1,4650 zł
-1,01% -0,0150 zł
Rank Progress SA (RNK)

Akcjonariat - RANKPROGR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 54 473 900,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 183 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 250 960
Liczba głosów na WZA: 49 934 510 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,70%
Kapitał akcyjny: 3 718 355,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 577 932
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 (32,07%) 20 926 098 (41,92%) 2013-12-18 -
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 4 325 917 (11,63%) 8 651 834 (17,33%) 2015-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-01-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 16 250 960
1 625 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2007-10-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 32 501 920
3 250 192,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-20
2007-10-10
seria C - subskrypcja publiczna 2009-11-09 4 643 130
50 006 510,10
0,10 10,77 37 145 050
3 714 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-01
2010-07-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-20 38 500
3 850,00
0,10 0,10 37 183 550
3 718 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
seria E - subskrypcja publiczna 2014-05-08 13 400 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Progress XV sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 860 236 2,31 860 236 1,72 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 207 0,00 207 0,00 2018-06-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 0 (-4 883 990) 0,00 (-13,13) 0 (-4 883 990) 0,00 (-9,79) 2016-12-21
Central Fund of Immovables sp. z o.o. ZWZ 4 883 990 (2 018 990) 13,13 (5,42) 4 883 990 (2 018 990) 9,79 (4,05) 2016-06-29
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 2 865 000 7,71 2 865 000 5,74 2016-05-06
mWealth Management SA 1 127 002 (-1 429 643) 3,03 (-3,84) 1 127 002 (-1 429 643) 2,26 (-2,86) 2016-03-31
mWealth Management SA 2 556 645 (200 000) 6,87 (0,54) 2 556 645 (200 000) 5,12 (0,40) 2015-11-12
mWealth Management SA 2 356 645 (-189 456) 6,33 (-0,51) 2 356 645 (-189 456) 4,72 (-0,38) 2015-11-09
mWealth Management SA 2 546 101 6,84 2 546 101 5,10 2015-11-02
Elsoria Trading Ltd. 0 (-2 471 840) 0,00 (-6,64) 0 (-4 943 680) 0,00 (-9,25) 2015-03-31
Noble Funds TFI SA 1 514 555 (-1 417 879) 4,07 (-3,81) 1 514 555 (-1 417 879) 3,03 (-2,46) 2015-01-30
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 2 799 563 7,52 5 599 126 10,48 (-0,73) 2014-02-20
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 2 799 563 7,52 5 599 126 11,21 2014-02-20
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 32,07 23 050 524 43,15 (-3,03) 2013-12-18
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 (-799 563) 32,07 (-2,15) 23 050 524 (2 200 437) 46,18 (7,15) 2013-12-18
Elsoria Trading Ltd. 2 471 840 6,64 4 943 680 9,25 (-0,65) 2013-12-17
Elsoria Trading Ltd. 2 471 840 (-7 388 251) 6,64 (-19,36) 4 943 680 (-11 987 376) 9,90 (-21,09) 2013-12-17
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 12 724 606 34,22 20 850 087 (-3 000 000) 39,03 (-5,62) 2013-12-04
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 12 724 606 (2 911 767) 34,22 (8,22) 23 850 087 (8 823 534) 44,65 (16,65) 2013-12-04
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,00 (-0,51) 16 931 056 (3 000 000) 30,99 (4,91) 2013-12-03
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,51 13 931 056 (-3 000 000) 26,08 (-5,62) 2013-12-03
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,51 16 931 056 31,70 2013-11-14
MB Progress Capital Ltd. 0 (-3 714 505) 0,00 (-10,00) 0 (-7 429 010) 0,00 (-13,91) 2013-04-24
Colin Holdings Ltd. 1 857 253 4,00 3 714 506 5,99 2013-04-24
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. 9 812 839 (-1 500 000) 26,00 (-4,45) 15 026 553 (-1 500 000) 28,00 (-2,96) 2013-03-29
Noble Funds TFI SA 2 932 434 7,88 2 932 434 5,49 (-0,38) 2013-01-25
Noble Funds TFI SA 2 932 434 (199 769) 7,88 (0,54) 2 932 434 (199 769) 5,87 (0,76) 2013-01-25
Noble Funds TFI SA 2 732 665 (88 388) 7,34 (0,23) 2 732 665 (88 388) 5,11 (0,16) 2013-01-25
