3,5200 zł
0,00% 0,0000 zł
POLNORD SA (PND)

Akcjonariat - POLNORD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 343 351 807,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 97 543 127 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90 637 483
Liczba głosów na WZA: 97 543 127 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,92%
Kapitał akcyjny: 195 086 254,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90 637 483
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Futó Gabor wraz z Peterem Futó i Zsuzsanną Futone Szanto, poprzez CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag 90 637 483 (92,92%) 90 637 483 (92,92%) 2020-04-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 012
0,00
2,00 0,00 22 211 376
44 422 752,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
2010-09-16
realizacja oferty menedżerskiej seria H 14 022
0,00
2,00 0,00 22 246 431
44 492 862,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-30
realizacja oferty menedżerskiej seria H 8 414
0,00
2,00 0,00 22 197 352
44 394 704,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-23
2010-06-30
seria O 1 265 888
0,00
2,00 0,00 20 880 785
41 761 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-08
2009-08-14
2009-09-08
seria P 1 231 028
0,00
2,00 0,00 22 111 813
44 223 626,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-08
2009-08-14
2009-09-08
realizacja oferty menedżerskiej seria H 21 034
0,00
2,00 0,00 22 132 847
44 265 694,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-03
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 012
0,00
2,00 0,00 22 232 409
44 464 818,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-27
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 011
0,00
2,00 0,00 22 225 397
44 450 794,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-25
realizacja oferty menedżerskiej seria H 3 506
0,00
2,00 0,00 22 171 411
44 342 822,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-03
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 012
0,00
2,00 0,00 22 178 423
44 356 846,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-30
realizacja oferty menedżerskiej seria H 3 505
0,00
2,00 0,00 22 181 928
44 363 856,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-10
2010-03-26
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 010
0,00
2,00 0,00 22 188 938
44 377 876,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-18
2010-05-04
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 010
0,00
2,00 0,00 22 218 386
44 436 772,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-22
2010-11-30
2010-09-23
realizacja oferty menedżerskiej seria H 7 012
0,00
2,00 0,00 22 204 364
44 408 728,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-08
2010-09-01
realizacja oferty menedżerskiej seria H 98 158
0,00
2,00 0,00 22 344 589
22 344 589,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
2011-04-14
seria M 335 006
0,00
2,00 0,00 17 813 382
35 626 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-29
2008-03-18
realizacja oferty menedżerskiej seria H 49 079
0,00
2,00 0,00 22 393 668
44 787 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
2011-04-28
realizacja oferty menedżerskiej seria H 35 058
0,00
2,00 0,00 22 167 905
44 335 810,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-22
seria E - zamienna: akcjonariusze Energobudowa SA 1 akcja Polnordu za 1 akcję Energobudowy 1 940 000
128 040 000,00
2,00 66,00 3 660 000
7 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
2003-12-19
2004-01-12
zmiana firmy na Polnord-Energobudowa SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polnord-Energobudowa SA na Polnord SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria S 60 100
0,00
2,00 0,00 32 693 127
65 386 254,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-19
podwyższenie kapitału seria Q 584 905
0,00
2,00 0,00 25 633 027
51 266 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-11-16
podwyższenie kapitału seria Q 1 245 283
0,00
2,00 0,00 25 048 122
50 096 244,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-09

2012-11-12
podwyższenie kapitału 4 400
0,00
2,00 0,00 23 802 839
47 605 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 1 404 771
0,00
2,00 0,00 23 798 439
47 596 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-05

seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1991-04-11 17 800
20,00 17 800
356 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1991-04-26
