2,5000 zł
-0,79% -0,0200 zł
Rank Progress SA (RNK)

Akcjonariat - RANKPROGR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 92 958 875 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 37 183 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 250 960
Liczba głosów na WZA: 49 934 510 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,70%
Kapitał akcyjny: 3 718 355,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 577 932
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 (32,07%) 20 926 098 (41,90%) 2013-12-18 -
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 4 325 917 (11,63%) 8 651 834 (17,32%) 2015-03-31 -
Rank Progress SA 25 432 (0,06%) 25 432 (0,00%) 2012-07-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2007-01-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 16 250 960
1 625 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2007-10-01 16 250 960
1 625 096,00
0,10 0,10 32 501 920
3 250 192,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-20
2007-10-10
seria C - subskrypcja publiczna 2009-11-09 4 643 130
50 006 510,10
0,10 10,77 37 145 050
3 714 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-01
2010-07-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-20 38 500
3 850,00
0,10 0,10 37 183 550
3 718 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
seria E - subskrypcja publiczna 2014-05-08 13 400 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Progress XV sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z E.F. Progress I sp. z o.o., Progress X sp. z o.o. i Rank Progress SA Olsztyn sp.k. bez podwyższania kapitału 2023-06-20

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 860 236 2,31 860 236 1,72 2018-06-30
Elsoria Trading Ltd. 0 (-2 471 840) 0,00 (-6,64) 0 (-4 943 680) 0,00 (-9,25) 2015-03-31
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 2 799 563 7,52 5 599 126 10,47 (-0,74) 2014-02-20
Silver Coast Investment sp. z o.o. SKA 2 799 563 7,52 5 599 126 11,21 2014-02-20
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 32,07 23 050 524 43,13 (-3,03) 2013-12-18
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 11 925 043 (-799 563) 32,07 (-2,15) 23 050 524 (2 200 437) 46,16 (7,15) 2013-12-18
Elsoria Trading Ltd. 2 471 840 6,64 4 943 680 9,25 (-0,65) 2013-12-17
Elsoria Trading Ltd. 2 471 840 (-7 388 251) 6,64 (-19,87) 4 943 680 (-11 987 376) 9,90 (-21,78) 2013-12-17
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 12 724 606 34,22 20 850 087 (-3 000 000) 39,01 (-5,62) 2013-12-04
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. i Clarriford Ltd. 12 724 606 (2 911 767) 34,22 (7,83) 23 850 087 (8 823 534) 44,63 (16,51) 2013-12-04
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,51 16 931 056 (3 000 000) 31,68 (5,61) 2013-12-03
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,51 13 931 056 (-3 000 000) 26,07 (-5,61) 2013-12-03
Elsoria Trading Ltd. 9 860 091 26,51 16 931 056 31,68 2013-11-14
MB Progress Capital Ltd. 0 (-3 714 505) 0,00 (-9,98) 0 (-7 429 010) 0,00 (-13,90) 2013-04-24
Colin Holdings Ltd. 1 857 253 4,99 3 714 506 6,95 2013-04-24
Mroczka Jan wraz z Colin Holdings Ltd. 9 812 839 (-1 500 000) 26,39 (-4,03) 15 026 553 (-1 500 000) 28,12 (-2,80) 2013-03-29
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Trading Ltd. 8 002 839 21,52 (21,52) 13 216 552 24,73 (24,73) 2012-12-18
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Trading Ltd. 0 (-11 312 839) 0,00 (-30,45) 0 (-16 526 552) 0,00 (-30,95) 2012-12-18
Kowalski Piotr 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-11-15
Kaczmarek Mariusz 5 000 0,01 5 000 0,00 2012-11-15
Górski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2012-11-15
Domszy Dariusz 5 000 0,01 5 000 0,00 2012-11-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 11 312 839 30,42 (-0,03) 16 526 553 30,92 (-0,03) 2012-10-26
