2,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polmed SA (POM)

Komunikaty spółki - POLMED

Wykluczenie akcji Spółki z Rynku Głównego GPW.
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z Rynku Głównego GPW organizowanego przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.
Powzięcie informacji w przedmiocie udzielenia zezwolenia przez KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Polmed SA
Korekta raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 1 października 2018 r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy z animatorem rynku w zakresie numeracji raportu
Wypowiedzenie umów z animatorami rynku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Rozwiązanie umowy z animatorem rynku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZWA POLMED SA dnia 28 września 2018 r.
Treść uchwał podjętych przez NWZA POLMED SA w dniu 28 września 2018 r.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Informacja o nabyciu przez Polmed S.A. akcji własnych
Zawieszenie obrotu akcjami Polmed S.A. w związku z żądaniem przymusowego wykupu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.