0,1500 zł
-0,66% -0,0010 zł
Redan SA (RDN)

Komunikaty spółki - REDAN

Wyniki finansowe
Wypełnienie warunków umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw
Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł
Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC
Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego za I połowę 2022 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. podanych pierwotnie w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022.
Informacja o zmianach odpisów aktualizujących należności i rezerw oraz zawarciu warunkowej umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw
Informacja o zrzeczeniu prawa pierwszeństwa zakupu udziałów w Top Secret Sp. z o.o.
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA
Informacja o złożeniu przez istotnego dłużnika Spółki wniosku o upadłość
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z 21 Concordia 1 s.a.r.l.
Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.