Noble Funds TFI SA 2 644 277 (-288 157) 7,11 (-0,78) 2 644 277 (-288 157) 4,95 (-0,54) 2013-01-24
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Trading Ltd. 8 002 839 21,52 (21,52) 13 216 552 24,74 (24,74) 2012-12-18
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Trading Ltd. 0 (-11 312 839) 0,00 (-30,45) 0 (-16 526 552) 0,00 (-30,96) 2012-12-18
Kowalski Piotr 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-11-15
Kaczmarek Mariusz 5 000 0,00 5 000 0,00 2012-11-15
Górski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-11-15
Domszy Dariusz 5 000 0,00 5 000 0,00 2012-11-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 11 312 839 30,45 (0,03) 16 526 553 30,96 (0,02) 2012-10-26
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 11 312 839 (2 546 584) 30,42 (6,82) 16 526 553 (7 760 298) 30,94 (14,53) 2012-10-26
MB Progress Capital Ltd. 3 714 505 10,00 (0,02) 7 429 010 13,91 (0,01) 2012-10-26
MB Progress Capital Ltd. 3 714 505 (-5 093 167) 9,98 (-13,73) 7 429 010 (-10 186 334) 13,90 (-19,09) 2012-10-26
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 11 312 839 30,45 (0,03) 16 526 552 30,96 (0,02) 2012-10-26
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 11 312 839 (1 492 069) 30,42 (3,99) 16 526 552 (5 651 268) 30,94 (10,58) 2012-10-26
Noble Funds TFI SA 2 932 434 7,89 (0,01) 2 932 434 5,49 2012-10-02
Noble Funds TFI SA 2 932 434 7,88 2 932 434 5,49 2012-10-02
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 8 766 255 (-1 054 514) 23,60 (-2,83) 8 766 255 (-2 109 028) 16,41 (-3,95) 2012-05-16
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 9 820 769 (3 721 644) 26,43 (10,02) 10 875 283 (4 776 158) 20,36 (8,94) 2012-05-16
MB Progress Capital Ltd. 8 807 672 23,71 (23,71) 17 615 344 32,99 (32,99) 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 9 820 770 (8 944 144) 26,43 (24,08) 10 875 284 (2 109 028) 20,36 (3,95) 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 876 626 (-7 889 630) 2,35 (-21,25) 8 766 256 16,41 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 8 766 256 (2 667 130) 23,60 (7,19) 8 766 256 (2 667 130) 16,41 (4,99) 2012-05-16
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 6 099 125 (-1 054 514) 16,41 (-2,84) 6 099 125 (-2 109 028) 11,42 (-3,95) 2012-05-15
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 6 099 126 (-1 054 514) 16,41 (-2,84) 6 099 126 (-2 109 028) 11,42 (-3,95) 2012-05-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 7 153 639 (-3 107 802) 19,25 (-8,37) 8 208 153 (-10 178 768) 15,37 (-19,06) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 0 (-14 141 932) 0,00 (-38,07) 0 (-28 283 864) 0,00 (-52,96) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 14 141 932 (6 215 603) 38,07 (16,74) 28 283 864 (20 357 535) 52,96 (38,12) 2012-03-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 7 153 640 (-3 107 801) 19,25 (-8,37) 8 208 154 (-10 178 767) 15,37 (-19,06) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 7 926 329 (-533 890) 21,33 (-1,44) 7 926 329 (-533 890) 14,84 (-1,00) 2012-03-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 10 261 441 (2 135 961) 27,62 (2,62) 18 386 921 (2 135 961) 34,43 (1,10) 2011-11-29
MB Progress Capital Ltd. 8 460 219 (-4 271 922) 22,77 (-11,50) 8 460 219 (-4 271 922) 15,84 (-8,00) 2011-11-29
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 10 261 441 (2 135 961) 27,62 (2,62) 18 386 921 (2 135 961) 34,43 (1,10) 2011-11-29
MB Progress Capital Ltd. 12 732 141 (-259 840) 34,27 (-0,70) 12 732 141 (-259 840) 23,84 (-0,49) 2010-10-11
MB Progress Capital Ltd. 12 991 981 (-682 204) 34,97 (-1,84) 12 991 981 (-682 204) 24,33 (-1,27) 2010-08-31
Mroczka Jan 8 125 480 25,00 (3,13) 16 250 960 33,33 (2,90) 2010-05-17
Mroczka Jan 8 125 480 21,87 16 250 960 30,43 2010-05-17
MB Progress Capital Ltd. 13 674 185 36,81 (-5,26) 13 674 185 25,60 (-2,44) 2010-05-17
MB Progress Capital Ltd. 13 674 185 42,07 13 674 185 28,04 2010-05-17
Bartnicki Andrzej 8 125 480 25,00 (3,13) 16 250 960 33,33 (2,90) 2010-05-17
Bartnicki Andrzej 8 125 480 21,87 16 250 960 30,43 2010-05-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-04-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2012-03-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.