1999-02-22
seria B - prawo poboru, pracownicy 1991-11-14 30 700
614 000,00
20,00 20,00 48 500
970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1991-12-31
1999-02-22
split 1:10 1997-10-04
2,00 485 000
970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-20
seria C - kadra kierownicza, pracownicy 1997-11-08 85 000
425 000,00
2,00 5,00 970 000
1 940 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1997-12-19
2000-02-23
seria C - inwestorzy instytucjonalni 1997-11-08 400 000
6 400 000,00
2,00 16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1997-12-19
1999-02-22
seria D - subskrypcja publiczna 1998-04-16 750 000
12 000 000,00
2,00 16,00 1 720 000
3 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1998-12-31
1999-02-22
seria F - prawo poboru 183:250 2006-02-23 5 000 000
50 000 000,00
2,00 10,00 8 660 000
17 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-24
2006-05-15
2006-05-26
seria G - Prokom Investments za 49 proc. udziałów w Fadesa Prokom Polska sp. z o.o. 2006-11-15 3 975 322
111 309 016,00
2,00 28,00 12 635 322
25 270 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-14
2007-02-02
polączenie z Polnord-Dom sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2006-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-22
seria K 2007-03-23 180 418
22 848 135,52
2,00 126,64 18 114 897
36 229 794,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-11
2008-10-27
seria L 2007-03-23 121 097
0,00
2,00 0,00 17 934 479
35 868 958,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-06
2008-06-27
seria J - Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. aport - użytkowanie wieczyste gruntu w Wilanowie 2007-03-23 3 992 977
505 670 607,28
2,00 126,64 17 478 376
34 956 752,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-11
2007-10-11
seria I - Prokom Investments SA aport - wieczyste użytkowanie działki w Wilanowie 2007-03-23 850 077
107 653 751,28
2,00 126,64 13 485 399
26 970 798,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-11
2007-10-11
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-06-28 420 676
25 320 488,44
2,00 60,19 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2009-05-22 1 500 000
42 000 000,00
2,00 28,00 19 614 897
39 229 794,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-29
2009-06-16
2009-07-09
seria Q za obligacje zamienne serii B 2009-09-30 4 500 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Polnord-Łódź I sp. z o.o., Polnord-Łódź III sp. z o.o. i PD Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-03-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-02
seria R - prawo poboru 1:0,273085 2013-08-23 7 000 000
50 050 000,00
2,00 7,15 32 633 027
65 266 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
2014-01-08
seria S - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2013-10-25 350 000
3 150 000,00
2,00 9,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Polnord Marketing sp. z o.o. i 10 H sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-03
seria T - subskrypcja prywatna 2019-10-23 75 000 000
159 000 000,00
2,00 2,12 97 543 127
195 086 254,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hanapeta Holdings Co Ltd. 0 (-6 583 754) 0,00 (-20,14) 0 (-6 583 754) 0,00 (-20,14) 2020-04-09
Futó Gabor wraz z Peterem Futó i Zsuzsanną Futone Szanto, poprzez CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag 64 042 109 65,66 64 042 109 65,66 2020-02-10
NN OFE portfel 3 318 561 10,15 (6,75) 3 318 561 10,15 (6,75) 2020-01-21
NN OFE portfel 3 318 561 (279 273) 3,40 (-5,89) 3 318 561 (279 273) 3,40 (-5,89) 2020-01-21
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 609 902 (-121 075) 4,92 (-0,37) 1 609 902 (-121 075) 4,92 (-0,37) 2019-11-26
Briarwood Capital Partners LP 1 629 441 (-5 500) 4,98 (-0,02) 1 629 441 (-5 500) 4,98 (-0,02) 2019-11-06
TFI PZU SA portfele 3 255 229 9,96 (6,62) 3 255 229 9,96 (6,62) 2019-10-31
TFI PZU SA portfele 3 255 229 (-432 279) 3,34 (-7,94) 3 255 229 (-432 279) 3,34 (-7,94) 2019-10-31
Hanapeta Holdings Co Ltd. ZWZ 6 583 754 20,14 (13,39) 6 583 754 20,14 (13,39) 2019-06-21
Hanapeta Holdings Co Ltd. ZWZ 6 583 754 6,75 6 583 754 6,75 2019-06-21
Hanapeta Holdings Co Ltd. ZWZ 6 583 754 6,75 6 583 754 6,75 2019-06-21
Hanapeta Holdings Co Ltd. ZWZ 6 583 754 (3 079) 6,75 (-13,38) 6 583 754 (3 079) 6,75 (-13,38) 2019-06-21
Hanapeta Holdings Co Ltd. NWZ 6 580 675 (16 945) 20,13 (0,05) 6 580 675 (16 945) 20,13 (0,05) 2019-01-21
