2,4700 zł
2,92% 0,0700 zł
Rank Progress SA (RNK)

Komunikaty spółki - RANKPROGR

Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za III kwartały 2023 r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2023r.
Rejestracja zmian Statutu Rank Progress S.A.
Ziszczenie się warunku umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym 2023
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza otrzymane przez Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 20 czerwca 2023 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 20 czerwca 2023r.
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2023 r.
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.