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 11 312 839 (2 546 584) 30,45 (6,85) 16 526 553 (7 760 298) 30,95 (14,54) 2012-10-26
MB Progress Capital Ltd. 3 714 505 9,98 (-0,02) 7 429 010 13,90 (-0,01) 2012-10-26
MB Progress Capital Ltd. 3 714 505 (-5 093 167) 10,00 (-13,71) 7 429 010 (-10 186 334) 13,91 (-19,08) 2012-10-26
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 11 312 839 30,45 (0,03) 16 526 552 30,95 (0,03) 2012-10-26
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 11 312 839 (10 436 213) 30,42 (28,06) 16 526 552 (7 760 296) 30,92 (14,51) 2012-10-26
Rank Progress SA 25 432 0,06 25 432 0,00 2012-07-27
Rank Progress SA 25 432 (1 175) 0,06 25 432 (1 175) 0,00 2012-07-27
Rank Progress SA 24 257 (2 524) 0,06 (0,01) 24 257 (2 524) 0,00 2012-07-10
Rank Progress SA 21 733 (6 000) 0,05 (0,01) 21 733 (6 000) 0,00 2012-07-05
Rank Progress SA 15 733 (12 612) 0,04 (0,04) 15 733 (12 612) 0,00 2012-06-13
Rank Progress SA 3 121 0,00 3 121 0,00 2012-06-08
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 8 766 255 (-1 054 514) 23,60 (-2,83) 8 766 255 (-2 109 028) 16,41 (-3,95) 2012-05-16
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 9 820 769 (3 721 644) 26,43 (10,02) 10 875 283 (4 776 158) 20,36 (8,94) 2012-05-16
MB Progress Capital Ltd. 8 807 672 23,71 (23,71) 17 615 344 32,99 (32,99) 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 876 626 (-7 889 630) 2,36 (-21,24) 8 766 256 16,41 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 8 766 256 (-1 054 514) 23,60 (-2,83) 8 766 256 (-2 109 028) 16,41 (-3,95) 2012-05-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 9 820 770 (3 721 644) 26,43 (10,02) 10 875 284 (4 776 158) 20,36 (8,94) 2012-05-16
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 6 099 125 (-1 054 514) 16,41 (-2,84) 6 099 125 (-2 109 028) 11,42 (-3,95) 2012-05-15
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 6 099 126 (-1 054 514) 16,41 (-2,84) 6 099 126 (-2 109 028) 11,42 (-3,95) 2012-05-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 7 153 639 (-3 107 802) 19,25 (-8,37) 8 208 153 (-10 178 768) 15,37 (-19,06) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 0 (-14 141 932) 0,00 (-38,07) 0 (-28 283 864) 0,00 (-52,96) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 14 141 932 (6 215 603) 38,07 (16,74) 28 283 864 (20 357 535) 52,96 (38,12) 2012-03-16
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 7 153 640 (-3 107 801) 19,25 (-8,37) 8 208 154 (-10 178 767) 15,37 (-19,06) 2012-03-16
MB Progress Capital Ltd. 7 926 329 (-533 890) 21,33 (-1,44) 7 926 329 (-533 890) 14,84 (-1,00) 2012-03-15
Mroczka Jan wraz z Clarriford Ltd. 10 261 441 (2 135 961) 27,62 (2,62) 18 386 921 (2 135 961) 34,43 (1,10) 2011-11-29
MB Progress Capital Ltd. 8 460 219 (-4 271 922) 22,77 (-11,50) 8 460 219 (-4 271 922) 15,84 (-8,00) 2011-11-29
Bartnicki Andrzej wraz z Elsoria Ltd. 10 261 441 (2 135 961) 27,62 (2,62) 18 386 921 (2 135 961) 34,43 (1,10) 2011-11-29
MB Progress Capital Ltd. 12 732 141 (-259 840) 34,27 (-0,70) 12 732 141 (-259 840) 23,84 (-0,49) 2010-10-11
MB Progress Capital Ltd. 12 991 981 (-682 204) 34,97 (-7,10) 12 991 981 (-682 204) 24,33 (-3,71) 2010-08-31
Mroczka Jan 8 125 480 25,00 (3,13) 16 250 960 33,33 (2,90) 2010-05-17
Mroczka Jan 8 125 480 21,87 16 250 960 30,43 2010-05-17
MB Progress Capital Ltd. 13 674 185 42,07 (5,26) 13 674 185 28,04 (2,44) 2010-05-17
MB Progress Capital Ltd. 13 674 185 36,81 13 674 185 25,60 2010-05-17
Bartnicki Andrzej 8 125 480 25,00 (3,13) 16 250 960 33,33 (2,90) 2010-05-17
Bartnicki Andrzej 8 125 480 21,87 16 250 960 30,43 2010-05-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-04-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2012-03-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.