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 730 977 5,29 1 730 977 5,29 2018-12-31
NN OFE portfel 3 039 288 (-225 712) 9,29 (-0,60) 3 039 288 (-225 712) 9,29 (-0,60) 2018-12-31
Aegon OFE portfel 1 531 450 4,68 1 531 450 4,68 2018-12-31
Hanapeta Holdings Co Ltd. 6 563 730 (838 263) 20,08 (2,57) 6 563 730 (838 263) 20,08 (2,57) 2018-12-14
Hanapeta Holdings Co Ltd. 5 725 467 (1 633 203) 17,51 (4,99) 5 725 467 (1 633 203) 17,51 (4,99) 2018-11-20
PZU OFE Złota Jesień 1 730 977 5,29 1 730 977 5,29 2018-10-12
Hanapeta Holdings Co Ltd. 4 092 264 (557 855) 12,52 (1,71) 4 092 264 (557 855) 12,52 (1,71) 2018-10-06
Hanapeta Holdings Co Ltd. NWZ 3 534 409 (122 593) 10,81 (0,37) 3 534 409 (122 593) 10,81 (0,37) 2018-10-01
Hanapeta Holdings Co Ltd. 3 411 816 (1 612 729) 10,44 (4,94) 3 411 816 (1 612 729) 10,44 (4,94) 2018-09-05
Aegon OFE portfel 1 531 450 (-968 400) 4,68 (-2,97) 1 531 450 (-968 400) 4,68 (-2,97) 2018-09-05
TFI PZU SA portfele 3 687 508 (-626 392) 11,28 (-1,78) 3 687 508 (-627 392) 11,28 (-1,78) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 183 444 0,56 183 444 0,56 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 191 908 0,59 191 908 0,59 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 163 652 0,50 163 652 0,50 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 82 623 0,25 82 623 0,25 2018-06-30
Murapol SA 0 (-3 227 000) 0,00 (-9,77) 0 (-3 227 000) 0,00 (-9,77) 2018-06-21
Hanapeta Holdings Co Ltd. 1 799 087 5,50 1 799 087 5,50 2018-06-21
Aegon OFE portfel 2 499 850 7,65 (0,08) 2 499 850 7,65 (0,08) 2017-12-31
Murapol SA 3 227 000 9,77 3 227 000 9,77 2017-12-22
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 4 313 900 13,06 (-0,14) 4 314 900 13,06 (-0,14) 2017-06-29
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 4 313 900 (626 392) 13,20 (2,04) 4 314 900 (627 392) 13,20 (2,04) 2017-06-29
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 687 508 (1 472 241) 11,16 (4,45) 3 687 508 (1 472 241) 11,16 (4,45) 2017-03-07
Aegon OFE 2 499 850 7,57 2 499 850 7,57 2017-03-01
NN OFE portfel 3 265 000 9,89 (-0,10) 3 265 000 9,89 (-0,10) 2016-12-31
NN OFE portfel 3 265 000 (836 742) 9,99 (2,64) 3 265 000 (836 742) 9,99 (2,64) 2016-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 1 375 599 (-1 887 612) 4,16 (-5,72) 1 375 599 (-1 887 612) 4,16 (-5,72) 2016-12-19
Briarwood Capital Partners LP 1 634 941 5,00 (0,05) 1 634 941 5,00 (0,05) 2016-08-06
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 2 215 267 (396 830) 6,71 (1,14) 2 215 267 (396 830) 6,71 (1,14) 2016-06-28
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 3 263 211 (168 608) 9,88 (0,40) 3 263 211 (168 608) 9,88 (0,40) 2016-06-28
NN OFE 2 428 258 7,35 2 428 258 7,35 2016-06-14
Briarwood Capital Partners LP 1 634 941 (-2 659) 4,95 (-0,01) 1 634 941 (-2 659) 4,95 (-0,01) 2016-06-07
Ogółem 33 029 927 (336 800) 0 33 029 927 (336 800) 0 2016-05-19
Ogółem 32 693 127 (-276 700) 0 32 693 127 (-276 700) 0 2016-05-19
Ogółem 32 969 827 (336 800) 0 32 969 827 (336 800) 0 2016-05-19
TFI PZU SA 1 818 437 5,57 (0,57) 1 818 437 5,57 (0,57) 2016-03-29
TFI PZU SA 1 818 437 5,00 (-0,51) 1 818 437 5,00 (-0,51) 2016-03-29
TFI PZU SA 1 818 437 5,51 1 818 437 5,51 2016-03-29
BZ WBK Asset Management SA 1 630 706 (-5 957) 5,00 (-0,01) 1 630 706 (-5 957) 5,00 (-0,01) 2015-12-28
Pioneer Pekao IM SA WZA 1 280 737 (-580 635) 3,92 (-1,78) 1 280 737 (-581 635) 3,92 (-1,78) 2015-10-27
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 0 (-3 795 313) 0,00 (-11,63) 0 (-3 795 313) 0,00 (-11,63) 2015-10-16
PKO BP SA 2 345 893 7,10 (-0,08) 2 345 893 7,10 (-0,08) 2015-10-16
PKO BP SA 2 345 893 7,18 (4,77) 2 345 893 7,18 (4,77) 2015-10-16
PKO BP SA 2 345 893 2,41 (-4,77) 2 345 893 2,41 (-4,77) 2015-10-16
PKO BP SA 2 345 893 7,18 (0,18) 2 345 893 7,18 (0,18) 2015-10-16
PKO BP SA 2 345 893 (2 264 710) 7,00 (2,29) 2 345 893 (2 264 710) 7,00 (2,29) 2015-10-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 086 890 6,39 (0,39) 2 086 890 6,39 (0,39) 2015-10-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 086 890 6,00 (-0,32) 2 086 890 6,00 (-0,32) 2015-10-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 086 890 6,32 (-0,06) 2 086 890 6,32 (-0,06) 2015-10-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 086 890 6,38 (4,24) 2 086 890 6,38 (4,24) 2015-10-16
Bank Gospodarstwa Krajowego 2 086 890 2,14 2 086 890 2,14 2015-10-16
