009-10-19
Sosiński Maciej 2 442 037 (-341 113) 26,23 (-3,66) 2 442 037 (-341 113) 19,72 (-2,76) 2009-10-01
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 (-0,01) 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,01 (-0,01) 2 200 0,00 (-0,01) 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,02 (0,02) 2 200 0,01 (0,01) 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Mrozik Przemysław 2 200 0,00 2 200 0,00 2009-09-30
Amada Investment LLC 614 000 1,03 (-5,56) 1 211 500 1,95 (-7,83) 2009-08-27
Amada Investment LLC 614 000 6,59 (-1,27) 1 211 500 (-16 500) 9,78 (-1,50) 2009-08-27
Sosiński Maciej 2 783 150 (-207 850) 29,89 (-2,23) 2 783 150 (-207 850) 22,48 (-1,67) 2009-07-27
Sosiński Maciej 2 991 000 (-79 000) 32,12 (-7,18) 2 991 000 (-79 000) 24,15 (-4,06) 2009-07-17
Tomasz Minkina 30 700 0,32 (0,30) 61 400 0,49 (0,45) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,04 (0,02) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (-0,04) 61 400 0,02 (-0,07) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,05 (0,04) 61 400 0,09 (0,06) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (-0,03) 61 400 0,02 (-0,05) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,04 (0,03) 61 400 0,07 (0,04) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,02 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,02 (-0,01) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,03 (0,01) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (-0,03) 61 400 0,02 (-0,05) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,04 (0,03) 61 400 0,07 (0,05) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (0,01) 61 400 0,02 (0,02) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,00 (-0,02) 61 400 0,00 (-0,05) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,05 (0,03) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (-0,01) 61 400 0,02 (-0,03) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,02 (0,01) 61 400 0,05 (0,03) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 (-0,23) 61 400 0,02 (-0,02) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,24 (0,23) 61 400 0,04 (0,02) 2009-06-30
Tomasz Minkina 30 700 0,01 61 400 0,02 2009-06-30
Mrozik Przemysław 0 (-1 000) 0,00 (-0,01) 0 (-1 000) 0,00 2009-06-30
Ginter Piotr 20 800 0,22 37 300 (16 500) 0,30 (0,14) 2009-06-30
Secus Investment sp. z o.o. 517 994 (-212 894) 5,56 (-2,29) 517 994 (-212 894) 4,18 (-1,72) 2009-05-25
Secus Investment sp. z o.o. 730 888 (-474 611) 7,85 (-5,09) 730 888 (-474 611) 5,90 (-3,83) 2009-05-24
Mrozik Przemysław 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-05-15
Mrozik Artur 0 (-184 200) 0,00 (-2,35) 0 (-368 400) 0,00 (-3,38) 2009-05-15
Secus Investment sp. z o.o. 1 205 499 (-37 091) 12,94 (-0,40) 1 205 499 (-37 091) 9,73 (-0,30) 2009-05-04
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 13,90 (11,72) 2 589 628 20,91 (16,73) 2008-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 2,18 (-11,72) 2 589 628 (6 853) 4,18 (-16,68) 2008-11-14
Jawoszek Mariusz 667 799 7,17 (6,05) 1 335 598 10,78 (8,63) 2008-11-14
Jawoszek Mariusz 667 799 1,12 (-6,05) 1 335 598 (17 949) 2,15 (-8,49) 2008-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 294 814 (4 703) 13,90 (0,05) 2 582 775 (4 703) 20,86 (0,04) 2008-10-30
