Akcjonariat - PULAWY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 678 297 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 19 115 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 345 735
Liczba głosów na WZA: 19 115 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,98%
Kapitał akcyjny: 191 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 345 735
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Azoty SA 18 345 735 (95,97%) 18 345 735 (95,97%) 2013-04-11 PCE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-24 13 600 000
136 000 000,00
10,00 10,00 13 600 000
136 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
1992-09-01
2005-11-22
seria B - subskrypcja publiczna 2005-04-07 5 515 000
297 810 000,00
10,00 54,00 19 115 000
191 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2005-11-03
2005-11-22
zmiana firmy z Zakłady Azotowe Puławy SA na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA 2013-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 86 080 (80) 0,45 86 080 (80) 0,45 2018-12-31
NN OFE portfel 79 590 (-410) 0,41 (-0,01) 79 590 (-410) 0,41 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 42 601 (5 097) 0,22 (0,02) 42 601 (5 097) 0,22 (0,02) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 24 635 (-24 262) 0,13 (-0,13) 24 635 (-24 262) 0,13 (-0,13) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 271 (-2 439) 0,00 (-0,01) 271 (-2 439) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 723 (-1 992) 0,00 (-0,01) 723 (-1 992) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 99 232 (-2 913) 0,52 (-0,01) 99 232 (-2 913) 0,52 (-0,01) 2018-06-30
Altus SA portfele 9 643 0,05 9 643 0,05 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 86 000 0,45 86 000 0,45 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 37 504 0,20 37 504 0,20 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 29 000 0,15 29 000 0,15 2017-12-31
NN OFE portfel 80 000 0,42 (0,42) 80 000 0,42 (0,42) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 48 897 0,26 48 897 0,26 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 153 0,00 153 0,00 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 2 710 0,01 2 710 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 2 715 0,01 2 715 0,01 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 102 145 0,53 102 145 0,53 2017-12-31
Altus SA portfele 9 643 0,05 9 643 0,05 2017-12-31
Grupa Azoty SA 18 329 466 (2 329 357) 95,89 (12,19) 18 329 466 (2 329 357) 95,89 (12,19) 2013-04-11
Marciniak Jerzy 3 0,00 3 0,00 2013-03-25
Marciniak Jerzy 3 0,00 3 0,00 2013-03-25
Mennica Polska SA wraz z Mennicą-Metale Szlachetne SA 0 (-1 049 378) 0,00 (-5,48) 0 (-1 049 378) 0,00 (-5,48) 2013-02-19
Mennica Polska SA wraz z Mennicą-Metale Szlachetne SA 1 049 378 5,48 (5,48) 1 049 378 5,48 (5,48) 2013-02-18
Skarb Państwa 1 (-9 686 247) 0,00 (-50,67) 1 (-9 686 247) 0,00 (-50,67) 2013-01-22
NN OFE 0 (-1 442 916) 0,00 (-7,54) 0 (-1 442 916) 0,00 (-7,54) 2013-01-22
NN OFE 1 442 916 (483 485) 7,54 (2,53) 1 442 916 (483 485) 7,54 (2,53) 2013-01-20
Grupa Azoty SA 16 000 109 (14 032 026) 83,70 (73,41) 16 000 109 (14 032 026) 83,70 (73,41) 2013-01-18
Kompania Węglowa SA 0 (-1 892 385) 0,00 (-9,90) 0 (-1 892 385) 0,00 (-9,90) 2012-08-24
Grupa Azoty SA 1 968 083 10,29 1 968 083 10,29 2012-08-24
Skarb Państwa 9 686 248 (-10 019) 50,67 (-0,05) 9 686 248 (-10 019) 50,67 (-0,05) 2010-06-30
Wiejak Mieczysław 0 (-747) 0,00 0 (-747) 0,00 2008-12-31
Schimmelpfennig, Lech Bernard 0 (-642) 0,00 0 (-642) 0,00 2008-12-31
Mennica Polska SA wraz z podmiotami powiązanymi 0 (-986 900) 0,00 (-5,16) 0 (-986 900) 0,00 (-5,16) 2008-11-14
Wiejak Mieczysław 747 (300) 0,00 747 (300) 0,00 2008-10-17
Mennica Polska SA wraz z podmiotami powiązanymi 986 900 5,16 986 900 5,16 2008-10-10
Jakubas Zbigniew z podmiotami powiązanymi 986 900 5,16 (0,16) 986 900 5,16 (0,16) 2008-10-10
Jakubas Zbigniew z podmiotami powiązanymi 986 900 5,00 986 900 5,00 2008-10-10
NN OFE 959 431 5,01 959 431 5,01 2008-03-03
Tkaczyk Zbigniew 370 0,00 370 0,00 2007-12-31
Skarb Państwa 9 696 267 (-4 933) 50,72 (-0,03) 9 696 267 (-4 933) 50,72 (-0,03) 2007-12-31
Skarb Państwa 9 701 200 (-2 052 360) 50,75 (-10,73) 9 701 200 (-2 052 360) 50,75 (-10,73) 2007-06-08
Kompania Węglowa SA 1 892 385 9,90 1 892 385 9,90 2007-06-08
Skarb Państwa 11 753 560 (-1 846 439) 61,48 (-9,66) 11 753 560 (-1 846 439) 61,48 (-9,66) 2007-01-16
Pioneer Pekao IM SA 936 907 (-27 539) 4,90 (-0,14) 936 907 (-27 539) 4,90 (-0,14) 2007-01-05
Wiejak Mieczysław 447 0,00 447 0,00 2006-12-20
Schimmelpfennig, Lech Bernard 642 0,00 642 0,00 2006-12-20
Tkaczyk Zbigniew 370 0,00 370 0,00 2006-12-11
Pioneer Pekao IM SA 964 446 5,04 964 446 5,04 2006-12-08
Skarb Państwa 13 599 999 (-1) 71,14 13 599 999 (-1) 71,14 2006-07-27
Skarb Państwa 13 600 000 71,14 (-28,86) 13 600 000 71,14 (-28,86) 2001-06-19
Skarb Państwa 13 600 000 100,00 13 600 000 100,00 2001-06-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
2020-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
2019-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,76 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,76 zł
2018-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,46 zł
2018-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,46 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,58 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,58 zł
2016-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,50 zł
2016-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,03 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,03 zł
2014-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,38 zł
2014-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,38 zł
2013-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,40 zł
2012-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,40 zł
2012-02-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2012-01-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2011-02-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-01-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-03-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,07 zł
2010-02-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2010-02-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,15 zł
2008-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2008-12-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2007-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2007-12-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2007-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2006-11-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.