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 3 795 313 (-4 592 982) 11,63 (-14,07) 3 795 313 (-4 592 982) 11,63 (-14,07) 2015-09-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 094 603 9,48 (0,48) 3 094 603 9,48 (0,48) 2015-09-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 094 603 9,00 (-0,37) 3 094 603 9,00 (-0,37) 2015-09-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 094 603 9,37 3 094 603 9,37 2015-09-10
SEB Asset Management SA 1 597 860 (-154 733) 4,89 (-0,48) 1 597 860 (-154 733) 4,89 (-0,48) 2015-08-04
BZ WBK Asset Management SA 1 636 663 5,01 1 636 663 5,01 2015-07-16
Pioneer Pekao IM SA WZA 1 861 372 (-1 258 256) 5,70 (-3,85) 1 862 372 (-1 257 256) 5,70 (-3,85) 2015-06-30
Briarwood Capital Partners LP 1 637 600 4,96 (-0,05) 1 637 600 4,96 (-0,05) 2015-04-21
Briarwood Capital Partners LP 1 637 600 5,01 (0,01) 1 637 600 5,01 (0,01) 2015-04-21
Briarwood Capital Partners LP 1 637 600 5,00 1 637 600 5,00 2015-04-21
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 8 388 295 (-3 213) 25,70 (-11,77) 8 388 295 (-3 213) 25,70 (-11,77) 2014-04-11
Templeton Asset Management Ltd. 1 492 920 (-1 400 557) 4,57 (-4,29) 1 492 920 (-1 400 557) 4,57 (-4,29) 2014-02-13
Templeton Asset Management Ltd. 2 893 477 (-400 000) 8,86 (-1,23) 2 893 477 (-400 000) 8,86 (-1,23) 2014-01-21
SEB Asset Management SA 1 752 593 5,37 1 752 593 5,37 2014-01-21
Templeton Asset Management Ltd. 3 293 477 (577 671) 10,09 (-0,50) 3 293 477 (577 671) 10,09 (-0,50) 2014-01-20
Pioneer Pekao IM SA 3 119 628 9,55 3 119 628 9,55 2013-12-20
Ogółem 32 633 027 (7 000 000) 0 32 633 027 (7 000 000) 0 2013-12-20
Wesołowski Piotr 38 227 0,14 (0,03) 38 227 0,14 (0,03) 2013-12-17
Wesołowski Piotr 38 227 (8 199) 0,11 38 227 (8 199) 0,11 2013-12-17
Sznajder Tomasz 26 877 0,10 (0,02) 26 877 0,10 (0,02) 2013-12-17
Sznajder Tomasz 26 877 (5 765) 0,08 26 877 (5 765) 0,08 2013-12-17
Wesołowski Piotr 30 028 (4 846) 0,11 (0,02) 30 028 (4 846) 0,11 (0,02) 2013-11-15
Sznajder Tomasz 21 112 (5 000) 0,08 (0,02) 21 112 (5 000) 0,08 (0,02) 2013-11-15
Wesołowski Piotr 25 182 (9 337) 0,09 (0,03) 25 182 (9 337) 0,09 (0,03) 2013-04-12
Sznajder Tomasz 16 112 (9 899) 0,06 (0,04) 16 112 (9 899) 0,06 (0,04) 2013-04-12
Dukaczewski Marcin 7 115 0,02 7 115 0,02 2013-03-27
Dukaczewski Marcin 7 115 0,02 7 115 0,02 2013-03-27
Wesołowski Piotr 15 845 (6 845) 0,06 (0,03) 15 845 (6 845) 0,06 (0,03) 2013-03-25
Sznajder Tomasz 6 213 0,02 6 213 0,02 2013-03-22
Templeton Asset Management Ltd. 2 715 806 10,59 (2,27) 2 715 806 10,59 (2,27) 2013-02-26
Templeton Asset Management Ltd. 2 715 806 (-353 731) 8,32 (-3,93) 2 715 806 (-353 731) 8,32 (-3,93) 2013-02-26
NN Investment Partners TFI SA 990 811 (-223 955) 3,86 (-1,24) 990 811 (-223 955) 3,86 (-1,24) 2013-02-22
Wesołowski Piotr 9 000 0,03 9 000 0,03 2012-11-28
Wesołowski Piotr 9 000 0,03 9 000 0,03 2012-11-28
Templeton Asset Management Ltd. 3 069 537 12,25 (0,28) 3 069 537 12,25 (0,28) 2012-11-22
Templeton Asset Management Ltd. 3 069 537 (584 905) 11,97 (2,06) 3 069 537 (584 905) 11,97 (2,06) 2012-11-22
Templeton Asset Management Ltd. 2 484 632 (1 245 283) 9,91 (4,71) 2 484 632 (1 245 283) 9,91 (4,71) 2012-11-21
Ogółem 25 633 027 (584 905) 0 25 633 027 (584 905) 0 2012-11-16
Ogółem 25 048 122 (1 249 683) 0 25 048 122 (1 249 683) 0 2012-11-12
NN Investment Partners TFI SA 1 214 766 5,10 (0,26) 1 214 766 5,10 (0,26) 2012-06-22
NN Investment Partners TFI SA 1 214 766 4,84 1 214 766 4,84 2012-06-22
Templeton Asset Management Ltd. 1 239 349 5,20 (0,26) 1 239 349 5,20 (0,26) 2012-05-30
Templeton Asset Management Ltd. 1 239 349 (53 531) 4,94 (-0,04) 1 239 349 (53 531) 4,94 (-0,04) 2012-05-30
Templeton Asset Management Ltd. 1 185 818 (-1 569 034) 4,98 (-6,59) 1 185 818 (-1 569 034) 4,98 (-6,59) 2012-05-29
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 118 000 (-145 000) 4,69 (-0,61) 1 118 000 (-145 000) 4,69 (-0,61) 2011-11-28
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 263 000 (66 450) 5,30 (0,28) 1 263 000 (66 450) 5,30 (0,28) 2011-11-27
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 196 550 5,02 1 196 550 5,02 2011-11-03
TFI Allianz Polska SA 1 196 550 (35 000) 5,02 (0,14) 1 196 550 (35 000) 5,02 (0,14) 2011-11-03
TFI Allianz Polska SA przez Allianz Platinium FIZ oraz Allianz FIO 1 161 550 4,88 1 161 550 4,88 2011-11-02
Podgórski, Andrzej Tadeusz 0 (-1 523) 0,00 0 (-1 523) 0,00 2011-09-30
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2011-09-30
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,00 (-0,01) 2 447 0,00 (-0,01) 2011-09-30