Jawoszek Mariusz 667 799 (17 949) 7,17 (0,19) 1 317 649 (17 949) 10,64 (0,15) 2008-10-30
Smagorowicz Dariusz 1 290 111 (2 150) 13,85 (0,02) 2 578 072 (2 150) 20,82 (0,02) 2008-10-16
Smagorowicz Dariusz 1 287 961 (3 850) 13,83 (0,04) 2 575 922 (7 700) 20,80 (0,06) 2008-10-15
Smagorowicz Dariusz 1 284 111 13,79 2 568 222 (9 146) 20,74 (0,07) 2008-06-30
Smagorowicz Dariusz 1 284 111 (1 898) 13,79 (0,02) 2 559 076 (1 898) 20,67 (0,02) 2008-06-13
Smagorowicz Dariusz 1 282 213 (7 248) 13,77 (0,08) 2 557 178 (7 248) 20,65 (0,06) 2008-06-10
Jawoszek Mariusz 649 850 (29 000) 6,98 (0,32) 1 299 700 (58 000) 10,49 (0,47) 2008-04-04
Smagorowicz Dariusz 1 274 965 (1 697) 13,69 (0,02) 2 549 930 (3 394) 20,59 (0,03) 2008-03-25
Smagorowicz Dariusz 1 273 268 (6 000) 13,67 (0,06) 2 546 536 (12 000) 20,56 (0,09) 2008-02-28
Jawoszek Mariusz 620 850 6,66 1 241 700 10,02 2008-02-15
Jawoszek Krystyna 0 (-614 000) 0,00 (-7,86) 0 (-1 228 000) 0,00 (-11,28) 2008-02-15
Smagorowicz Dariusz 1 267 268 (2 018) 13,61 (0,02) 2 534 536 (4 036) 20,47 (0,03) 2008-01-14
Smagorowicz Dariusz 1 265 250 (7 700) 13,59 (0,09) 2 530 500 (15 400) 20,44 (0,13) 2007-11-22
Smagorowicz Dariusz 1 257 550 13,50 2 515 100 (8 700) 20,31 (0,07) 2007-11-14
Secus Investment sp. z o.o. 1 242 590 (-338 334) 13,34 (-3,64) 1 242 590 (-341 347) 10,03 (-2,76) 2007-11-14
Maślanka Grzegorz 0 (-23 243) 0,00 (-0,24) 0 (-23 243) 0,00 (-0,18) 2007-11-14
Smagorowicz Dariusz 1 257 550 (8 700) 13,50 (0,09) 2 506 400 (8 700) 20,24 (0,07) 2007-10-05
Smagorowicz Dariusz 1 248 850 13,41 2 497 700 (-300 000) 20,17 (-2,42) 2007-08-14
Maślanka Grzegorz 23 243 0,24 23 243 0,18 2007-08-14
Ginter Piotr 20 800 0,22 20 800 0,16 2007-08-14
Smagorowicz Dariusz 1 248 850 (10 000) 13,41 (0,11) 2 797 700 (20 000) 22,59 (0,16) 2007-07-24
Secus Investment sp. z o.o. 1 580 924 16,98 1 583 937 12,79 2007-07-18
Smagorowicz Dariusz 1 238 850 (5 000) 13,30 (0,05) 2 777 700 (310 000) 22,43 (2,50) 2007-06-27
Smagorowicz Dariusz 1 233 850 (1 350) 13,25 (0,02) 2 467 700 (2 700) 19,93 (0,02) 2007-06-12
Smagorowicz Dariusz 1 232 500 (4 500) 13,23 (0,04) 2 465 000 (9 000) 19,91 (0,08) 2007-06-01
Ogółem 9 310 000 (1 500 000) 0 12 380 000 (1 500 000) 0 2007-05-14
Sosiński Maciej 3 070 000 39,30 (6,33) 3 070 000 28,21 (3,42) 2006-11-20
Sosiński Maciej 3 070 000 32,97 3 070 000 24,79 2006-11-20
Smagorowicz Dariusz 1 228 000 13,19 (-2,53) 2 456 000 19,83 (-2,74) 2006-11-20
Smagorowicz Dariusz 1 228 000 15,72 2 456 000 22,57 2006-11-20
Secus sp. z o.o. 1 259 250 16,12 1 259 250 11,57 2006-11-20
Ogółem 7 810 000 0 10 880 000 0 2006-11-20
Mrozik Artur 184 200 2,35 (0,38) 368 400 3,38 (0,41) 2006-11-20
Mrozik Artur 184 200 1,97 368 400 2,97 2006-11-20
Jawoszek Krystyna 614 000 7,86 (1,27) 1 228 000 11,28 (1,37) 2006-11-20
Jawoszek Krystyna 614 000 6,59 1 228 000 9,91 2006-11-20
Amada Investment LLC 614 000 7,86 (1,27) 1 228 000 11,28 (1,37) 2006-11-20
Amada Investment LLC 614 000 6,59 1 228 000 9,91 2006-11-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-31 Split 100:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.