0,1500 zł
-0,66% -0,0010 zł
Redan SA (RDN)

Akcjonariat - REDAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 356 386,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 35 709 244 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 112 012
Liczba głosów na WZA: 40 759 244 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,72%
Kapitał akcyjny: 35 709 244,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 816 813
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 13 981 345 (39,15%) 18 686 144 (45,84%) 2018-06-08 -
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 9 130 667 (25,56%) 9 130 669 (22,40%) 2018-06-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji seria S 1 043 044
1,00 35 709 244
35 709 244,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-08
2015-11-12
realizacja oferty menedżerskiej 14 500
1,00 20 938 020
20 938 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-25
seria A - akcje założycielskie 1995-07-31 2 500
250 000,00
100,00 100,00 2 500
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-08-22
seria B - Radosław Wiśniewski, Leszek Kapusta 1997-01-20 500
50 000,00
100,00 100,00 3 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-05
seria C - Radosław Wiśniewski 1997-10-10 2 000
200 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-14
seria D - Radosław Wiśniewski 1998-02-26 2 000
200 000,00
100,00 100,00 7 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-04-29
seria E - Radosław Wiśniewski 1998-04-07 1 500
150 000,00
100,00 100,00 8 500
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-19
seria F - Radosław Wiśniewski, Leszek Kapusta 1998-07-29 8 000
800 000,00
100,00 100,00 16 500
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-09-17
seria G - Radosław Wiśniewski 1998-11-27 4 000
400 000,00
100,00 100,00 20 500
2 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-01-13
seria H - Radosław Wiśniewski 1999-11-04 10 000
1 000 000,00
100,00 100,00 30 500
3 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-03-08
seria I - Radosław Wiśniewski 1999-11-04 5 000
500 000,00
100,00 100,00 35 500
3 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2000-03-08
2003-12-30
seria J - Mariusz Gancarczyk 2000-05-23 10 000
1 000 000,00
100,00 100,00 45 500
4 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2000-08-30
2003-12-30
seria K - Radosław Wiśniewski 2001-07-31 20 000
2 000 000,00
100,00 100,00 65 500
6 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-08-31
seria L - wybrani inwestorzy (aport: wierzytelności) 2001-10-09 19 580
5 501 980,00
100,00 281,00 85 080
8 508 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2001-11-26
2003-12-30
seria M - prawo poboru 1:1 2003-08-30 8 508 000
8 508 000,00
1,00 1,00 17 016 000
17 016 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2003-12-30
seria N - akcjonariusze Adesso SA 2003-08-30 114 000
399 000,00
1,00 3,50 17 130 000
17 130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2005-03-17
seria O - subskrypcja publiczna 2003-08-30 3 750 000
45 000 000,00
1,00 12,00 20 880 000
20 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-18
2003-12-30
seria P - za obligacje zamienne oferta menedżerska 2003-08-30 15 750
15 750,00
1,00 1,00 20 923 520
20 923 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2006-04-10
2005-07-20
split 1:100 2003-08-30
1,00 8 508 000
8 508 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-13
seria R - subskrypcja prywatna Sylwester Cacko 2009-07-07 6 000 000
1,00 26 938 020
26 938 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-10
2009-08-14
2009-11-10
seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2013-05-09 13 843 200
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T- Piengjai Wiśniewska, Jazzalyn Ltd. 2013-08-21 7 728 180
8 500 998,00
1,00 1,10 34 666 200
34 666 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-20
2015-11-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 330 957 0,93 330 957 0,81 2018-06-30
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 21 080 474 (918 180) 59,03 (2,57) 25 785 274 (918 181) 63,26 (2,25) 2017-04-21
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 20 162 294 (5 132 201) 56,46 (14,37) 24 867 093 (5 132 199) 61,01 (12,59) 2017-04-11
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 2 031 635 (-5 300 000) 5,69 (-15,45) 2 031 635 (-5 300 000) 4,98 (-13,48) 2017-04-11
Wiśniewski Radosław z Redral sp. z o.o. 15 030 093 (1 048 747) 42,09 (-9,81) 19 734 894 (1 048 748) 48,42 (-9,99) 2016-08-07
Kapusta Leszek 313 765 (-291 926) 1,16 (-1,08) 313 765 (-291 926) 0,98 (-0,91) 2014-09-08
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 7 331 635 21,14 (0,61) 7 331 635 18,46 (0,47) 2014-08-20