Templeton Asset Management Ltd. 2 754 852 11,57 2 754 852 11,57 2011-09-21
Templeton Asset Management Ltd. 2 754 852 (-336 530) 11,57 (-2,35) 2 754 852 (-336 530) 11,57 (-2,35) 2011-09-21
Ogółem 23 798 439 (-4 400) 0 23 798 439 (-4 400) 0 2011-07-05
Ogółem 23 802 839 (1 409 171) 0 23 802 839 (1 409 171) 0 2011-07-05
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 8 391 508 (431 600) 37,47 (1,93) 8 391 508 (431 600) 37,47 (1,93) 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 35,54 (2,10) 7 959 908 35,54 (2,10) 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 33,44 7 959 908 33,44 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 33,44 (1,67) 7 959 908 33,44 (1,67) 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 31,77 (0,72) 7 959 908 31,77 (0,72) 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 31,05 (6,66) 7 959 908 31,05 (6,66) 2011-07-01
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 24,39 (-11,24) 7 959 908 24,39 (-11,24) 2011-07-01
Ogółem 22 393 668 (53 479) 0 22 393 668 (53 479) 0 2011-05-27
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 35,63 (0,09) 7 959 908 35,63 (0,09) 2011-05-25
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 959 908 (2 477) 35,54 (-0,07) 7 959 908 (2 477) 35,54 (-0,07) 2011-05-25
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 957 431 (46 523) 35,61 (0,01) 7 957 431 (46 523) 35,61 (0,01) 2011-05-24
Ogółem 22 340 189 (93 758) 0 22 340 189 (93 758) 0 2011-04-14
Ogółem 22 246 431 (14 022) 0 22 246 431 (14 022) 0 2011-03-30
Ogółem 22 232 409 (14 023) 0 22 232 409 (14 023) 0 2011-01-27
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 910 908 35,60 (0,02) 7 910 908 35,60 (0,02) 2010-12-21
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 910 908 35,58 (0,02) 7 910 908 35,58 (0,02) 2010-12-21
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 910 908 35,56 (0,15) 7 910 908 35,56 (0,15) 2010-12-21
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 7 910 908 (-2 150 000) 35,41 (-9,87) 7 910 908 (-2 150 000) 35,41 (-9,87) 2010-12-21
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. 10 060 908 45,28 10 060 908 45,28 2010-11-25
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 0 (-10 060 908) 0,00 (-45,28) 0 (-10 060 908) 0,00 (-45,28) 2010-11-25
Ogółem 22 218 386 (-22 204 366) 0 22 218 386 (-22 204 366) 0 2010-09-23
Ogółem 44 422 752 (22 211 376) 0 44 422 752 (22 211 376) 0 2010-09-16
Ogółem 22 211 376 (7 012) 0 22 211 376 (7 012) 0 2010-09-16
Ogółem 22 204 364 (7 012) 0 22 204 364 (7 012) 0 2010-09-01
Ogółem 22 197 352 (8 414) 0 22 197 352 (8 414) 0 2010-06-30
Ogółem 22 188 938 (7 010) 0 22 188 938 (7 010) 0 2010-05-04
Ogółem 22 181 928 (3 505) 0 22 181 928 (3 505) 0 2010-03-26
Ogółem 22 178 423 (7 012) 0 22 178 423 (7 012) 0 2009-12-30
Ogółem 22 171 411 (3 506) 0 22 171 411 (3 506) 0 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,28 (-0,10) 10 060 908 45,28 (-0,10) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,38 (0,01) 10 060 908 45,38 (0,01) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,37 (0,02) 10 060 908 45,37 (0,02) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,35 (0,01) 10 060 908 45,35 (0,01) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,34 (0,02) 10 060 908 45,34 (0,02) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,32 (0,01) 10 060 908 45,32 (0,01) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 45,31 (0,02) 10 060 908 45,31 (0,02) 2009-12-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 060 908 (107 251) 45,29 (0,39) 10 060 908 (107 251) 45,29 (0,39) 2009-12-03
Ogółem 22 167 905 (35 058) 0 22 167 905 (35 058) 0 2009-10-22
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,92 (0,12) 3 091 382 13,92 (0,12) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,80 (-0,12) 3 091 382 13,80 (-0,12) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,92 (0,94) 3 091 382 13,92 (0,94) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 12,98 (6,03) 3 091 382 12,98 (6,03) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 6,95 (-7,01) 3 091 382 6,95 (-7,01) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,96 (0,05) 3 091 382 13,96 (0,05) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,91 (-0,03) 3 091 382 13,91 (-0,03) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,94 (0,03) 3 091 382 13,94 (0,03) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,91 (-0,03) 3 091 382 13,91 (-0,03) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,94 (0,04) 3 091 382 13,94 (0,04) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,90 (-0,03) 3 091 382 13,90 (-0,03) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,93 (0,04) 3 091 382 13,93 (0,04) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,89 (-0,04) 3 091 382 13,89 (-0,04) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 13,93 (0,10) 3 091 382 13,93 (0,10) 2009-09-17
