18,7000 zł
3,89% 0,7000 zł
Rawlplug S.A. (RWL)

Komunikaty spółki - RAWLPLUG

Rawlplug Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wygranie przetargu na zakup nieruchomości niezabudowanej w Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - rozpoczęcie realizacji istotnej inwestycji - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A. w dniu 21.06.2021 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 21.06.2021 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy
Rejestracja spółki zależnej Rawlplug Australia Pty Ltd w Australii
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
RAWLPLUG 3,89% 18,70
2021-08-03 16:16:22

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.