2,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Rank Progress SA (RNK)

Komunikaty spółki - RANKPROGR

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020r
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Przyjęcie Oferty przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
Złożenie przez Emitenta oferty na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Opolu
Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
Wyniki finansowe
Zawarcie ostatecznych umów nabycia nieruchomości
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.