Templeton Asset Management Ltd. 3 091 382 (783 014) 13,83 (2,07) 3 091 382 (783 014) 13,83 (2,07) 2009-09-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 953 657 44,90 (-0,07) 9 953 657 44,90 (-0,07) 2009-09-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 953 657 (-820 000) 44,97 (-3,75) 9 953 657 (-820 000) 44,97 (-3,75) 2009-09-10
Ogółem 22 132 847 (21 034) 0 22 132 847 (21 034) 0 2009-09-03
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Modecki Marek 1 700 0,00 1 700 0,00 2009-08-28
Ogółem 22 111 813 (2 496 916) 0 22 111 813 (2 496 916) 0 2009-08-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 773 657 (-180 000) 48,72 (-0,81) 10 773 657 (-180 000) 48,72 (-0,81) 2009-08-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 953 657 49,53 (0,04) 10 953 657 49,53 (0,04) 2009-08-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 953 657 (1 445 888) 49,49 (-2,99) 10 953 657 (1 445 888) 49,49 (-2,99) 2009-08-14
Górka Dariusz 11 000 0,00 (-0,08) 11 000 0,00 (-0,08) 2009-06-30
Szachniewicz Zbigniew 21 360 0,00 (-0,11) 21 360 0,00 (-0,11) 2009-06-29
Templeton Asset Management Ltd. 2 308 368 11,76 (1,34) 2 308 368 11,76 (1,34) 2009-06-26
Templeton Asset Management Ltd. 2 308 368 (530 500) 10,42 (1,36) 2 308 368 (530 500) 10,42 (1,36) 2009-06-26
Templeton Asset Management Ltd. 1 777 868 (633 157) 9,06 (2,64) 1 777 868 (633 157) 9,06 (2,64) 2009-06-24
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,00 (-0,01) 2 620 0,00 (-0,01) 2009-06-18
Ogółem 19 614 897 (1 500 000) 0 19 614 897 (1 500 000) 0 2009-06-16
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 507 769 52,48 (4,01) 9 507 769 52,48 (4,01) 2008-11-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 507 769 (-13 920) 48,47 (-4,09) 9 507 769 (-13 920) 48,47 (-4,09) 2008-11-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 521 689 (15 657) 52,56 (0,09) 9 521 689 (15 657) 52,56 (0,09) 2008-10-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 506 032 (13 920) 52,47 (-0,45) 9 506 032 (13 920) 52,47 (-0,45) 2008-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 492 112 (180 418) 52,92 (1,00) 9 492 112 (180 418) 52,92 (1,00) 2008-09-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 311 694 (28 931) 51,92 (0,17) 9 311 694 (28 931) 51,92 (0,17) 2008-09-18
Ogółem 18 114 897 (180 418) 0 18 114 897 (180 418) 0 2008-09-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 282 763 (16 509) 51,75 (0,09) 9 282 763 (16 509) 51,75 (0,09) 2008-09-05
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 266 254 (26 000) 51,66 (0,14) 9 266 254 (26 000) 51,66 (0,14) 2008-08-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 240 254 (12 763) 51,52 (0,07) 9 240 254 (12 763) 51,52 (0,07) 2008-08-25
Szachniewicz Zbigniew 21 360 0,11 (0,02) 21 360 0,11 (0,02) 2008-08-14
Szachniewicz Zbigniew 21 360 (2 240) 0,09 (-0,06) 21 360 (2 240) 0,09 (-0,06) 2008-08-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 227 491 (20 544) 51,45 (0,12) 9 227 491 (20 544) 51,45 (0,12) 2008-07-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 206 947 (16 000) 51,33 (0,09) 9 206 947 (16 000) 51,33 (0,09) 2008-07-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 190 947 (23 262) 51,24 (0,13) 9 190 947 (23 262) 51,24 (0,13) 2008-07-15
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Podgórski, Andrzej Tadeusz 1 523 0,00 1 523 0,00 2008-07-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 167 685 (25 285) 51,11 (0,14) 9 167 685 (25 285) 51,11 (0,14) 2008-07-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 142 400 (28 173) 50,97 (-0,19) 9 142 400 (28 173) 50,97 (-0,19) 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 2 447 0,01 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 0,01 (0,01) 2 447 0,01 (0,01) 2008-07-01
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 2 447 (1 423) 0,00 2 447 (1 423) 0,00 2008-07-01
Ogółem 17 934 479 (121 097) 0 17 934 479 (121 097) 0 2008-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 114 227 (-335 000) 51,16 (-1,88) 9 114 227 (-335 000) 51,16 (-1,88) 2008-04-11