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 7 331 635 (6 206 506) 20,53 (16,36) 7 331 635 (6 206 506) 17,99 (14,48) 2014-08-20
Jaśkiewicz Jacek 46 000 0,17 (0,17) 46 000 0,14 (0,14) 2013-03-28
Jaśkiewicz Jacek 46 000 (29 000) 0,00 (-0,06) 46 000 (29 000) 0,00 (-0,05) 2013-03-28
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 125 129 (-196 507) 4,17 (-0,73) 1 125 129 (-196 507) 3,51 (-0,62) 2012-08-23
Kapusta Leszek 605 691 (260 491) 2,24 (-14,29) 605 691 (-84 709) 1,89 (-0,77) 2012-08-23
Kałużyński Michał 8 445 0,00 (-0,03) 8 445 0,00 (-0,02) 2012-06-30
Jaśkiewicz Jacek 17 000 (13 500) 0,06 (0,05) 17 000 (13 500) 0,05 (0,04) 2012-05-25
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 321 636 (206 507) 4,90 (0,77) 1 321 636 (206 507) 4,13 (0,65) 2012-05-18
Wiśniewski Radosław 13 981 346 51,90 (11,57) 18 686 146 58,41 (11,37) 2012-05-15
Wiśniewski Radosław 13 981 346 40,33 (1,18) 18 686 146 47,04 (1,19) 2012-05-15
Wiśniewski Radosław 13 981 346 (-1) 39,15 (-12,75) 18 686 146 (-1) 45,85 (-12,56) 2012-05-15
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 115 129 (58 889) 4,13 (0,21) 1 115 129 (58 889) 3,48 (0,18) 2012-04-30
Cacek Sylwester 1 519 747 (-1 333 455) 5,64 (-4,95) 1 519 747 (-1 333 455) 4,75 (-4,16) 2012-03-19
Wiśniewski Radosław 13 981 347 (725 000) 51,90 (2,69) 18 686 147 (725 000) 58,41 (2,27) 2012-02-23
Cacek Sylwester 2 853 202 (-286 400) 10,59 (-1,06) 2 853 202 (-286 400) 8,91 (-0,90) 2012-02-10
Cacek Sylwester 3 139 602 (-110 398) 11,65 (-0,41) 3 139 602 (-110 398) 9,81 (-0,35) 2012-01-02
Wiśniewski Radosław 13 256 347 (19 413) 49,21 (0,08) 17 961 147 (19 413) 56,14 (0,06) 2011-12-29
Wiśniewski Radosław 13 236 934 (4 634) 49,13 (0,01) 17 941 734 (4 634) 56,08 (0,01) 2011-11-08
Kałużyński Michał 8 445 0,03 8 445 0,02 2011-11-08
Cacek Sylwester 3 250 000 (-2 220 000) 12,06 (-8,24) 3 250 000 (-2 220 000) 10,16 (-6,94) 2011-07-04
Cacek Sylwester 5 470 000 (-530 000) 20,30 (-1,97) 5 470 000 (-530 000) 17,10 (-1,65) 2011-06-29
Wiśniewski Radosław 13 232 300 49,12 (-14,07) 17 937 100 56,07 (-12,95) 2010-08-24
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 056 240 3,92 (-1,12) 1 056 240 3,30 (-0,76) 2010-08-24
Kulawiński Piotr 212 220 0,00 (-1,01) 212 220 0,00 (-0,81) 2010-08-24
Kruszyński Bogusz wraz z żoną 186 020 0,00 186 020 0,00 2010-08-24
Kruszyński Bogusz wraz z żoną 186 020 0,00 (-0,88) 186 020 0,00 (-0,71) 2010-08-24
Jaśkiewicz Jacek 3 500 0,01 3 500 0,01 2010-08-24
Cacek Sylwester 6 000 000 22,27 6 000 000 18,75 2009-08-14
Wiśniewski Radosław 13 232 300 63,19 17 937 100 (140 000) 69,02 (0,54) 2009-05-15
Jaśkiewicz Jacek 3 500 0,01 3 500 0,01 2009-02-17
Wiśniewski Radosław 13 232 300 (3 500) 63,19 (0,01) 17 797 100 (3 500) 68,48 (0,02) 2008-12-01
Wiśniewski Radosław 13 228 800 (10 600) 63,18 (0,05) 17 793 600 (10 600) 68,46 (0,03) 2008-11-14
Wiśniewska Piengjai wraz z Ores sp. z o.o. 1 056 240 (-380 000) 5,04 (-1,84) 1 056 240 (-380 000) 4,06 (-1,47) 2008-06-26
Kulawiński Piotr 212 220 (200 000) 1,01 (0,96) 212 220 (200 000) 0,81 (0,77) 2008-06-26
Kruszyński Bogusz 186 020 (180 000) 0,88 (0,86) 186 020 (180 000) 0,71 (0,69) 2008-06-26
Łozicki Włodzimierz 0 (-4 285) 0,00 (-0,02) 0 (-4 285) 0,00 (-0,01) 2007-01-22
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,13 (-0,04) 17 783 000 68,43 (-0,03) 2006-08-11
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,17 (-0,13) 17 783 000 (-140 000) 68,46 (-0,66) 2006-08-11
Łozicki Włodzimierz 4 285 (-38 570) 0,02 (-0,18) 4 285 0,01 (-0,01) 2006-08-11
Łozicki Włodzimierz 42 855 0,20 4 285 0,02 2006-08-11
Kulawiński Piotr 12 220 0,05 12 220 0,04 (-0,01) 2006-08-11
Kulawiński Piotr 12 220 0,05 12 220 0,05 2006-08-11
Kruszyński Bogusz 6 020 0,02 6 020 0,02 2006-08-11
Kruszyński Bogusz 6 020 0,02 6 020 0,02 2006-08-11
Wiśniewski Radosław 13 218 200 63,30 (0,13) 17 923 000 69,12 (0,12) 2003-12-30
Wiśniewski Radosław 13 218 200 (-1 250 000) 63,17 (-6,12) 17 923 000 (-1 250 000) 69,00 (-4,94) 2003-12-30
Wiśniewski Radosław 14 468 200 (7 859 100) 69,29 (-8,39) 19 173 000 (7 859 100) 73,94 (-9,50) 2003-12-18
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 6,88 (0,02) 1 436 240 5,53 (0,01) 2003-12-18
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 6,86 (0,01) 1 436 240 5,52 (-0,01) 2003-12-18
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 436 240 (237 540) 6,85 (-7,23) 1 436 240 (237 540) 5,53 (-3,31) 2003-12-18
Wiśniewski Radosław 6 609 100 77,68 11 313 900 83,44 2003-08-30
Wiśniewska Piengjai z Ores sp. z o.o. 1 198 700 14,08 1 198 700 8,84 2003-08-30
Kapusta Leszek 345 200 16,53 (12,48) 690 400 2,66 (-2,43) 2003-08-30
Kapusta Leszek 345 200 4,05 690 400 5,09 2003-08-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.