1,5000 zł
4,17% 0,0600 zł
Prima Moda SA (PMA)

Komunikaty spółki - PRIMAMODA

Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania śródrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 15 września 2020 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA za 2019 rok
Wniosek Zarządu o podziale zysku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.