Templeton Asset Management Ltd. 1 144 711 6,42 (0,59) 1 144 711 6,42 (0,59) 2008-04-10
Templeton Asset Management Ltd. 1 144 711 (272 000) 5,83 (0,94) 1 144 711 (272 000) 5,83 (0,94) 2008-04-10
Templeton Asset Management Ltd. 872 711 4,89 872 711 4,89 2008-04-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 449 227 (-411 000) 53,04 (-2,31) 9 449 227 (-411 000) 53,04 (-2,31) 2008-04-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 860 227 (71 700) 55,35 (0,40) 9 860 227 (71 700) 55,35 (0,40) 2008-04-02
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 788 527 (24 791) 54,95 (-0,91) 9 788 527 (24 791) 54,95 (-0,91) 2008-03-07
Ogółem 17 813 382 (335 006) 0 17 813 382 (335 006) 0 2008-02-29
Nihonswi AG 625 275 (-400 000) 3,51 (-2,24) 625 275 (-400 000) 3,51 (-2,24) 2008-02-27
Nihonswi AG 1 025 275 (-374 725) 5,75 (-2,25) 1 025 275 (-374 725) 5,75 (-2,25) 2008-02-26
Ogółem 17 478 376 (4 843 054) 0 17 478 376 (4 843 054) 0 2007-09-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 763 736 55,86 (1,05) 9 763 736 55,86 (1,05) 2007-09-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 763 736 (23 272) 54,81 (-0,91) 9 763 736 (23 272) 54,81 (-0,91) 2007-09-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 740 464 (4 843 054) 55,72 (16,97) 9 740 464 (4 843 054) 55,72 (16,97) 2007-09-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 4 897 410 (-199 000) 38,75 (-1,58) 4 897 410 (-199 000) 38,75 (-1,58) 2007-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 5 096 410 (-1 101 000) 40,33 (-8,71) 5 096 410 (-1 101 000) 40,33 (-8,71) 2007-08-20
Szachniewicz Zbigniew 19 120 0,15 (0,05) 19 120 0,15 (0,05) 2007-08-14
Szachniewicz Zbigniew 19 120 0,10 19 120 0,10 2007-08-14
Szachniewicz Zbigniew 19 120 (2 821) 0,10 (-0,02) 19 120 (2 821) 0,10 (-0,02) 2007-08-14
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 1 024 0,00 1 024 0,00 2007-07-26
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 1 024 0,00 1 024 0,00 2007-07-26
Ciurzyński, Wojciech Stanisław 1 024 0,00 1 024 0,00 2007-07-26
Nihonswi AG 1 400 000 8,00 (0,15) 1 400 000 8,00 (0,15) 2007-07-16
Nihonswi AG 1 400 000 7,85 (-3,23) 1 400 000 7,85 (-3,23) 2007-07-16
Nihonswi AG 1 400 000 (-198 966) 11,08 (-1,57) 1 400 000 (-198 966) 11,08 (-1,57) 2007-07-16
Nihonswi AG 1 598 966 (-250 000) 12,65 (-8,70) 1 598 966 (-250 000) 12,65 (-8,70) 2007-07-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 197 410 (453 760) 49,04 (3,59) 6 197 410 (453 760) 49,04 (3,59) 2007-06-01
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,01 2 620 0,01 2007-03-28
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,01 2 620 0,01 2007-03-28
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,01 2 620 0,01 2007-03-28
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,01 (-0,01) 2 620 0,01 (-0,01) 2007-03-28
Kolubiński Bartłomiej 2 620 0,02 2 620 0,02 2007-03-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 5 743 650 (-600 000) 45,45 (-4,75) 5 743 650 (-600 000) 45,45 (-4,75) 2007-02-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 343 650 (-600 000) 50,20 (-4,75) 6 343 650 (-600 000) 50,20 (-4,75) 2007-02-19
Szachniewicz Zbigniew 16 299 0,12 16 299 0,12 2007-02-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 943 650 (3 980 923) 54,95 (31,51) 6 943 650 (3 980 923) 54,95 (31,51) 2007-02-14
Górka Dariusz 11 000 0,08 (0,02) 11 000 0,08 (0,02) 2007-02-14
Górka Dariusz 11 000 0,06 11 000 0,06 2007-02-14
Górka Dariusz 11 000 0,06 (0,01) 11 000 0,06 (0,01) 2007-02-14
Górka Dariusz 11 000 0,05 (0,01) 11 000 0,05 (0,01) 2007-02-14
Górka Dariusz 11 000 0,04 11 000 0,04 2007-02-14
Ogółem 12 635 322 (3 975 322) 0 12 635 322 (3 975 322) 0 2006-12-14
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA 0 (-487 874) 0,00 (-28,36) 0 (-487 874) 0,00 (-28,36) 2006-08-11
Nihonswi AG 1 848 966 21,35 (6,72) 1 848 966 21,35 (6,72) 2006-08-11
Nihonswi AG 1 848 966 (1 067 532) 14,63 (-6,72) 1 848 966 (1 067 532) 14,63 (-6,72) 2006-08-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 962 727 23,44 (-10,77) 2 962 727 23,44 (-10,77) 2006-08-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 962 727 (1 710 581) 34,21 2 962 727 (1 710 581) 34,21 2006-08-11
Ogółem 8 660 000 (5 000 000) 0 8 660 000 (5 000 000) 0 2006-05-15
Polnord SA umorzenie 0 (-168 260) 0,00 (-4,59) 0 (-168 260) 0,00 (-4,59) 2005-11-21
Polnord SA 168 260 4,59 168 260 4,59 2005-09-20
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 252 146 (365 999) 34,21 (10,00) 1 252 146 (365 999) 34,21 (10,00) 2005-09-20
Pekao Investment Banking SA przez podmioty zależne 180 260 (-129 752) 4,92 (-3,55) 180 260 (-129 752) 4,92 (-3,55) 2005-06-28
Pekao Investment Banking SA przez podmioty zależne 310 012 (-289 695) 8,47 (-7,91) 310 012 (-289 695) 8,47 (-7,91) 2005-05-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 886 147 (104 713) 24,21 (2,86) 886 147 (104 713) 24,21 (2,86) 2005-03-01
Pekao Investment Banking SA przez podmioty zależne 599 707 16,38 599 707 16,38 2004-11-16
Nihonswi AG 781 434 21,35 781 434 21,35 2004-01-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 781 434 (212 171) 21,35 (-11,75) 781 434 (212 171) 21,35 (-11,75) 2004-01-06
PKO BP SA 81 183 (-88 517) 4,71 (-5,15) 81 183 (-88 517) 4,71 (-5,15) 2003-12-29
Ogółem 3 660 000 (1 940 000) 0 3 660 000 (1 940 000) 0 2003-12-19
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA 487 874 28,36 (15,04) 487 874 28,36 (15,04) 2003-08-04
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA, NFI Kwiatkowski SA 487 874 13,32 487 874 13,32 2003-08-04
Krezus SA porozumienie z NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 0 (-385 540) 0,00 (-22,42) 0 (-385 540) 0,00 (-22,42) 2003-08-04
PKO BP SA 169 700 (-4 300) 9,86 (-0,25) 169 700 (-4 300) 9,86 (-0,25) 2003-04-28
PKO BP SA 174 000 (-35 975) 10,11 (-2,10) 174 000 (-35 975) 10,11 (-2,10) 2003-01-13
Midas SA 64 259 3,73 64 259 3,73 2002-11-22
Polnord-BUD SA 82 123 (-23 694) 4,77 (-1,38) 82 123 (-23 694) 4,77 (-1,38) 2002-04-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 569 263 33,10 (17,55) 569 263 33,10 (17,55) 2001-11-27
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, bez serii E 569 263 (2 979) 15,55 (-17,37) 569 263 (2 979) 15,55 (-17,37) 2001-11-27
Polnord-BUD SA 105 817 (816) 6,15 (0,05) 105 817 (816) 6,15 (0,05) 2001-05-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 566 284 (-35 000) 32,92 (-2,04) 566 284 (-35 000) 32,92 (-2,04) 2001-04-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 601 284 (82 985) 34,96 (4,83) 601 284 (82 985) 34,96 (4,83) 2001-04-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 518 299 (80 000) 30,13 (4,65) 518 299 (80 000) 30,13 (4,65) 2000-08-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 438 299 (82 000) 25,48 (4,76) 438 299 (82 000) 25,48 (4,76) 2000-08-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 356 299 (136 401) 20,72 (7,94) 356 299 (136 401) 20,72 (7,94) 2000-03-31
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. 0 (-373 101) 0,00 (-21,69) 0 (-373 101) 0,00 (-21,69) 1999-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 219 898 (112 139) 12,78 (6,51) 219 898 (112 139) 12,78 (6,51) 1999-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 107 759 6,27 107 759 6,27 1999-12-06
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. 373 101 (130 600) 21,69 (7,59) 373 101 (130 600) 21,69 (7,59) 1999-09-30
Polnord-BUD SA 105 001 (2 141) 6,10 (0,12) 105 001 (2 141) 6,10 (0,12) 1999-06-01
Krezus SA 385 540 (63 640) 22,42 (3,70) 385 540 (63 640) 22,42 (3,70) 1999-05-20
PKO BP SA 209 975 12,21 209 975 12,21 1999-02-23
Ogółem 1 720 000 (750 000) 0 1 720 000 (750 000) 0 1998-12-31
Krezus SA 321 900 18,72 321 900 18,72 1998-12-31
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. 242 501 14,10 (-10,90) 242 501 14,10 (-10,90) 1998-06-22
mBank SA przez PPFR BRE Sp. z o.o. 242 501 25,00 242 501 25,00 1998-06-22
Polnord-BUD SA 102 860 5,98 (-4,62) 102 860 5,98 (-4,62) 1998-04-30
Polnord-BUD SA 102 860 10,60 102 860 10,60 1998-04-30
PB Kokoszki SA 78 370 4,56 (-3,52) 78 370 4,56 (-3,52) 1998-04-30
PB Kokoszki SA 78 370 8,08 78 370 8,08 1998-04-30
Ogółem 970 000 0 970 000 0 1998-04-30
Bank BPH SA 83 499 4,85 (-3,76) 83 499 4,85 (-3,76) 1998-04-30
Bank BPH SA 83 499 8,61 83 499 8,61 1998-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-11-25 Prawo poboru 25633027:7000000
2011-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2010-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2010-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2006-03-31 Prawo poboru 183:250
2002-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2000-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2000-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-02-23 Asymilacja akcji pracownicze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.